Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'
Homepage CL Documenten CL Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Jaarboeken ==> Jaarboek 2012     

Aantal gevonden publicaties : 23   (uit: 413)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Documentnummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Documentnummer: 201202  
Voorwoord jaarboek 2012
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2012)    [De Cromme Leeck]
Voorwoord jaarboek 2012
 

2. Documentnummer: 201203  
Thuishaalders
Jaarboeken -- Jaarboek 2012              [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Thuishaalder wordt in het Westfriese woordenboek van Jan Pannekeet omschreven als: pleegkind, vreemd kind (vaak van familíeleden) dat men in hun huis of gezin opneemt.

Er waren vroeger veel thuishaalders ín West-Fries-land. In onze vorige jaarboeken kwam dit begrip enkele keren ter sprake in een artikel. In het jaarboek van 2000 (pagina 52) vertelt Herman op den Kelder uit Nibbixwoud dat hij direct na zijn geboorte bij zijn tante Sijtje op den Kelder en oom Dirk Doodeman in huis kwam. Hermans moeder was ernstig ziek en Sijtje en Dirk hadden geen kinderen. Hun pleegzoon groeide bij hen op. Jaap Boots beschrijft in het jaarboek van 2004 het levensverhaal van Jaap Ridder, eveneens uit Nibbixwoud. Jaap Ridder werd geboren ín Obdam als zevende kind in een gezin van dertien. Zíjn oom en tante Piet de Vries en Breggie Hoebe konden geen kinderen krijgen. Jaap vertelt: etc...

 

3. Documentnummer: 201204  
Schoolstrijd in Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1870)    [Feringa, Roelie & Groot, K. (Ko) & Veken, C.A.G. (Kees)]
De zorg voor het onderwijs was in Nederland van oudsher de taak van de staatskerk, d.w.z. de Nederlandse Hervormde Kerk (nu onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland). Veelal werd het onderwijs in de kerk zelf gegeven. Met de komst van de Verlichting, een stroming in het Europese denken waarin niet langer de wetten van God, maar de menselijke rede een richtsnoer waren voor het handelen van de mens, ontstonden nieuwe ideeën aangaande de inrichting van de maatschappij en met name het onderwijs. Veel dominees werden door de ideeën van de Verlichting aangetrokken. Zo ook Jan van Nieuwenhuysen, die in 1874 de Maatschappij tot Nut van het Algemeen oprichtte. Onder invloed van de Verlichting en het Nut kwam in 1806 de eerste Onderwijswet tot stand: er kwamen openbare en bijzondere lagere scholen. De bijzondere scholen werden opgericht door kerkelijke instellingen of door particulieren. Wel moest de gemeentelijke overheid toestemming geven voor het oprichten van een bijzondere school. etc
 

4. Documentnummer: 201205  
Wel en wee van onze dorpen tussen 1400 en 1500
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1400-1500)    [Groot, K. (Ko)]
Het leven tussen 1400 en 1500 in onze dorpen was hard. Er waren primitieve maatregelen genomen ter bescherming tegen het zeewater (de Omringdijk meteen hoogte van zo'n 1.50 meter was in 1280 gereedgekomen). Ook waren er inmiddels maatregelengenomen tegen de overlast van het water van de Kromme Leek (in 1350 werden binnendijken aangelegd zoals de Zwaagdijk, de Kleine en Grote Zomerdijk, de Bobeldijk en het Keern). Toch bleef het binnen- en buitenwater een aanzienlijke rol spelen. Immers, het veen bleef inklinken, de bodem bleef alen en het zeewaterniveau bleef stijgen. Na vele decennia van strijd werd West-Frieslanddoor de graven van Holland ingenomen in 1288. Naeen laatste opstand in 1297 (Vronen werd vernietigden Enkhuizen werd platgebrand) is de onderwerping aan de graven van Holland een feit. Vanaf dat moment ontwikkelde zich een machtsstrijd tussen de bisschoppen en de graven, maar ook tussen de graven onderling. Ook internationaalwaren er de nodige twisten, die het dagelijks leven zwaar beďnvloedden. Onderstaand zal getracht worden om een beeld te schetsen van onze dorpen en hun inwoners in deze roerige periode.....etc
 

5. Documentnummer: 201206  
Honderd jaar geleden
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1912)    [De Cromme Leeck]
Honderd jaar geleden
 

6. Documentnummer: 201207  
De Commandeuren van de Zomerdijk
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1900-1970)    [Oud, A. (Arie)]
Vanaf mijn jongste herinneringen, nog in de jarenveertig van de vorige eeuw, woonde buurvrouw Commandeur ook aan de Zomerdijk met haar drie vrijgezelle zonen Jan, Piet en Jaap, en twee vrijgezelle dochters, Alie en Agie. Haar zoon Cor was getrouwd met de dochter van kastelein Willem Overboom en werkte als kappers-knecht bij kapper Schagen, die zijn zaak had tegenover de Bullewurft, nu de Jan Schagenlaan. In de boerderij waren toen de stallen nog aanwezig voor de koeien, maar die hadden ze al niet meer. Inde oorlog knipte zoon Cor op zo'n stalletje de hele buurt. Ook ik moest er daar aan geloven! .....etc
 

7. Documentnummer: 201208  
Vroeg oud, lang jong - Cor Wijnker
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1900-1980)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
De foto werd genomen naast de stolpboerderij van Cor z'n vader Thomas (Tames) Wijnker, die er een `bouwerij' had. Een ruime drie bunder land, waarop Deense kool, aardappelen, erwten, augurken en dergelijke werden verbouwd. En in de winter stonden er wat koeien op stal en soms zomers ook. Tames Wijnker, geboren te Harenkarspel in 1895, was gehuwd met Afra Klaver, geboren te Amsterdam in 1900. Zij trouwden in Hoogwoud in 1921 en kregen negen kinderen, zes jongens en drie meisjes.....etc
 

8. Documentnummer: 201209  
De weegschaal van Oma Kok
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2011)    [Kok, N. (Niel)]
Café en kruidenierswinkel.
Mijn opa en oma, Simon en Anna Kok, hadden een café en kruidenierswinkel aan de Dorpsstraat in Nibbixwoud. Op 4-10-1927 hebben ze die gekocht. De weegschaal was wellicht al bij die koop inbegrepen of is toen tweedehands aangeschaft. Bijna veertig jaar later, namelijk op 16-9-1965, zijn het café en de kruidenierswinkel verkocht en daarna gesloopt. Hier staat nu autobedrijf Beets. etc

 

9. Documentnummer: 201210  
Coöperatieve zuivelfabriek De Verwachting te Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2010)    [Sloëtjes, H. (Henk)]
Op 29 augustus 1891 verschijnen acht Wognumers ten kantore van notaris Cornelis Donker te Benningbroek, ten einde te komen tot de oprichting en bouw van een coöperatieve zuivelfabriek.
Daartoe is op 15mei een stuk grond van plm. 10 are 70 centiare aan de Oude Gouw gekocht van Dirk Pels en zijn vrouw Jantje Winkel. De overeengekomen prijs bedraagt fl. 326,70.
De acht kopers, tevens de eerste leden van de coöperatie, zijn:
Klaas Slagter Klaaszoon voor veertien koeien
Willem Saal voor elf koeien
Willem Kooiman voor tien koeien
Arien zijp Janszoon voor twaalf koeien
Klaas Slot voor zeven koeien
Gijsbert pijl voor veertien koeien
Jacob Jonker voor veertien koeien
Dirk Pels voor twaalf koeien

 

10. Documentnummer: 201211  
Wetenswaardigheden
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2012)    [Groot, K. (Ko)]
Wetenswaardigheden
 

11. Documentnummer: 201212  
Tentoonstelling 2011 - Daar bij die molen.
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2011)    [De Cromme Leeck]
Tentoonstelling 2011 - Daar bij die molen.
 

12. Documentnummer: 201213  
De huizen naast het Kerkenarmenland
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1550-1700)    [Jong, S. (Sjaak)]
Voor de oudste gegevens gaan we terug naar het jaar 1558. In dat jaar staat er in de tiende penning van Wognum vermeld, dat er 2,5 morgen eigendom is en gebruikt wordt door Jan Pieter Jacobs kinderen uit Zwaag. Later zal blijken dat dit het stuk land van 1,5morgen is, met nog een morgen, die we hier buitenbeschouwing laten. Bij de l0e penning van 1561worden de kinderen van Jan Pieter Jacobsz. aangeslagen voor nog maar 1,5 morgen, die ze dan verhuren aan Aerjan Walichsz. (huis Sj. Jong no. 396). Het andere morgen is dan blijkbaar verkocht.....etc
 

13. Documentnummer: 201214  
100-jarigen in Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2012)    [Smit, A.A.G. (Adrie)]
Geertje Schoen-Bakker (eerder gehuwd met Jacob Leegwater) geboren 4-9-1886 Blokker, overleden 16-3-1987 te Wognum (Sweelinckhof),100 jaar. Uit NHD, 5-9-1986: In bejaardencentrum Sweelinckhof te Wognum was het gisteren de hele dag feest omdat mevrouw Schoen, de oudste inwoonster van de gemeente, haar honderdste verjaardag vierde. Er waren bij de hoofdingang spandoeken opgehangen en verder was het hele huis feestelijk versierd. Burgemeester De Nijs vertelde dat er in de archieven van Wognum geen vermelding is van iemand die deze leeftijd ooit heeft bereikt. Hij overhandigde de jarige een grote fruitmand. etc..
 

14. Documentnummer: 201215  
Van fruittuin tot De Bloesem
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2010-2011)    [Boots, M. (Mary)]
In 2010-2011 kreeg de Kerkweg in Wognum een totaal ander aanzien.
De rechte weg werd halverwege, op de kruising met de Stolphoevelaan, voorzien van een rotonde. De fruittuinen aan de noordkant verdwenen, er kwamen zand, grond, stenen en asfalt voor in de plaats. En daarop groeide langzaam maar zeker de nieuwe wijk Bloesemgaerde. etc

 

15. Documentnummer: 201216  
Open monumentendag 2011
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2011)    [Sloëtjes, H. (Henk)]
In 1996, de eerste keer dat Wognum meedeed, was het een gekkenhuis. Aan het eind van de dag bleek dat we meer dan zeven honderd mensen ontvangen hadden. Ik verwachtte niet dit aantal opnieuw te halen, maar je moet op alles voorbereid zijn.
Dus allereerst maar in de vrienden- en familiekring surveillanten gecharterd. In iedere te bezoekenruimte moest immers iemand de boel in de gatenhouden en vragen beantwoorden. Vervolgens al het oude boerengereedschap opgehangen en van een nummer met beschrijving voorzien. etc..

 

16. Documentnummer: 201217  
Foto beheer systeem
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2012)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Omdat er onder onze donateurs ook altijd veel belangstelling voor is, hebben wij sinds begin 2010 een groot deel van de verzameling ook beschikbaar gemaakt voor het grote publiek. Op onze website www.decrommeleeck.nl krijgt u via de menukeuze `Foto Beheer Systeem' direct toegang tot de database ie op eenvoudige wijze doorzoekbaar is.
Eind 2011 zijn er ruim 5200 foto's in de database opgenomen. Hiervan zijn er zo'n 4400 openbaar.
Dat we hiermee in een behoefte voorzien, blijkt uit het feit dat het aantal bezoekers per maand gestaag groeide van 48 tot 775. etc.

 

17. Documentnummer: 201218  
Leidekken, een eeuwenoud ambacht
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1600-1900)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke)]
Ontstaan van leisteen.
Leisteen ontstaat uit klei of vulkanische stof die, onder grote druk of hitte, in de loop van miljoenenjaren omgevormd wordt tot leisteen. Dit gesteente bestaat uit dunne laagjes op elkaar en heeft een minerale samenstelling van zeer kleine korreltjes zoals bijvoorbeeld kwarts, hematiet, moskoviet, chloriet en pyriet. Dit is onder een microscoop heel goed te zien. Soms komen er in het gesteenteafdrukken van fossielen voor. Dit natuurproduct is zeer duurzaam, bestand tegen 200 graden Celsius,m aar is ook vorstbestendig. `Lei betekent duurzaamheid en schoonheid voor het leven...etc.

 

18. Documentnummer: 201219  
Simon Bijman, een bijzonder mens
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1900-2000)    [Bijman, S. (Siem)]
Simon Theodorus Bijman is op 20 augustus 1917 in Wadway geboren. Hij is het derde kind van het echtpaar Bijman-Kaandorp. Vader Cornelis Bijman (1882 -1946) is zoon van Pieter Bijman en Trijntje Groot. Moeder Anna Maria Kaandorp (1882 - 1945)is dochter van Simon en Anna Kaandorp.
Het echtpaar Bijman-Kaandorp is op 7 mei 1909 in de gemeente Alkmaar in het huwelijk getreden. Zij krijgen drie kinderen:
Petrus Simon Bijman (Piet l912 -1969)
Anna Catharina Bijman (Annie l915 -200l)
Simon Theodorus Bijman (Simon l917 -1997)
etc

 

19. Documentnummer: 201220  
Wat verdween in 2011
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2011)    [De Cromme Leeck]
Wat verdween in 2011
 

20. Documentnummer: 201221  
Muurankers
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2012)    [Kok, N. (Niel)]
De oudste gevelankers in Nederland dateren uit de dertiende eeuw, zij zijn onder andere te vinden aan de gevels van kasteel Ammersoyen. Dit soort ankers bestaan meestal uit een `schieter', een verticale staaf met een vierkante doorsnede, die door het vierkante oog van een `veer', een horizontale staaf, wordt gestoken. Het uiteinde van deze staaf wordt door de gevel aan de houtconstructie bevestigd. Een dergelijk anker wordt een `schootanker' genoemd. Aan de schieter wordt een neus of haak gesmeed om te voorkomen dat de schieter naar beneden zakt. De lengte varieert rond de 80 cm. Ook komt het voor dat een dergelijk anker met een achterliggende muurstijl van een houtskelet is verbonden. Aan de bovenkant van de schieter wordt ook wel een schuine V-vorm toegepast om nog meer metselwerk te kunnen vasthouden. De ankers werden soms voorzien van haken of houders om luifels of toortsen aan te kunnen hangen.....etc
 

21. Documentnummer: 201222  
Historisch hekwerk bij Wognumse kerk.
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2012)    [Hania, J. (Jan & Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Eind 2009 kwam een deskundige op het gebied van hekwerken toevallig in Wognum en hij bekeek het hek. Hij zei tegen koster Vincent Geurtsen dat het een bijzonder hekwerk betrof. Hij vertelde dat het waarschijnlijk van de ijzergieterij De Prins van Oranje afkomstig was. Vermoedelijk was het tussen1850 en 1870 geplaatst. Dit maakte hij op uit de toegepaste ornamenten en paalkopversieringen, die bekend waren uit de oorspronkelijke catalogus van de betreffende ijzergieterij. Dit betekent dat het hekwerk circa l50 jaar oud is. De ijzergieterij De Prins van Oranje was een grootbedrijf in Den Haag, dat van 1840 tot 1897 heeft bestaan. Later werd het ook machinefabriek.......etc
 

22. Documentnummer: 201223  
Jaarkroniek 2011
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2011)    [De Cromme Leeck]
Jaarkroniek 2011
 

23. Documentnummer: 201224  
De knotwilg
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2012)    [Kok, N. (Niel)]
Nederland is ontstaan uit wilgen.
Stel een boomstronk voor, die blijft hangen in de oever van de rivier.
Achter de stronk verzamelt zich een ophoping van onder andere takken en klei. In het voorjaar zakt het water en de stronk loopt uit, wortelt en zet zich opnieuw vast. In het volgende najaar groeit de berg met takken en klei nog meer en krijgt de wilg gezelschap van de volgende wilg. Water wordt moerasbos, moerasbos wordt veen en veen wordt Nederland. In de duinen legt de kruipwilg het zand vast en bouwt langs de zee aan ons land. De nieuwetwijgjes net boven het vers opgestoven zand, zo groeit het duin om de golven te weerstaan. Nederlanders bouwen dijken en leggen eerst een ondergrond van wilgentenen verzwaard met stenen; de zinkstukken waarop de nieuwe dijk vorm krijgt....etc

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 april 2022