Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'
Homepage CL Documenten CL Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Jaarboeken ==> Jaarboek 2004     

Aantal gevonden publicaties : 14   (uit: 413)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Documentnummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Documentnummer: 200402  
Voorwoord jaarboek 2004
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (2004)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Voorwoord jaarboek 2004
 

2. Documentnummer: 200403  
Molen Kruie - de molen op de Schoputsplaats
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (1890-1960)    [Houter, F.]
As de mölen male most
en hoi sting niet goed op de wind
den zoi Jaap zo teugen Maartje:
„Haal de buurjoös maar,
m'n kind,
want allien kin ik 't niet flikke
't gaat zo ellendig zweer
en hoi moet 'n kwartslag draaie
staat ie deer,
den maalt ie weer!"
Maartje gong de buurjoös hale
en die kwamme opperdan.
Jaap zoi: „Joös, 't moet weer beure,
pakke jollie efkes an?
"Touwe los en den an 't kruiendraaie,
zwoege, wat 'n baan!
Maar hoi kwam toch in beweging
en gong uit z'n stand vandaan.
Op slot stond ie met z'n wuke
op de wind, krek as 'n vorst.
Jaap zoi: „Nag maar wel bedankt, `oor.
Maar hewwe jullie nou gien dorst?"
En den krege we 'n glaasie.„
't Was goed voor de slechte maag",
zoide Jaap, „of voor de koudte."
Nou, wai buurjoös holpe graag

etc

 

3. Documentnummer: 200404  
De Firma Kuip
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (1799-2004)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina) & Sloëtjes, H. (Henk)]
Op 1 januari 1999 stopte de Fa. Kuip met het garage-bedrijf aan de Oosteinderweg in Wognum. Hiermee kwam een einde aan de tweehonderdjarige geschiedenis van deze onderneming. Begonnen als wagenmakerij groeide de Fa. Kuip voor de Tweede Wereldoorlog uit tot een vermaard carrosseriebedrijf dat bussen en vrachtwagens bouwde, een buslijn exploiteerde, auto's repareerde en verhuurde en een rijwielhandeldreef. Daarnaast werden enige tijd café De Eendracht (tegenover Oude Hoornseweg) en café De Hervatting (nu cafié Stam) uitgebaat. In een poging iets van de rijke bedríjfsgeschiedenis vast te leggen, volgen hieronder een korte genealogie van de familie alsmede de weergave van drie interviews met mensen die bij de Fa. Kuip betrokken waren: mevr. V. M. Kuip-Komen uit Haarlem en mevrouw C. Bijman-Kuip en de heer C. Kuip, beiden uit Wognum.....etc
 

4. Documentnummer: 200405  
Het levensverhaal van Jaap Ridder
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (1919-2003)    [Boots, J. (Jaap)]
Jaap Ridder uit Nibbixwoud vertelt in onderstaand artikel over zijn leven. Het verhaal werd in juni 2003opgeschreven door Jaap Boots, lid van de werkgroep Interviews. Jacobus Rídder werd geboren op 22 januarí 1919 in Obdam als zoon van Bertus Ridder en Jansie Hoebe. Hij huwde op 5 juni 1946 met Maria Elisabeth (Riet) Bijl, geboren op 5 juni 1922 te Nibbixwoud als dochter van Dirk Bijl en Maartje Schoenmaker. Zij kregen zeven kinderen.. Peter, Dick, Gitta, Marry, Joke, Ben en Elma.

„Ik ben geboren in Obdam. Ik was het zevende kind in ons gezin dat totaal uit dertien kinderen bestond(negen jongens en vier meisjes) te weten: Henk, Cor, Baaf, Kees, Piet, Niek, Jaap, Jan, Bernhard, Breggie, Aaf, Gré en Alie. M'n oom en tante Piet de Vries en Breggie Hoebe konden geen kinderen krijgen. Ze hadden de afspraak met m'n vader en moeder gemaakt dat als er weer een kind in ons gezin bijkwam zij het op een na jongste kind voor zes weken meenamen......etc

 

5. Documentnummer: 200406  
De rusteloze Van Woggelums
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (1580-2004)    [Woggelum, J. van (Jan)]
Het hoe en waarom.
Reeds op jonge leeftijd was ik geïnteresseerd in de herkomst van mijn familienaam. Deze belangstelling ontstond doordat een leraar in de 5e klas zo boeiend kon vertellen over mijn geboortestad Delft en over de manier van regeren van keizer Napoleon. Met name over de wet van 1812, die iedere burger noodzaakte een eigen familienaam te hebben. Heel veel mensen baseerden hun familienaam toen op hun beroep of op de naam van de plaats waar ze geboren waren. Toch waren er mensen die al een familienaam hadden. Dit was ook met mijn familie het geval. Wij heetten Van Woggelum. Het doel van mijn onderzoek was nu te onderzoeken of deze familienaam gebaseerd was op de naam van de plaats Wognum. Op een dag las ik een streekroman, waarin het leven van alledag in West-Friesland werd belicht. Er werd verhaald over de haringvisserijen de strijd tegen het water van de Zuiderzee. Er kwamen namen in voor als Hoogwoud, Wadway en Woggelum. Deze laatste naam wekte natuurlijk direct mijn interesse. Even vroeg ik me af of de naam Woggelum misschien fictief zou zijn, maar een blik in de atlas overtuigde me dat het hier het huidige Wognum betrof. Nu deed in mijn familie het verhaal de ronde dat een van mijn voorouders, waarschijnlijk in de Napoleontische tijd, vanuit Noord-Holland als hoefsmid met de soldaten was meegegaan en uiteindelijk in Delft was komen wonen. Hier is tijdens mijnonderzoek echter niets van gebleken. Door omstandigheden kreeg ik meer vrije tijd, die ik benutte door wekelijks antiekwinkels in mijn huidige woonplaats Den Haag te bezoeken, om daar te vragen naar oude landkaarten waar het dorp Wognum op zou staan als Woggelum. Ik vond diverse varianten waarvan Woggenum de meest voorkomende was.etc

 

6. Documentnummer: 200407  
Uit de as herrezen
Jaarboeken -- Jaarboek 2004              [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke)]
Op 12 augustus 2002 woedde er een brand in de Cunerakerk.
Op 5 oktober 2003 werd de kerk weer in gebruik genomen en heringezegend. Na de eucharistieviering werd het boek `Kracht door Verbondenheid' gepresenteerd, uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarigjubileum van de kerk op 14 oktober 2003. De schrijvers Joke Admiraal, Co Groot, Tom Wester en Joop Ooijevaar schetsen hierin het leven van de WestFriezen, van ver voor onze jaartelling tot heden, en in het bijzonder het leven van de Nibbikers en hun kerken. etc

 

7. Documentnummer: 200408  
'n Oud huisie
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (2004)    [Bleeker, J.N.]
Erges staat `n `oudeg' huisie
`t is `r ientje met `n kruisie,
langs `t waltje an de Doik,'
t valt zo op, je ziene `t g'loik.

`t Was vervallen en wat oudd
'r benne d'r die stroide voor behoud.
`t Was ooit van `n keuterboer,
opgnappe dat was `n hille toer!

An de buitenkant `n streep,
mooi blauw, die is `r opvurfd nou.
Op `t dak panne met rietecht
veul zien je zuks niet.

etc

 

8. Documentnummer: 200409  
Ben Mol
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (1860-1990)    [Schouwe-Schouten, T. (Trudy)]
In het jaarboek van de Historische Stichting De Cromme Leeck van 2003 werd de oprichting en opheffing beschreven van de speeltuin op de plaats waar J.C. Everland zich nu bevindt.
Ben Mol was de langste tijd de toezichthouder van die speeltuin. Voor de jeugd en ouders van toen was Ben Mol een begrip in Wognum. Wie was die man? Ben werd een eeuw geleden opl4 september 1904 in Wognum geboren. Zijn vader is Johannes Mol, geboren op 25 februari 1867 in Abbekerk en overleden op24 april 1914 in Wognum. Zijn moeder is Cornelia Loos, geboren op 4 februari 1864 in Wadway en overleden op 16 februari 1948 in Wognum. Zij huwden op 9 februari 1893 in Wognum. Uit dit huwelijk worden negen kinderen geboren. etc

 

9. Documentnummer: 200410  
van paard tot peterolie
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (2003)    [De Cromme Leeck]
tentoonstelling 2003 - impressie
 

10. Documentnummer: 200411  
Het landgoed met herenhuis op Zwaagdijk
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (1850-1900)    [Jong, S. (Sjaak)]
Anderhalve eeuw geleden stond er in Zwaagdijk een prachtig herenhuis. Achter het huis vond men een aangelegde vijver en wat moestuinen, maar voor de rest was het door een imposant bos omgeven. Met zijn witte muren en voorname uitstraling moet dit huis een lust voor het oog geweest zijn. Geen wonder dat er inde vorige eeuw dan ook vele verhalen over dit huis en zijn bewoners de ronde deden. Zelf hoorde ik voor het eerst over het vroegere bestaan hiervan op de lagere school. De hoofdonderwijzer vertelde tijdens een geschiedenisles dat hij gehoord had dat er ooit op Zwaagdijk een kasteeltje had gestaan. Het zou gestaan hebben naast de spoorlijn, op het land, toen in gebruik door Leen Bruin. Door het bos dat zich rond het kasteel uitstrekte, heette dit land in de volksmond dan ook nog altijd `Het bosstuk' . Met rode oortjes had ik het verhaal aangehoord, want een kasteel ! Daar woonden vroeger toch ridders? En dat allemaal in Zwaagdijk! Toen ik de zojuist opgedane kennis thuis onder het eten enthousiast doorvertelde, werd mijn euforie wel wat getemperd door mijn vader die zei uit overlevering te weten dat het niet om een kasteel ging, maar `slechts' om een herenhuis. Oud-Zwaagdijker Klaas Rood, wiens voorvaders al bijna 200 jaar op Zwaagdijk woonden, ....etc
 

11. Documentnummer: 200412  
De merklap van Antje Commandeur ui 1864
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (1864)    [Stam, G.J.S.N.]
Wie in een museum met volkskundige collecties naar merklappen zoekt, vindt in de opstelling meestal maar een magere afspiegeling terug van wat er aan deze kleurige borduurwerken bewaard is gebleven. Dit heeft verschillende redenen. Musea bewaren bij voorkeur het meest kwetsbare textiel, dus ook de merklappen, veilig opgeborgen in de depots, waar gezorgd wordt voor ideale klimaatomstandigheden. Bovendien komen lang niet alle uit inboedels afkomstige borduurwerken in musea terecht. Door particulieren wordt er druk verzameld, en op veilingen en marktenvinden geluksvogels soms nog fraaie stukken. Ook zijn er uit erfenissen nog veel van zulke geborduurde stukken terug te vinden bij de families thuis, waar ze aan de wand of in de linnenkast herinneren aan dierbaren uit het verleden. Tot de laatste categorie behoort de merklap van mijnovergrootmoeder Antje commandeur ( 185 l -1930) uit Wognum. Het mag wel een klein wonder heten dat dit fraaie borduurwerk uit 1864 bewaard is gebleven... etc
 

12. Documentnummer: 200413  
100 jaar geleden
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (1903)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
100 jaar geleden
 

13. Documentnummer: 200414  
Wat verdween in 2003
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (2003)    [De Cromme Leeck]
Wat verdween in 2003
 

14. Documentnummer: 200415  
Jaarkroniek 2003
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (2003)    [De Cromme Leeck]
Jaarkroniek 2003
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 16 mei 2022