Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'
Homepage CL Documenten CL Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Jaarboeken ==> Jaarboek 1999     

Aantal gevonden publicaties : 14   (uit: 413)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Documentnummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Documentnummer: 199901  
Burgemeesters van Nibbixwoud
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1811-1979)    [Smit, A.A.G. (Adrie)]
Vanaf 1811 (invoering Burgerlijke Stand) tot samenvoeging Nibbixwoud/Wognum 1978.
Het Burgemeestersambt zoals wij dit heden ten dage kennen is van 1811 en door Napoleon ingesteld. Daarvoor had ieder dorp zoals Hauwert, Benningbroek, Oostwoud, Wadway, zijn eigen burgemeester of vredemaker, die maar voor korte tijd werd gekozen. Hieronder volgen in chronologische volgorde de burgemeesters van Nibbixwoud. Daarna zal ik elk uitvoeriger behandelen.

 

2. Documentnummer: 199902  
Een Zwaagdijkse activiste
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1650-1672)    [Jong, S. (Sjaak)]
1672, ook wel bekend als het rampjaar, was een turbulent jaar in de Nederlandse geschiedenis. Om iets van alle commotie te begrijpen eerst een korte opfrissing van het geheugen.Etc
 

3. Documentnummer: 199903  
Interview met Siemen van Zelm
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke)]
Op 26 juni 1998, een heerlijke zonnige donderdagmorgen, had ik een interview met de heer Siemen van Zelm in de tuin van zijn schoonzuster aan de Wijzend in Nibbixwoud. Ik heb nog maar net met hem kennis gemaakt en vraag hem beleefd waarom hij is geëmigreerd.....etc
 

4. Documentnummer: 199904  
Jaarkroniek 1998 van de gemeente Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [De Cromme Leeck]
Jaarkroniek 1998 van de gemeente Wognum
 

5. Documentnummer: 199905  
Nibbikker post naar Indië
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1948)    [Burger-Bijl, M. (Marianne)]
In het jaarboek 1998 (pagina 34 en 35) verscheen het eerste artikel met fragmenten uit het Nibbiker dorpsblad‘Post’van1947.Onderstaand artikel bevat een selectie uit de jaargang van 1948.Hetdorpsblad,eeninitiatief van het Katholiek Thuisfront, werd naar de, uit Nibbixwoud afkomstige, dienstplichtigen in Indië gestuurd
 

6. Documentnummer: 199906  
Nibbixwoud, bedevaartsoord?
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1500-1900)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke) & Veken, C.A.G. (Kees)]
Van oudsher werd Cunera vereerd in Rhenen in de provincie Utrecht.Halverwegede5eeeuwzouzijdooreen koning (Radboud?)gered zijn uit de moordlustige handen van de Hunnen, die juist bezig waren ongeveer elfduizend ‘Maagden’ te vermoorden. Etc.
 

7. Documentnummer: 199907  
Ontmoeting in de tropen
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1948)    [Kelder, Nic. op den & Knol, Antoon & Zelm, Simon van]
Een brief, geschreven door Nic. op den Kelder, Antoon Knol en Simon van Zelm. Overgenomen uit Nibbiker ‘Post’ van 1948.
 

8. Documentnummer: 199908  
Oude kerken en een kerkepad
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [Groot, K. (Ko)]
Na mijn verhuizing in de zomer van 1998 naar ‘Het Woud’ nam ik mij voor om de geschiedenis van deze straat, en de mogelijke herkomst van de straatnaam eens uit te zoeken en daarover verslag te doen in het jaarboek van 1999.Het is echter allemaal anders gelopen door de vondst van een oude akte van 22 september 1593,waarvanikaanvankelijk dacht dat die betrekking had op de weg ‘Het Woud’, maar die -naar later bleek-betrekking heeft op de kerkgeschiedenis van Nibbixwoud. Het voorgenomen verhaal heeft dus een heel andere wending gekregen.
 

9. Documentnummer: 199909  
Over duitjes, oordjes en penningen
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1500-2000)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Aanvankelijk bestonden er vanaf ongeveer de 13e eeuw vrijwel alleen gouden en zilveren munten. Bekend uit die periode zijn de Engelse nobels, Duitse goudguldens en Franse ecu’s. Na verloop van tijd nam de handel in omvang toen kwam er veel meer behoefte aan kleingeld. Eerst werd dit opgelost door bepaalde munten in stukken te hakken(‘halven en kwarten’). Later werden er kleinere denominaties geslagen. Nog steeds voornamelijk in edelmetaal. De zilveren groot was op dat moment de meest gangbare munt. Etc.
 

10. Documentnummer: 199910  
Over roken en rode satelieten
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Bij de vaandeltentoonstellingvan17,18 en19 april 1998 prijkten twee vaandels van de Stille Omgang: één uit Zwaagdijk-West en één uit Nibbixwoud van de R.K. Rijwielclub‘ Piëtas’. Ook in Wognum heeft zo’n fietsclub bestaan (van 1921 tot 1964).De laatste jaren was dhr. A. Ligthart secretaris.....etc
 

11. Documentnummer: 199911  
Vaandels door de eeuwen heen
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke)]
(N.a.v. de vaandeltentoonstelling op 17 t/m 19 april 1998 in de Hervormde kerk te Wognum)
Voor de oorsprong of het ontstaan van het vaandel moeten wij terug gaan naar de tijd van de Griekse mythologie met haar goden zoals Hera en Zeus en de tijd van de Romeinse veldheren met hun helden en krijgsheren.

 

12. Documentnummer: 199912  
Voorwoord
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1999)    [Broekhuizen-Slot, C.C. (Ina)]
Voor u ligt het tweede jaarboek van de Historische Stichting 'De Cromme Leeck.'
Diverse artikelen over de geschiedenis van onze dorpen vormen tezamen met de al enigszins bekende rubrieken als de kronieken van 1898 en 1998 en `Wat verdween in 1998...' een lezenswaardig geheel.
Nieuw dit jaar zijn een tweetal bijdragen van leden van de werkgroep Interviews namelijk een artikel over wijlen de heer Gert Groen en één over de heer Simon van Zelm.
Behalve een aantal bestuursleden van De Cromme Leeck hebben ook verschillende donateurs een bijdrage geleverd aan dit jaarboek.
Wellicht hebt u suggesties voor een interview weet u een historisch interessant onderwerp waarover geschreven kan worden of waarover u zelf wilt schrijven.
De redactiecommissie houdt zich aanbevolen voor uw idee Er is weer veel werk verzet om uit een grote hoeveelheid teksten en foto's een verantwoord jaarboek samen te stellen.
Bij dezen bedank ik alle mensen die meegewerkt hebben aan de totstandkoming hiervan.

 

13. Documentnummer: 199913  
Wta verdween in 1998
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [De Cromme Leeck]
Wat verdween... in 1998
 

14. Documentnummer: 199914  
West-Friesche praatjes
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1923-1924)    [Steltenpool, H.]
Van april 1923 tot april 1924 verschenen er van de hand van H. Steltenpool uit Wognum ongeveer 26 'West-Friesche praatjes in' 'Onze Courant Katholiek Dagblad voor West-Friesland.
Kleinzoon Wim Steltenpool heeft 25 stukjes gebundeld.
Ze zijn verkrijgbaar ad ƒ 10,-. Adres: W.H.P. Steltenpool Schoutsplaats 37 1687 VJ Wognum.
Tel. 0229-572623
Herman Steltenpool (5-1-1884/19-2-1983) groeide op in een bouwersgezin in Wervershoof.
In zijn vrije tijd werd hij kapper. Hij was sociaal zeer geëngageerd hij was een van de oprichters van de plaatselijke LTB.
In 1922 verhuisde Steltenpool naar een boerderij in Wognum aan de Oosteinderweg waar nu het viaduct ligt.
Doordat vrijwel al het land nodig was voor het tracé van de autosnelweg verhuisde het gezin in 1938 naar de Westeinderweg 4.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 28 april 2022