Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'
Homepage CL Documenten CL Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Jaarboeken ==> Jaarboek 1998     

Aantal gevonden publicaties : 17   (uit: 413)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Documentnummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Documentnummer: 199801  
Voorwoord 1998
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1998)    [Broekhuizen-Slot, C.C. (Ina)]
Met een gevoel van trots presenteert de Historische Stichting `De Cromme Leeck' haar eerste jaarboek.
Het is een boekwerk geworden met artikelen en verhalen over allerlei onderwerpen uit de rijke historie van de gemeente Wognum. Daarnaast treft u een kroniek over 1997 én een over 1897 aan. Zoals u zult begrijpen zijn de teksten voor dit jaarboek geschreven in 1997 en ook een rubriek als `Wat verdween ... ' gaat over dit jaar.
Voor `De Cromme Leeck' is 1997 een `historisch' jaar geworden. In het najaar van '96 werden er plannen gemaakt om een historische stichting op te richten. Een klein aantal personen was na de succesvol verlopen Monumentendag, die gehouden werd op 14 september, en na een oproep in de gemeentelijke voorlichtingsrubriek bij elkaar gekomen om na te gaan of er voldoende draagvlak zou zijn om een dergelijke club op te richten.

 

2. Documentnummer: 199802  
Ontstaan van ons landschap
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1998)    [Groot, K. (Ko)]
ENKELE BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN IN DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN ONZE GEMEENTE (40.000 V00R TOT 1000 NA CHRISTUS)

Op verzoek van de Historische Stichting `De Cromme Leeck' heb ik op 6 februari 1997 een inleiding gehouden over de vroegste bewoningsgeschiedenis van onze gemeente. Men heeft mij gevraagd om een korte samenvatting van dat verhaal te maken ten behoeve van het eerste jaarboek van de vereniging.
Aan deze wens wil ik graag voldoen.

 

3. Documentnummer: 199803  
Het verhaal van een huis
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1998)    [Baar, T.C. (Tom) van, Schouten, T. (Trudy), Stam, P. (Peter)]
Bebouwings- en bewoningsgeschiedenis van Kerkstraat 84, Wognum
Voor de Werkgroep Bebouwing en Bewoning was het moeilijk, voor de eerste maal een woning uit te zoeken die interessant genoeg is om onder de loep te nemen. We keken in eerste instantie uit naar een huis meteen aparte bouwstijl. Toen hebben we alle bewoners op een rij gezet met elk hun eigen geschiedenis m.b.t. het huis. Toch blijkt dan dat de eerste bewoner natuurlijk het grootste stempel op het huis heeft gedrukt. Wat is zijn beweegreden geweest om het huis te laten bouwen. Tijdens ons onderzoek is gebleken, dat niet alleen de bewoners maar ook de woningen in de omgeving een grote rol spelen bij het laten bouwen en bewonen van een nieuw huis. Zelfs de geschiedenis van de straat gaat meespelen en je wordt teruggeplaatst naar het jaar 1923, het jaar waarin `ons' huis is gebouwd.

 

4. Documentnummer: 199804  
De terugkeer van een vaandel
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1899)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Zeker vroeger, maar ook heden ten dage, was menige vereniging in het bezit van een vaandel. Doorgaans een schitterend geborduurd kunstbezit met de naam van de vereniging, het oprichtingsjaar en soms ook een embleem of een afbeelding van de heilige waarde vereniging haar naam aan ontleende. In de herfst van 1997 kwam een dergelijk vaandel ineens weer boven water. Het betreft het vaandel van het mannenkoor Sint Caecilia uit Wognum, met daarop het jaartal 1899.
Een dochter van de heer Henk Lam (uit Wognum) studeert in Utrecht. Een mede-studente vertelde haar dat haar grootmoeder, mevrouw Vos wonende in Nijmegen (!), een Wognums vaandel in haar bezit had.

 

5. Documentnummer: 199805  
Jacob Kwast en het onderwijs
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1800-1850)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
Het onderwijs in Wognum in de eerste helft van de 19e eeuw.
Wanneer we de eerste kadastrale kaart van Wognum van 1823 bekijken, vallen onmiddellijk enige grote verschillen op met het Wognum van nu. Op de eerste plaats ontbreken de uitbreidingen in het centrum van het dorp, en als we iets nauwkeuriger kijken zien we dat de bebouwing tussen wat voornamelijk boerderijen zijn aan de Oost- en Westeinderweg veel dichter is geworden. In 1832 was de weg door het dorp nog een smal landpad. Bestrating vond plaats in de jaren 1840/1850. Bijna overal aan beide kanten van de weg zien we sloten. De weg was, al naar gelang het seizoen, beter of slechter berijdbaar. In het voorjaar werden de ergste gaten geslecht door er met een eg overheen te gaan. Wanneer `i.n de namiddag van 12september 1836' schoolopziener (= inspecteur) Jacques Dozij van Wognum naar Wadwaij gaat, spreekt hij van `een zeer moeijelijken weg'. Kerkweg en Tramweg waren nog niet aangelegd.

 

6. Documentnummer: 199806  
Molens
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1998)    [Bleeker, H. (Hans)]
Môlens
Ik wul 't efkes hewwe over môlens, die d'r weest benne hier in de buurt en over môlens die d'r nag stane. Wai weune in een vraai nattig landje en deer hore vezelf môlens bai. 't ls nôselijk dat ze her en der verdwoine omdat ze niet meer nôdig benne.
Gelukkig worre d'r nag een deél restaureerd en in ere hersteld, want 't is toch een mooi gezicht as ze draaie. Wognum had ôk z'n oigen môlens. Ientje sting op de Grôte Zeumerdoik, an 't Zwet.

 

7. Documentnummer: 199807  
De St. Cunerakerk
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1863)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke)]
In ons eerste jaarboek leek het mij een aardige gedachte om meteen maar een artikel te wijden aan deze zo bijzondere kerk in het dorp Nibbixwoud, temeer ook omdat dit jaar de restauratie van de kerktoren gereed is gekomen. Wij mogen blij zijn dat zoveel mensen ertoe hebben bijgedragen, dat deze restauratie tot een goed einde is gebracht. Overigens is erin het bijna 120-jarige bestaan van de kerk al vele malen gerestaureerd en dat is van groot belang geweest voor het behoud van `Het Sieraad van Westfriesland' zoals deze kerk al direct na het gereedkomen van de bouw werd genoemd. Gemakkelijk ging dit echter niet, want zoals altijd was er vaak geld tekort.
 

8. Documentnummer: 199808  
Nibbiker post naar Indië
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1948)    [Burger-Bijl, M. (Marianne)]
Tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep lnterviews vertelde Marianne Burger-Bijl over de uitgave van het eerste dorpsblad van Nibbixwoud. Omdat dat precies 50 jaar geleden, in 1947, voor het eerst verscheen, leek het de redactie een goed idee haar te vragen er een artikel over te schrijven. In het Jaarboek 1999 verschijnt een vervolg hierop, namelijk een keus uit het blad POST van 1948.
 

9. Documentnummer: 199809  
Café De Stoomboot
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1976)    [Smit, A.A.G. (Adrie)]
Enkele gegevens en enkele herinneringen van pater S. Mooij.
Voor veel inwoners van Wognum, Wadway, Spanbroek en wijde omgeving is het in 1976 afgebroken café `De Stoomboot' nog altijd een wel-bekend begrip. Vele ouderen onder u zullen daar bruiloft hebben gevierd, toneelgespeeld, gebiljart, gekolfd, een kaartje hebben gelegd of `te dansen' zijn geweest, al dan niet tijdens de befaamde Wadwayer kermis.

Het moet zo rond 1840 zijn geweest dat de toenmalige eigenaar Joost Hes aan het café de naam `De Stoomboot' heeft geschonken. Die naamgeving heeft waarschijnlijk alles te maken met de opkomst van de stoomboot die in die tijd de zeilboot aan het verdringen was. In 1819 stak in elk geval voor het eerst een zeilschip met stoommachine de Atlantische Oceaan over; de overtocht duurde 29 dagen.

 

10. Documentnummer: 199810  
Honderd jaar geleden
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1897)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
Berichten uit de Hoornsche Courant van 1897
 

11. Documentnummer: 199811  
De Kleipijp
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1600-1900)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Als kleine jongen vond ik het prachtig om lekker door mijn vaders tuin te struinen en alles wat, in mijn ogen, maar een bijzondere vorm had op te rapen en mee te nemen. Steentjes, knikkers, scherven, af en toe een pijpekop of, nog zeldzamer, een muntje en noem maar op. Mijn moeder was er vast niet blij mee. Het duurde echter niet lang of de pijpekoppen en -stelen, kalkpijpen noemden we ze toen, vond ik niet interessant genoeg meer om op te rapen. Daarvan lagen er zoveel dat het gewoon werd. Een pijp was gewoon maar een pijp tenslotte.
 

12. Documentnummer: 199812  
Boerderijen die verdwenen
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1947-1997)    [De Cromme Leeck]
In de afgelopen vijftig jaar, tot 1997, zijn onderstaande boerderijen door brand of sloop verdwenen. Etc.
 

13. Documentnummer: 199813  
Het openbaar onderwijs in Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1954-1978)    [Buitink, B. (Bert)]
Aan het verzoek van historische stichting `De Cromme Leeck' om iets te vertellen over het reilen en zeilen van de openbare basisschool tijdens mijn onderwijsperiode in Wognum, wil ik graag voldoen.
 

14. Documentnummer: 199814  
Legende van de molen , anno 1889
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1889)    [Bankert, G.]
De molen tussen Wognum en Nibbixwoud heette `De Zaadzak'. De pastoor van Nibbixwoud vond dat geen mooie naam voor de parochie. Hij kwam eens langs en zei tegen de molenaar: `Die naam moet je eraf schuren. Dat is aanstotelijk voor de parochie'. De molenaar prakkiseerde er niet over. `Die naam is heel toepasselijk voor mijn graanmolen. Het staat erop en het blijft erop, punt uit!' Drie weken later dacht pastoor: ik zal het nog eens proberen. Hij ging weer naar de molenaar, maar die was voor zaken naar de stad. De meid van de molenaar deed open en zei: `De baas is er niet, die komt laat thuis.' Etc.
 

15. Documentnummer: 199815  
Gespuis in de Cromme Elleboogh
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1550-1600)    [Jong, S. (Sjaak)]
Tot in het midden van de 16e eeuw stonden er aande Hoomseweg twee huizen waar drank getapt werd. De bekendste was de herberg `De Vier Heemskinderen', aan het einde van de Hoornseweg, dus vlák bij het centrum van Wognum. Maar ook bij het huis stamde naast de overtoom op de hoek van de Kleine Zomerdijk kon men voor een neutje terecht. In 1553 kwam hier nog een concurrent bij. Op 5 april van dat jaar kwam Jan Melisz. alias De Goyer ten huize van Neel Michielsdochter, waardin te Hauwert, overeen met de vredemakers van Hauwert, dat hij op bepaalde voorwaarden een huis mocht timmeren op de hoek van de Hoornseweg en de Zwaagdijk, op een stukje land dat eigendom was van de gemeente Hauwert. Etc
 

16. Documentnummer: 199816  
Wat verdween in 1997
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1997)    [De Cromme Leeck]
Wat verdween in 1997
 

17. Documentnummer: 199817  
Jaarkroniek van de gemeente Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1997)    [De Cromme Leeck]
Jaarkroniek van de gemeente Wognum
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 september 2022