Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'
Homepage CL Documenten CL Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 378   (uit: 413)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 13 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Documentnummer: 199901  
Burgemeesters van Nibbixwoud
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1811-1979)    [Smit, A.A.G. (Adrie)]
Vanaf 1811 (invoering Burgerlijke Stand) tot samenvoeging Nibbixwoud/Wognum 1978.
Het Burgemeestersambt zoals wij dit heden ten dage kennen is van 1811 en door Napoleon ingesteld. Daarvoor had ieder dorp zoals Hauwert, Benningbroek, Oostwoud, Wadway, zijn eigen burgemeester of vredemaker, die maar voor korte tijd werd gekozen. Hieronder volgen in chronologische volgorde de burgemeesters van Nibbixwoud. Daarna zal ik elk uitvoeriger behandelen.

 

2. Documentnummer: 199902  
Een Zwaagdijkse activiste
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1650-1672)    [Jong, S. (Sjaak)]
1672, ook wel bekend als het rampjaar, was een turbulent jaar in de Nederlandse geschiedenis. Om iets van alle commotie te begrijpen eerst een korte opfrissing van het geheugen.Etc
 

3. Documentnummer: 199903  
Interview met Siemen van Zelm
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke)]
Op 26 juni 1998, een heerlijke zonnige donderdagmorgen, had ik een interview met de heer Siemen van Zelm in de tuin van zijn schoonzuster aan de Wijzend in Nibbixwoud. Ik heb nog maar net met hem kennis gemaakt en vraag hem beleefd waarom hij is geëmigreerd.....etc
 

4. Documentnummer: 199904  
Jaarkroniek 1998 van de gemeente Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [De Cromme Leeck]
Jaarkroniek 1998 van de gemeente Wognum
 

5. Documentnummer: 199905  
Nibbikker post naar Indië
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1948)    [Burger-Bijl, M. (Marianne)]
In het jaarboek 1998 (pagina 34 en 35) verscheen het eerste artikel met fragmenten uit het Nibbiker dorpsblad‘Post’van1947.Onderstaand artikel bevat een selectie uit de jaargang van 1948.Hetdorpsblad,eeninitiatief van het Katholiek Thuisfront, werd naar de, uit Nibbixwoud afkomstige, dienstplichtigen in Indië gestuurd
 

6. Documentnummer: 199906  
Nibbixwoud, bedevaartsoord?
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1500-1900)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke) & Veken, C.A.G. (Kees)]
Van oudsher werd Cunera vereerd in Rhenen in de provincie Utrecht.Halverwegede5eeeuwzouzijdooreen koning (Radboud?)gered zijn uit de moordlustige handen van de Hunnen, die juist bezig waren ongeveer elfduizend ‘Maagden’ te vermoorden. Etc.
 

7. Documentnummer: 199907  
Ontmoeting in de tropen
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1948)    [Kelder, Nic. op den & Knol, Antoon & Zelm, Simon van]
Een brief, geschreven door Nic. op den Kelder, Antoon Knol en Simon van Zelm. Overgenomen uit Nibbiker ‘Post’ van 1948.
 

8. Documentnummer: 199908  
Oude kerken en een kerkepad
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [Groot, K. (Ko)]
Na mijn verhuizing in de zomer van 1998 naar ‘Het Woud’ nam ik mij voor om de geschiedenis van deze straat, en de mogelijke herkomst van de straatnaam eens uit te zoeken en daarover verslag te doen in het jaarboek van 1999.Het is echter allemaal anders gelopen door de vondst van een oude akte van 22 september 1593,waarvanikaanvankelijk dacht dat die betrekking had op de weg ‘Het Woud’, maar die -naar later bleek-betrekking heeft op de kerkgeschiedenis van Nibbixwoud. Het voorgenomen verhaal heeft dus een heel andere wending gekregen.
 

9. Documentnummer: 199909  
Over duitjes, oordjes en penningen
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1500-2000)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Aanvankelijk bestonden er vanaf ongeveer de 13e eeuw vrijwel alleen gouden en zilveren munten. Bekend uit die periode zijn de Engelse nobels, Duitse goudguldens en Franse ecu’s. Na verloop van tijd nam de handel in omvang toen kwam er veel meer behoefte aan kleingeld. Eerst werd dit opgelost door bepaalde munten in stukken te hakken(‘halven en kwarten’). Later werden er kleinere denominaties geslagen. Nog steeds voornamelijk in edelmetaal. De zilveren groot was op dat moment de meest gangbare munt. Etc.
 

10. Documentnummer: 199910  
Over roken en rode satelieten
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Bij de vaandeltentoonstellingvan17,18 en19 april 1998 prijkten twee vaandels van de Stille Omgang: één uit Zwaagdijk-West en één uit Nibbixwoud van de R.K. Rijwielclub‘ Piëtas’. Ook in Wognum heeft zo’n fietsclub bestaan (van 1921 tot 1964).De laatste jaren was dhr. A. Ligthart secretaris.....etc
 

11. Documentnummer: 199911  
Vaandels door de eeuwen heen
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke)]
(N.a.v. de vaandeltentoonstelling op 17 t/m 19 april 1998 in de Hervormde kerk te Wognum)
Voor de oorsprong of het ontstaan van het vaandel moeten wij terug gaan naar de tijd van de Griekse mythologie met haar goden zoals Hera en Zeus en de tijd van de Romeinse veldheren met hun helden en krijgsheren.

 

12. Documentnummer: 199912  
Voorwoord
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1999)    [Broekhuizen-Slot, C.C. (Ina)]
Voor u ligt het tweede jaarboek van de Historische Stichting 'De Cromme Leeck.'
Diverse artikelen over de geschiedenis van onze dorpen vormen tezamen met de al enigszins bekende rubrieken als de kronieken van 1898 en 1998 en `Wat verdween in 1998...' een lezenswaardig geheel.
Nieuw dit jaar zijn een tweetal bijdragen van leden van de werkgroep Interviews namelijk een artikel over wijlen de heer Gert Groen en één over de heer Simon van Zelm.
Behalve een aantal bestuursleden van De Cromme Leeck hebben ook verschillende donateurs een bijdrage geleverd aan dit jaarboek.
Wellicht hebt u suggesties voor een interview weet u een historisch interessant onderwerp waarover geschreven kan worden of waarover u zelf wilt schrijven.
De redactiecommissie houdt zich aanbevolen voor uw idee Er is weer veel werk verzet om uit een grote hoeveelheid teksten en foto's een verantwoord jaarboek samen te stellen.
Bij dezen bedank ik alle mensen die meegewerkt hebben aan de totstandkoming hiervan.

 

13. Documentnummer: 199913  
Wta verdween in 1998
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [De Cromme Leeck]
Wat verdween... in 1998
 

14. Documentnummer: 199914  
West-Friesche praatjes
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1923-1924)    [Steltenpool, H.]
Van april 1923 tot april 1924 verschenen er van de hand van H. Steltenpool uit Wognum ongeveer 26 'West-Friesche praatjes in' 'Onze Courant Katholiek Dagblad voor West-Friesland.
Kleinzoon Wim Steltenpool heeft 25 stukjes gebundeld.
Ze zijn verkrijgbaar ad ƒ 10,-. Adres: W.H.P. Steltenpool Schoutsplaats 37 1687 VJ Wognum.
Tel. 0229-572623
Herman Steltenpool (5-1-1884/19-2-1983) groeide op in een bouwersgezin in Wervershoof.
In zijn vrije tijd werd hij kapper. Hij was sociaal zeer geëngageerd hij was een van de oprichters van de plaatselijke LTB.
In 1922 verhuisde Steltenpool naar een boerderij in Wognum aan de Oosteinderweg waar nu het viaduct ligt.
Doordat vrijwel al het land nodig was voor het tracé van de autosnelweg verhuisde het gezin in 1938 naar de Westeinderweg 4.

 

15. Documentnummer: 200001  
Voorwoord en terugblik
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (2000)    [Broekhuizen-Slot, C.C. (Ina)]
Met genoegen presenteert de stichting De Cromme Leeck het Jaarboek 2000.
Tweeduizend - een jaartal waar we aan moeten wennen.
Een heel nieuw getal dat beloften inhoudt dat nieuwe kansen en mogelijkheden schept.
Hoe de toekomst zich zal ontplooien is onbekend. En hoewel het stichtingsbestuur voortdurend plannen maakt en ideeën uitwerkt richten wij ons wat betreft het vastleggen en schrijven grotendeels op het verleden.
Zo ook in dit jaarboek. U vindt hierin de langzamerhand vertrouwde rubrieken 'Jaarkroniek 1999' en 'Honderd jaar geleden' alsmede de ledenlijst en een terugblik op de activiteiten van De Cromme Leeck.

 

16. Documentnummer: 200002  
Vijftig jaar Sint Lidwinaschool
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (1999)    [Broekhuizen-Slot, C.C. (Ina)]
In de maand september 1999 vierden leerlingen ouders leerkrachten en oud-leerlingen en oud-leerkrachten van de Sint Lidwinaschool in Zwaagdijk het 50-jarig bestaan van deze onderwijsinstelling. Dit gebeurde met een druk bezochte reünie op zaterdag 18 september en een feestdag voor de huidige leerlingen op vrijdag 24 september.

Oud-leerling Jaap Laan en oud-onderwijzeres Ans Vermaat vertellen over hun herinneringen aan deze school.
Het artikel wordt afgesloten door een kort overzicht van de geschiedenis van de school. Deze gegevens zijn afkomstig uit het archief van de kerk.

Naar school in Zwaagdijk: geweldig alles nieuw!
Als een van de oudste leerlingen ging hij op 1 september 1949 naar de nieuwe school in Zwaagdijk-West. Hij kwam in de klas bij meester Derriks. 'Geweldig was het alles nieuw! En meester Derriks? Van het begin af aan liepen we met hem weg!'
Jaap Laan (61) werd geboren in de boerderij achter `De Gare Goedsbogert' aan het Keern. Samen met zes broers en zussen bezocht hij de Sint Lidwinaschool. Later zat hij in de oudervereniging en in het schoolbestuur.
En in 1999 maakte hij bijna vanzelfsprekend deel uit van het reünie-comité.
Een gesprek over schoolgaan met een man die als kind nooit naar school wou.

 

17. Documentnummer: 200003  
Twee eeuwen familieleven
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (1814-2000)    [Admiraal-Koemeester, J. (Joke)]
Interview met mevrouw Annie Neefjes-Stuyt.
Geboren 5 oktober 1927 te Nibbixwoud.
Thans wonende aan de Dorpsstraat 32 te Nibbixwoud.
Gehuwd met Jac. Neefjes geboren 16 mei 1930 te Obdam overleden 11 april 1981 te Nibbixwoud.

 

18. Documentnummer: 200004  
Schenkingen aan 'De Cromme Leeck' in 1999
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (1999)    [De Cromme Leeck]
Schenkingen aan 'De Cromme Leeck' in 1999
 

19. Documentnummer: 200005  
Langs de Ganker omstreeks 1925
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (1925)    [Boots, J.M.]
Een interview met de heer Herman op den Kelder Dorpsstraat 67 te Nibbixwoud.
Dit interview werd gehouden in de loop van 1999.
De heer H. op den Kelder is overleden op 28 december 1999.

Personalia: Herman op den Kelder geboren 30 januari 1910 te Nibbixwoud.
Zoon van Dirk op den Kelder en Jansje Rood.
Gehuwd met Margreta Gertruide de Graaf, juni 1938 te Nibbixwoud.
M.G. de Graaf werd geboren op 11-9-1911 te Castricum en overleed op 10-5-1972 te Nibbixwoud.
Daarna op 27-8-1974 gehuwd met Elisabeth Margareta de Boer geboren op 29-12-1929 te Binnenwijzend, gemeente Westwoud

 

20. Documentnummer: 200006  
Kerkgeschiedenis Nibbixwoud tot 1877
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (-1877)    [Admiraal, J. (Joke), Wester, T. (Tom)]
In de vorige twee uitgaven van het jaarboek heeft al veel gestaan over de geschiedenis van de Cunerakerk in Nibbixwoud. Deze geschiedenis blijkt zeer bewogen en veel omvattend te zijn. In het volgende artikel wordt er nog heel wat meer oververteld. De spijtige gebeurtenissen rondom de bouw en vervolgens de sloop van twee Waterstaatskerken in de 19e eeuw zullen velen zeker verbazen. Misschien zullen de alleroudste Nibbikkers onder ons eruit mondelinge overlevering nog wat van weten. We beginnen dit artikel echter bij het begin, dus in de tijd dat het christendom in onze streek werd verspreid.
 

21. Documentnummer: 200007  
Jaarkroniek 1999 van de gemeente Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (1999)    [De Cromme Leeck]
Jaarkroniek 1999 van de gemeente Wognum
 

22. Documentnummer: 200008  
Interview met Koos Smit
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (1999)    [Zult-Smit, K. (Karin)]
In dit interview vertelt Koos Smit over zijn opa Jacobus (Jaap) Smit en zijn vader Jacob (Jaap) Smit.
Jacobus Smit, geboren 30 juli 1862 te Wognum, overleden 27 september 1919 te Wognum, zoon van Pieter
Smit en Jannetje Bakker. Gehuwd met Elisabeth (Betje) Groot op 21april 1887

 

23. Documentnummer: 200009  
Inhoudsopgave Jaarboek 2000
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (2000)    [De Cromme Leeck]
Inhoudsopgave Jaarboek 2000 De Cromme Leeck
 

24. Documentnummer: 200010  
Honderd jaar geleden
Jaarboeken -- Jaarboek 2000              [Veken, K. (Kees)]
Berichten uit: 'De Hoornsche Courant' van 1899
 

25. Documentnummer: 200011  
De Firma Appelman en de Brusselse kantdoos
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (1826-1896)    [Appelman, G.]
Met vertrouwen dat de nu volgende mededelingen u mogen interesseren waag ik het het een en ander uit mijn geheugen op te diepen en zo goed mogelijk aan u door te geven.
Ik ben tot het schrijven van dit artikel gekomen omdat ik het interessant en meer nog belangrijk vond om dit als een familie aandenken op schrift te stellen.
Ik had het nu nog goed in mijn geheugen en dat kan op den duur ook minder worden.

 

26. Documentnummer: 200012  
Fietsen en motoren op Zwaagdijk
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (1930-1984)    [Reuzenaar, H. (Hans) en Blauw, K. (Koos)]
Het pand Zwaagdijk-West 368 is gebouwd in 1930.
De bouwvergunning is gedateerd: 9 mei 1930 kadastraal bekend onder nummer K19C sectie A426 en had als bestemming woonhuis/winkel met smederij.
De kavel 450 m2 waar het huis op gebouwd is was toentertijd eigendom van boer Jacob Floris.
De aannemer was ene Pronk die het in opdracht van Dirk Koning toen nog wonende aan de Lageweg in Hoorn bouwde.
Het huis is gebouwd voor minder dan 5000 gulden.
Aannemer Pronk is later failliet gegaan en vertrokken naar Limmen.
In de loop der tijd is er het een en ander aan het pand verbouwd en aangebouwd

 

27. Documentnummer: 200013  
De Volharding
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (1919-1999)    [Kreuk, G.J.A.]
COÖPERATIEVE MARKTVERENIGING. `DE VOLHARDING. Op 24 mei 1999 was het 80 jaar geleden dat in Wognum werd opgericht de veiling 'De Volharding'.
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum in 1969 werd er feest gevierd.
Tevens was 'de pen ter hand genomen om het wel en wee op eigen manier en in verkorte vorm op te schrijven'.
Het resultaat hiervan was een gedenkschrift in plaats van een te duur bevonden gedenkboek dat was samengesteld door de heer G. Kreuk en dat in eigen beheer werd uitgegeven.
Dit was bedoeld 'als klein cadeau voor alle leden'.
De bedoeling van het boekje was 'hoofdzakelijk aan de jongere leden te vertellen WAAROM de veiling was ontstaan en WAT er zoal was geschied'.

 

28. Documentnummer: 200101  
Inhoudsopgave Jaarboek 2001
Jaarboeken -- Jaarboek 2001           (2001)    [De Cromme Leeck]
Inhoudsopgave Jaarboek 2001
 

29. Documentnummer: 200102  

            
 

30. Documentnummer: 200103  
Millenniumfeesten in Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2001           (2001)    [Broekhuizen-Slot, C.C. (Ina)]
Wat een jaar!
Een kort overzicht.
Het Millennium Platform bestond uit Karel Loohuis Jan Entius Aad Slagter Ria Ursem Ina Broekhuizen Helga Overboom (secretariaat) en de vertegenwoordigers van de kernen Han Staal (Wognum) Gerard Berkhout (Nibbixwoud) en Peter van Langen (Zwaagdijk West).

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 13 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       Volgende       Eind

of direct naar pagina: 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 4 mei 2022