Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'
Homepage CL Documenten CL Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 6 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 361   (uit: 413)

Getoond wordt publicatie : 271 t/m 300


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 13 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

271. Documentnummer: 201217  
Foto beheer systeem
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2012)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Omdat er onder onze donateurs ook altijd veel belangstelling voor is, hebben wij sinds begin 2010 een groot deel van de verzameling ook beschikbaar gemaakt voor het grote publiek. Op onze website www.decrommeleeck.nl krijgt u via de menukeuze `Foto Beheer Systeem' direct toegang tot de database ie op eenvoudige wijze doorzoekbaar is.
Eind 2011 zijn er ruim 5200 foto's in de database opgenomen. Hiervan zijn er zo'n 4400 openbaar.
Dat we hiermee in een behoefte voorzien, blijkt uit het feit dat het aantal bezoekers per maand gestaag groeide van 48 tot 775. etc.

 

272. Documentnummer: 201218  
Leidekken, een eeuwenoud ambacht
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1600-1900)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke)]
Ontstaan van leisteen.
Leisteen ontstaat uit klei of vulkanische stof die, onder grote druk of hitte, in de loop van miljoenenjaren omgevormd wordt tot leisteen. Dit gesteente bestaat uit dunne laagjes op elkaar en heeft een minerale samenstelling van zeer kleine korreltjes zoals bijvoorbeeld kwarts, hematiet, moskoviet, chloriet en pyriet. Dit is onder een microscoop heel goed te zien. Soms komen er in het gesteenteafdrukken van fossielen voor. Dit natuurproduct is zeer duurzaam, bestand tegen 200 graden Celsius,m aar is ook vorstbestendig. `Lei betekent duurzaamheid en schoonheid voor het leven...etc.

 

273. Documentnummer: 201219  
Simon Bijman, een bijzonder mens
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1900-2000)    [Bijman, S. (Siem)]
Simon Theodorus Bijman is op 20 augustus 1917 in Wadway geboren. Hij is het derde kind van het echtpaar Bijman-Kaandorp. Vader Cornelis Bijman (1882 -1946) is zoon van Pieter Bijman en Trijntje Groot. Moeder Anna Maria Kaandorp (1882 - 1945)is dochter van Simon en Anna Kaandorp.
Het echtpaar Bijman-Kaandorp is op 7 mei 1909 in de gemeente Alkmaar in het huwelijk getreden. Zij krijgen drie kinderen:
Petrus Simon Bijman (Piet l912 -1969)
Anna Catharina Bijman (Annie l915 -200l)
Simon Theodorus Bijman (Simon l917 -1997)
etc

 

274. Documentnummer: 201220  
Wat verdween in 2011
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2011)    [De Cromme Leeck]
Wat verdween in 2011
 

275. Documentnummer: 201221  
Muurankers
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2012)    [Kok, N. (Niel)]
De oudste gevelankers in Nederland dateren uit de dertiende eeuw, zij zijn onder andere te vinden aan de gevels van kasteel Ammersoyen. Dit soort ankers bestaan meestal uit een `schieter', een verticale staaf met een vierkante doorsnede, die door het vierkante oog van een `veer', een horizontale staaf, wordt gestoken. Het uiteinde van deze staaf wordt door de gevel aan de houtconstructie bevestigd. Een dergelijk anker wordt een `schootanker' genoemd. Aan de schieter wordt een neus of haak gesmeed om te voorkomen dat de schieter naar beneden zakt. De lengte varieert rond de 80 cm. Ook komt het voor dat een dergelijk anker met een achterliggende muurstijl van een houtskelet is verbonden. Aan de bovenkant van de schieter wordt ook wel een schuine V-vorm toegepast om nog meer metselwerk te kunnen vasthouden. De ankers werden soms voorzien van haken of houders om luifels of toortsen aan te kunnen hangen.....etc
 

276. Documentnummer: 201222  
Historisch hekwerk bij Wognumse kerk.
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2012)    [Hania, J. (Jan & Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Eind 2009 kwam een deskundige op het gebied van hekwerken toevallig in Wognum en hij bekeek het hek. Hij zei tegen koster Vincent Geurtsen dat het een bijzonder hekwerk betrof. Hij vertelde dat het waarschijnlijk van de ijzergieterij De Prins van Oranje afkomstig was. Vermoedelijk was het tussen1850 en 1870 geplaatst. Dit maakte hij op uit de toegepaste ornamenten en paalkopversieringen, die bekend waren uit de oorspronkelijke catalogus van de betreffende ijzergieterij. Dit betekent dat het hekwerk circa l50 jaar oud is. De ijzergieterij De Prins van Oranje was een grootbedrijf in Den Haag, dat van 1840 tot 1897 heeft bestaan. Later werd het ook machinefabriek.......etc
 

277. Documentnummer: 201223  
Jaarkroniek 2011
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2011)    [De Cromme Leeck]
Jaarkroniek 2011
 

278. Documentnummer: 201224  
De knotwilg
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2012)    [Kok, N. (Niel)]
Nederland is ontstaan uit wilgen.
Stel een boomstronk voor, die blijft hangen in de oever van de rivier.
Achter de stronk verzamelt zich een ophoping van onder andere takken en klei. In het voorjaar zakt het water en de stronk loopt uit, wortelt en zet zich opnieuw vast. In het volgende najaar groeit de berg met takken en klei nog meer en krijgt de wilg gezelschap van de volgende wilg. Water wordt moerasbos, moerasbos wordt veen en veen wordt Nederland. In de duinen legt de kruipwilg het zand vast en bouwt langs de zee aan ons land. De nieuwetwijgjes net boven het vers opgestoven zand, zo groeit het duin om de golven te weerstaan. Nederlanders bouwen dijken en leggen eerst een ondergrond van wilgentenen verzwaard met stenen; de zinkstukken waarop de nieuwe dijk vorm krijgt....etc

 

279. Documentnummer: 201301  
De strandwal Zandwerven
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2013)    [Bijman, A. (Arie)]
Zo'n 5000 jaar geleden ontstond de strandwal Zandwerven in een waddenzee.
Gedurende de periode van 4700 tot 3900 jaar geleden werd de strandwal bewoond door jagers/vissers/verzamelaars die ook vee hielden en wat graan verbouwden. Door veranderde waterstromen en veenvorming werd bewoning daar onmogelijk. Tijdens de ontginning van het gevormde veen rond het jaar l000 kwam de strandwal tevoorschijn. Inmiddels is veel zandweggegraven.....etc

 

280. Documentnummer: 201302  
Blauwe druiven uit Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1940-1970)    [Schutte, A. (Ans)]
Cor Schutte kwam als 2l-jarige naar Wognum.
Hij was als zoon van de timmerman Wouter Schutte en zijn vrouw Maartje Kool op 24 oktober 1899 geboren in De Weere. Cor voelde niets voor een bestaan als timmerman en werkte na de openbare lagere school her en der als landarbeider. Toen hij in 1921 naar Wognum verhuisde, ging hij daar werken als buschauffeur....etc

 

281. Documentnummer: 201304  
Voorwoord jaarboek 2013
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2013)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina) & Schouwe-Schouten, T. (Trudy)]
Voorwoord jaarboek 2013
 

282. Documentnummer: 201305  
Het oudste huisje van Nibbixwoud
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2013)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke)]
Voordat dit pandje van de aardbodem verdwijnt heb ik er foto's van gemaakt.
Stukje bij beetje blijft er steeds minder van over. Hoe oud is het, wie heeft er gewoond, hoe zag het eruit toen het werd gebouwd?
Een aantal zaken is moeilijk meer te achterhalen, vooral wanneer het precies gebouwd is. De schatting is rond 1875. Het gedeelte dat er nu nog staat, is het woongedeelte geweest.
De originelekleuren zijn nog aanwezig: ossenbloedrode deuren van de bedstede en de kast. Maar wanneer je deze opent, zit er niets meer achter en kijkje zo in de buitenlucht.
De buitenmuren hebben de kenmerkende blauwe kleur. De stookplaats is ook aanwezig met een rookkanaal door de zolder. Die is daar goed te zien.
Naast de stookplaats beneden, tevens keukentje, is er maar één grote kamer met een houten planken vloer. Een slaapkamer is daar niet aanwezig. Misschien sliep men op zolder, maar dat was dan wel krap. Het dak is laag en schuin. Dat wordt nu gestut door een beddenspiraal....etc

 

283. Documentnummer: 201306  
Wetenswaardigheden
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2013)    [Groot, K. (Ko)]
Wetenswaardigheden
 

284. Documentnummer: 201307  
Sellecum, een geheimzinnige naam
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2013)    [Kok, N. (Niel)]
De naam Sellecum komt uit een akte van een openbare verkoop uit 1815 die gehouden werd in café De Boerendans in Hauwert.
Maar wat is de betekening van de naam Silkum/Sellecum?
Het laatste gedeelte van de naam, um, is afgeleid van heem en staat voor erf, huis, woonplaats, dorp. Dit um komen we ook tegen in Wognum en, in een iets andere vorm, in bijvoorbeeld Ursem en Etersheim. Volgens senior archeoloog Gerard Alders van Cultuurcompagnie Noord-Holland is dit naam-type tot de tiende eeuw voor nieuwe woonplekken gebruikt en daarna niet meer ....etc

 

285. Documentnummer: 201308  
Historisch hekwerk bij de Wognumse Kerk
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1850-1900)    [Groot, K. (Ko)]
In het jaarboek van 2012 verscheen onder deze titel op pagina 98 een bijdrage van Jan Hania en Ina Broekhuizen-Slot. Men sprak in dat artikel het vermoeden uit dat het prachtige hekwerk rond de protestantse kerk tussen 1850 en 1870 geplaatst was.
Inmiddels is uit bronnen in het Streekarchief duidelijk geworden dat dit hekwerk rond l890 is geplaatst. Aan de noordzijde en de westzijde van de kerk was namelijk tot l889 een sloot aanwezig tussen de wegen (Raadhuisstraat en Oude Gouw) en het kerkerf.....etc

 

286. Documentnummer: 201309  
Mario Kesteloo's gloriejaren bij het Wognums Zangkoor
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1903-1915)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Marius Leendert Kesteloo (Benningbroek 23-11-1886-Venhuizen 24-11-1944) was een zoon van Jan Karel Kesteloo en Jacoba Bastiana Haringman. Zijn ouders waren afkomstig uit Zeeland.
In 1880 kreeg vader Kesteloo een aanstelling als hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school in Benningbroek. In 1905 kreeg hij een prachtig boekwerk ter gelegenheid van zijn 25-jarige ambtsvervulling. Daarin staan, geschreven in schoonschrift, alle namen van zijn oud1eerlingen. Vlaaren en Bontekonings naastelkaar, want de school was destijds voor alle gezindten. etc.

 

287. Documentnummer: 201310  
Onze voornamen
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1500-2000)    [Groot, K. (Ko)]
Aanvankelijk waren onze voornamen vooral van Germaanse, Friese en Keltische oorsprong.
Van de Noormannen en Vikingen waren er ook van die zijde wat invloeden te bespeuren.
Na de kerstening zien we dat heiligennamen een toenemende rol gaan spelen. In Noord-Holland kwam de kerstening na 700 op gang. Daarbij trad in eerste instantie nogal wat wildgroei op in `heiligen'. Een veelheid van lokale heiligen was daarvan het gevolg. Zeker toen in de oude rechtspraak in alle landen om ons heen het systeem van bedevaarten als vorm strafoplegging toenam. Een straf die tot halverwege de 17e eeuw werd toegepast...etc

 

288. Documentnummer: 201311  
Wetenswaardigheden
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2013)    [De Cromme Leeck]
Wetenswaardigheden
 

289. Documentnummer: 201312  
Bouwhistorische werkgroep, jongste llot aan de Cromme Leeckstam
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2013)    [Sloëtjes, H. (Henk)]
Sinds 2010 beschikt De Cromme Leeck over een bouwhistorische werkgroep. De leden zijn Joop Koning, Nico Groot, Koos Ligthart en Henk Sloëtjes. De taak bestaat uit het opmeten, fotograferen en beschrijven van panden die bouwhistorisch interessant zijn, een maatschappelijke functie hadden of waarover een artikel in een jaarboek is gepubliceerd, en die door sloop of ingrijpende verbouwing gaan verdwijnen. Het doel is het pand op papier en digitaal voor het nageslacht te behouden....etc
 

290. Documentnummer: 201313  
De Beukenhoeve in Nibbixwoud
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1920-2000)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina) & Sloëtjes, H. (Henk)]
De voorstolp meet globaal 14 bij l8 meter.
Het woongedeelte langs de noordgevel (wegzijde) en westgevel is in de jaren l920 verbouwd en uitgebreid, wellicht in l928 toen Dirk Ruijter het complex kocht.
Aan de voorzijde verrees naast de darsdeuren (van smalle kraaldelen) een nieuwe gevel met bovenverdieping en plat dak. Iets uit het midden een fraaie voordeur, met langwerpige zijruitjes en drie bovenlichten (`melkmeisje'), die aan beide zijden geflankeerd wordt door twee drielichts kozijnen met bovenlichten.
Op de verdieping twee dubbele uitzet-ramen met twee horizontale roetjes. Verspreid over de gevel zeven rozetankers plus twee in het geveldeel naast de darsdeuren.
Dit vernieuwde voorhuis omvat ook de plek waar zich vroeger een zout/kaaskamer bevonden zal hebben, rechts van de darsdeuren. etc

 

291. Documentnummer: 201314  
Honderd jaar geleden
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1913)    [Groot, K. (Ko)]
Honderd jaar geleden
 

292. Documentnummer: 201315  
Tentoonstelling "Eigen werk" in 2012
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2012)    [De Cromme Leeck]
Tentoonstelling "Eigen werk" in 2012
 

293. Documentnummer: 201316  
Kaartboek van het Kerkenarmenfonds
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1600-1700)    [Kok, N. (Niel)]
De kaartboeken van bovengenoemde instellingen bevinden zich in het Westfries Archief. In het jaarboek van 2010 zijn de kaarten van de `Huyssittende Armen deser stede Hoorn' afgebeeld.
In dit artikel laten we oude kaarten van het Kerkenarmen-fonds zien. H
et betreffen kaarten van landerijen in Wognum en Zwaag (waarvan percelen grenzend aan de Zwaagdijk). Het Kerkenarmenfonds bezat voor zover we weten geen land in Nibbixwoud. De kaarten van het Weeshuis zullen we in een volgend jaarboek beschrijven....etc

 

294. Documentnummer: 201317  
Honderd jaar later - Oude Hoornseweg
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1913-2013)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Een ansicht en een foto van de Oude Hoornseweg, met een aantal vrolijk poserende Wognummers. De ansicht dateert van 1913.
Honderd jaar later, in het vroege voorjaar van 2013, maakte Martin Stam op dezelfde plek een foto van de straat en twaalfbuurtbewoners...etc

 

295. Documentnummer: 201318  
Hout en elektriciteit - Herinneringen aan Johan Kuiper
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1914-1972)    [Boer-Kuiper, D. (Dia) de & Kuiper, D. (Dirk)]
Mijn ouders Johan Kuiper (1914-1972) en Anna de Winkel (1918-2004) trouwden op 17april 1940. Mijn moeder kwam bij haar man en haar schoonmoeder Elisabeth Houten wonen.
Mijn grootmoeder Elisabeth Kuiper-Houten overleed in 1949. Grootvader Dirk Kuiper, geboren in 1885, was in november 1939 overleden en voor zover ik weet nam mijn vader het timmerbedrijf meteen over. Hij had geleerd voor timmerman op de ambachtsschool op het Keern te Hoorn. Hij was ook elektricien en erkend waterfitter, dat kon je op een bordje van de PWN aan de gevel zien!....etc

 

296. Documentnummer: 201319  
Over enkele Cafe's en een opgraving in Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1582-1700)    [Jong, S. (Sjaak)]
Op l2 juli l582 bekent Taems Jansz. uit Wognum f 150,- schuldig te zijn aan een zekere Geerte Lubbertsdochter wegens geleverd Delfts bier.
Van deze som mag hij f l00,- zonder rente blijven gebruiken zolang hij van Geerte bier slijt en zonder dat hij buiten haar wil om ook van een ander bier slijt.
Als borg voor deze lening stelt hij zijn huis en erf in Wognum, waar hij nu in en op woont. Het belendt met Pieter Stansz. ten westen en het predicantshuis(de pastorie dus) ten oosten. Ik heb nog te weinig onderzoek verricht om te kunnen vaststellen of dit café al lang bestond of wanneer het verdwenen is. Wel wordt het al genoemd in de l0e penning van1561. Dan is de bewoner Pieter Heijckxsz., waard. En het belendt aan de oostkant met het `paestors huis' ....etc

 

297. Documentnummer: 201320  
Belevenissen van burgemeester Jan Commandeur Tzn
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1835-1860)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Beschuldiging van sodomie
Op 22 december 1854 stuurt burgemeester Jan Commandeur Tzn. een brief met bijlagen aan de wel Edele Heer Officier van Justitie bij de Arrondissementsrechtbank te Hoorn. Het betreft een aanklacht van Cornelis van der Hulst wegens belediging door Pieter Hes. Het schrijven begint met getuigenverklaringen vande echtelieden Antje Bakker en Willem Stegeman, in wiens huis de beledigingen hebben plaatsgevonden. Hierna volgt de aanklacht van Cornelis van der Hulstzelf. Ten slotte komt beklaagde Pieter Hes aan het woord. Zijn verklaring volgt hierna......etc

 

298. Documentnummer: 201321  
Het meisje dat nooit in Wognum kwam
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1911-1915)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Ik stel me voor dat Willem `s avonds na het eten rustig de poststukken van die dag een voor een opent. Het zijn doorgaans uitnodigingen en dankzeggingen voor optredens die hij ontvangt. Soms een brief vaneen familielid. Maar vandaag zit er een bijzondere brief bij. Het is een brief van een onbekend meisje van 24 jaar. En in de brief stort dat meisje meteen haar hele hart uit.
Ze schrijft over zichzelf, haar familie, haar dorp, haar uitgemaakte verloving en haar nieuwe onbereikbare liefde. Ze is niet gelukkig, zo schrijft ze, en ze roept de haar totaal onbekende Willem Saal op om haar te helpen. Willem leest de brief nog een of twee keer nauwgezet door totdat zijn vrouw hem roept voor een kopje thee.
Maar de dag erna laat de brief hem niet los en het eerste wat hij doet als hij klaar is met zijn werk, is hem nogmaals lezen. Ja, het staat er echt: 'Als U mij nu kunt helpen, maakt u een jong meisje gelukkig! etc.

 

299. Documentnummer: 201322  
Uit het leven van mijn grootvader Pieter van Diepen
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1842-1920)    [Diepen, M. (Marie) van]
Pieter van Diepen werd geboren op 29 oktober1842 als tweede zoon van Cornelis (Cees) van Diepen en Adriana Huiberts. Zij woonden aan de Noorddijk, gemeente Ursem. De Noorddijk was toen nog een klein doodlopend weggetje. Omdat er in Ursem toen nog geenkatholieke kerk was, werd Pieter gedoopt inde katholieke kerk van De Goorn. De dopeling werd in een schuitje naar de kerk gebracht. Vermoedelijk na de dood van Pieters opoe, Antje zoet, in1848, verhuisde het gezin van Cees van Diepen naar Obdam naar een boerderij die ook familiebezit was... rtc.
 

300. Documentnummer: 201323  
Woonterpjes uit de 12e eeuw in wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1100-1200)    [Schrickx, Ch. (Christiaan)]
Wokgunge
Wognum is een van de oudste plaatsen van West-Friesland. De plaatsnaam Wokgunge (Wognum)komt voor in een lijst van kerken die wordt gedateerd tussen 993 en 1049. Het benoemingsrecht van de pastoor en de inkomsten uit de parochie waren in bezit van de abdij van Echternach in het huidige Luxemburg.
Later kwamen deze rechten in bezit van de abdij van Egmond. Uit deze oude vermelding blijkt dat Wognum al in de 10e eeuw moet hebben bestaan. Het was toen een van de weinige plaatsen ineen uitgestrekt veengebied.
Een nog hogere ouderdom ligt niet voor de hand, aangezien vondstmateriaal uit die tijd in de omgeving van Wognum tot nu toe volledig ontbreekt. In de l0e eeuw was Wognum vermoedelijk niet meer dan een gehucht met een kapel en een aantal huizen....etc

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 13 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 29 april 2022