Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'
Homepage CL Documenten CL Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 6 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 396   (uit: 413)

Getoond wordt publicatie : 241 t/m 270


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 14 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

241. Documentnummer: 201113  
Familie Loos en De Vriendschap in Wadway
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (2008)    [Blom, J. (jos) & Loos, G. (Gerard)]
Drie cafés
In het begin van de 20e eeuw stonden er in de kleine buurtschap Wadway drie cafés, waar Mooij, Berkhout en Vlaar de kasteleins waren.
‘De Stoomboot’ was een café met een flinke zaal aan de kant van Wognum. Gesloten in 1971 en afgebroken in 1976.
Bij ‘t War aan de Spanbroeker kant ‘De Eenhoorn’: tot 1931 een winkeltje en café. Toen kwam Piet Beem-sterboer in het pand. Hij hield alleen het kleine winkeltje aan en was daarnaast chauffeur. Hier hebben o.a. ook gewoond P. Koomen en Kobus Appelman. Op het perceel staat nu een prachtig verbouwde woning met een stolp erachter van de broers Richard en Michel Loos, Spanbroekerweg 224.

 

242. Documentnummer: 201114  
Rechte afstamming Adrie Smit
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (1780-2011)    [Smit, A.A.G. (Adrie)]
Rechte afstamming van Adrie Smit, bestuurslid van onze stichting De Cromme Leeck vanaf het begin 28 april 1997. Een rechte afstamming is een afstamming in rechte lijn via de vaders.
 

243. Documentnummer: 201115  
Herinneringen van een 65-jarige
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (1946-2010)    [Romein, A. (Antoon)]
Antoon (Teun) Romein werd geboren 2 februari 1946 op de hoek Kerkweg/Grote Zomerdijk. Tegenwoordig wonen daar Ruud en Mirjam Boots met hun zoon Jurgen. Antoon verhuisde op 1 mei 1958 naar Kerkstraat 105 en daar woont hij nog steeds met zijn vrouw Nel de Boer.
In dit artikel blikt hij terug op het optreden van het Wognums Mannenkoor bij het Huis van Oud tijdens de opening van het seizoen 2010. De zangers vertolkten onder meer het lied Oôs durp, waarbij Antoon de solo voor zijn rekening nam....etc

 

244. Documentnummer: 201116  
Oorlogsmonument in Wadway
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (1940-1945)    [Schouwe-Schouten, T. (Trudy)]
Op 27 april 2010 om zeven uur ’s avonds vindt de onthulling plaats van een herdenkingsmonument in Wadway door wethouder Kasper Gutter.
Hij wordt geassisteerd door mevrouw Tiny de Boer en de heer Jan Ursem.
Dit monument staat op een stukje grond van de gemeente Medemblik in Wadway naast huisnummer 20. Het vermeldt de namen van drie omgekomen bemanningsleden van een Britse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. etc

 

245. Documentnummer: 201117  
De stoof en de kolenkit
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (2010)    [Jonker, I. (Ina)]
Uit: Er was eens ... Sprookjes uit 2010
 

246. Documentnummer: 201118  
Theo Ruyter, veefokker uit Nibbixwoud
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (1925-2010)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
In 2010 las ik het door de Nibbixwouder Theo Ruyter geschreven boek: Dwars door dik en dun.
De ondertitel was: Herinneringen van Theo Ruyter, eigenzinnig veefokker te Nibbixwoud.
Uit de ondertitel en het voorwoord geschreven door Jan Entius blijkt maar al te duidelijk dat Theo Ruyter niet een gemakkelijk man is. Hij roept kennelijk met zijn doen, zijn denken en zijn laten nogal eens wat verzet op.
Aan deze kant van Ruyter wilde ik in deze samenvatting van zijn boek voorbijgaan. Wat mij interesseerde was de veehouder Ruyter, ik wil graag opschrijven hoe een jonge kerel in West-Friesland in de jaren 1930-1960 een succesvol veefokker werd. etc

 

247. Documentnummer: 201119  
Armenfonds Jan Wester
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (1770-1850)    [Schouwe-Schouten, T. (Trudy)]
In 2009 raakte ik in gesprek met Arie Oud, voorheen van de Grote Zomerdijk in Wognum.
Hij vroeg of ik iets wist van het Armenland. Deze stukken land lagen aan de Grote Zomerdijk. Arie en zijn broer Kees, en daarvoor hun vader Simon Oud, pachtten een aantal stukken land van de bewindvoerders van het Jan Westerfonds.
Nee, ik had er nog nooit van gehoord, maar mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Wie was Jan Wester, waar lag dat Armenland en waarom stichtte hij een fonds? Ik heb daarom diverse bezoeken aan het Westfries Archief gebracht en ik heb het leven van Jan Wester als volgt gereconstrueerd. etc

 

248. Documentnummer: 201120  
Een buitenissig verhaal over scherven die geluk brengen
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (1970-2010)    [Boots, J. (Jaap)]
De aanleiding tot het schrijven van dit artikel is het verhaal dat onze rustend pastoor Henk Mars vertelde over het Mariabeeld dat sinds het veertigjarig bestaansfeest van de Hieronymuskerk in Wognum thuis is in de prachtige kapel op de r.k. begraafplaats bij de kerk. Ik vond het een interessant gegeven en vroeg hem het verhaal te willen delen met de lezers van de historische stichting De Cromme Leeck. Dat vond hij een prima idee en onderstaand volgt zijn verhaal. etc
 

249. Documentnummer: 201121  
De pompoenen van Jaap en Will Mol
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (2011)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke)]
Jarenlang hebben we kunnen genieten van de pompoenen en kalebassen in alle kleuren, maten en gewichten, wanneer we langs de Wijzend 32 in Nibbixwoud reden.
De hele voortuin lag er vol mee. Genieten was het als het Sint-Maartensfeest was, dan werden ze speciaal versierd en net als lampionnen van licht voorzien.
Helaas is daar nu een einde aan gekomen. De pompoenen en kalebassen gaan met pensioen....etc.

 

250. Documentnummer: 201122  
Email als gebruiksvoorwerp of verzameling
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (2010)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke)]
Aan het begin van de 20e eeuw was een keuken vol emaillen gebruiksvoorwerpen gemeengoed. Tegenwoordig is email vaak vervangen door andere materialen, want het past niet meer in de hedendaagse keuken. Toch is het materiaal niet helemaal uit het zicht verdwenen. De nostalgische producten zijn nu het domein van veel verzamelaars. Ook het Huis van Oud heeft een hele verzameling van dit keukengerei.....etc
 

251. Documentnummer: 201123  
Wetenswaardigheden
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (1900-2000)    [Groot, K. (Ko)]
Wetenswaardigheden
 

252. Documentnummer: 201124  
Wat verdween in 2010
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (2010)    [De Cromme Leeck]
Wat verdween in 2010
 

253. Documentnummer: 201125  
Honderd jaar geleden
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (1910)    [De Cromme Leeck]
Berichten uit “De Hoornsche Courant” van 1910
 

254. Documentnummer: 201126  
Jaarkroniek 2010
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (2010)    [De Cromme Leeck]
Jaarkroniek 2010
 

255. Documentnummer: 201127  
Schenkingen 2010
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (2010)    [De Cromme Leeck]
Schenkingen 2010
 

256. Documentnummer: 201202  
Voorwoord jaarboek 2012
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2012)    [De Cromme Leeck]
Voorwoord jaarboek 2012
 

257. Documentnummer: 201203  
Thuishaalders
Jaarboeken -- Jaarboek 2012              [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Thuishaalder wordt in het Westfriese woordenboek van Jan Pannekeet omschreven als: pleegkind, vreemd kind (vaak van familíeleden) dat men in hun huis of gezin opneemt.

Er waren vroeger veel thuishaalders ín West-Fries-land. In onze vorige jaarboeken kwam dit begrip enkele keren ter sprake in een artikel. In het jaarboek van 2000 (pagina 52) vertelt Herman op den Kelder uit Nibbixwoud dat hij direct na zijn geboorte bij zijn tante Sijtje op den Kelder en oom Dirk Doodeman in huis kwam. Hermans moeder was ernstig ziek en Sijtje en Dirk hadden geen kinderen. Hun pleegzoon groeide bij hen op. Jaap Boots beschrijft in het jaarboek van 2004 het levensverhaal van Jaap Ridder, eveneens uit Nibbixwoud. Jaap Ridder werd geboren ín Obdam als zevende kind in een gezin van dertien. Zíjn oom en tante Piet de Vries en Breggie Hoebe konden geen kinderen krijgen. Jaap vertelt: etc...

 

258. Documentnummer: 201204  
Schoolstrijd in Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1870)    [Feringa, Roelie & Groot, K. (Ko) & Veken, C.A.G. (Kees)]
De zorg voor het onderwijs was in Nederland van oudsher de taak van de staatskerk, d.w.z. de Nederlandse Hervormde Kerk (nu onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland). Veelal werd het onderwijs in de kerk zelf gegeven. Met de komst van de Verlichting, een stroming in het Europese denken waarin niet langer de wetten van God, maar de menselijke rede een richtsnoer waren voor het handelen van de mens, ontstonden nieuwe ideeën aangaande de inrichting van de maatschappij en met name het onderwijs. Veel dominees werden door de ideeën van de Verlichting aangetrokken. Zo ook Jan van Nieuwenhuysen, die in 1874 de Maatschappij tot Nut van het Algemeen oprichtte. Onder invloed van de Verlichting en het Nut kwam in 1806 de eerste Onderwijswet tot stand: er kwamen openbare en bijzondere lagere scholen. De bijzondere scholen werden opgericht door kerkelijke instellingen of door particulieren. Wel moest de gemeentelijke overheid toestemming geven voor het oprichten van een bijzondere school. etc
 

259. Documentnummer: 201205  
Wel en wee van onze dorpen tussen 1400 en 1500
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1400-1500)    [Groot, K. (Ko)]
Het leven tussen 1400 en 1500 in onze dorpen was hard. Er waren primitieve maatregelen genomen ter bescherming tegen het zeewater (de Omringdijk meteen hoogte van zo'n 1.50 meter was in 1280 gereedgekomen). Ook waren er inmiddels maatregelengenomen tegen de overlast van het water van de Kromme Leek (in 1350 werden binnendijken aangelegd zoals de Zwaagdijk, de Kleine en Grote Zomerdijk, de Bobeldijk en het Keern). Toch bleef het binnen- en buitenwater een aanzienlijke rol spelen. Immers, het veen bleef inklinken, de bodem bleef alen en het zeewaterniveau bleef stijgen. Na vele decennia van strijd werd West-Frieslanddoor de graven van Holland ingenomen in 1288. Naeen laatste opstand in 1297 (Vronen werd vernietigden Enkhuizen werd platgebrand) is de onderwerping aan de graven van Holland een feit. Vanaf dat moment ontwikkelde zich een machtsstrijd tussen de bisschoppen en de graven, maar ook tussen de graven onderling. Ook internationaalwaren er de nodige twisten, die het dagelijks leven zwaar beďnvloedden. Onderstaand zal getracht worden om een beeld te schetsen van onze dorpen en hun inwoners in deze roerige periode.....etc
 

260. Documentnummer: 201206  
Honderd jaar geleden
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1912)    [De Cromme Leeck]
Honderd jaar geleden
 

261. Documentnummer: 201207  
De Commandeuren van de Zomerdijk
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1900-1970)    [Oud, A. (Arie)]
Vanaf mijn jongste herinneringen, nog in de jarenveertig van de vorige eeuw, woonde buurvrouw Commandeur ook aan de Zomerdijk met haar drie vrijgezelle zonen Jan, Piet en Jaap, en twee vrijgezelle dochters, Alie en Agie. Haar zoon Cor was getrouwd met de dochter van kastelein Willem Overboom en werkte als kappers-knecht bij kapper Schagen, die zijn zaak had tegenover de Bullewurft, nu de Jan Schagenlaan. In de boerderij waren toen de stallen nog aanwezig voor de koeien, maar die hadden ze al niet meer. Inde oorlog knipte zoon Cor op zo'n stalletje de hele buurt. Ook ik moest er daar aan geloven! .....etc
 

262. Documentnummer: 201208  
Vroeg oud, lang jong - Cor Wijnker
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1900-1980)    [Veken, C.A.G. (Kees)]
De foto werd genomen naast de stolpboerderij van Cor z'n vader Thomas (Tames) Wijnker, die er een `bouwerij' had. Een ruime drie bunder land, waarop Deense kool, aardappelen, erwten, augurken en dergelijke werden verbouwd. En in de winter stonden er wat koeien op stal en soms zomers ook. Tames Wijnker, geboren te Harenkarspel in 1895, was gehuwd met Afra Klaver, geboren te Amsterdam in 1900. Zij trouwden in Hoogwoud in 1921 en kregen negen kinderen, zes jongens en drie meisjes.....etc
 

263. Documentnummer: 201209  
De weegschaal van Oma Kok
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2011)    [Kok, N. (Niel)]
Café en kruidenierswinkel.
Mijn opa en oma, Simon en Anna Kok, hadden een café en kruidenierswinkel aan de Dorpsstraat in Nibbixwoud. Op 4-10-1927 hebben ze die gekocht. De weegschaal was wellicht al bij die koop inbegrepen of is toen tweedehands aangeschaft. Bijna veertig jaar later, namelijk op 16-9-1965, zijn het café en de kruidenierswinkel verkocht en daarna gesloopt. Hier staat nu autobedrijf Beets. etc

 

264. Documentnummer: 201210  
Coöperatieve zuivelfabriek De Verwachting te Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2010)    [Sloëtjes, H. (Henk)]
Op 29 augustus 1891 verschijnen acht Wognumers ten kantore van notaris Cornelis Donker te Benningbroek, ten einde te komen tot de oprichting en bouw van een coöperatieve zuivelfabriek.
Daartoe is op 15mei een stuk grond van plm. 10 are 70 centiare aan de Oude Gouw gekocht van Dirk Pels en zijn vrouw Jantje Winkel. De overeengekomen prijs bedraagt fl. 326,70.
De acht kopers, tevens de eerste leden van de coöperatie, zijn:
Klaas Slagter Klaaszoon voor veertien koeien
Willem Saal voor elf koeien
Willem Kooiman voor tien koeien
Arien zijp Janszoon voor twaalf koeien
Klaas Slot voor zeven koeien
Gijsbert pijl voor veertien koeien
Jacob Jonker voor veertien koeien
Dirk Pels voor twaalf koeien

 

265. Documentnummer: 201211  
Wetenswaardigheden
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2012)    [Groot, K. (Ko)]
Wetenswaardigheden
 

266. Documentnummer: 201212  
Tentoonstelling 2011 - Daar bij die molen.
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2011)    [De Cromme Leeck]
Tentoonstelling 2011 - Daar bij die molen.
 

267. Documentnummer: 201213  
De huizen naast het Kerkenarmenland
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1550-1700)    [Jong, S. (Sjaak)]
Voor de oudste gegevens gaan we terug naar het jaar 1558. In dat jaar staat er in de tiende penning van Wognum vermeld, dat er 2,5 morgen eigendom is en gebruikt wordt door Jan Pieter Jacobs kinderen uit Zwaag. Later zal blijken dat dit het stuk land van 1,5morgen is, met nog een morgen, die we hier buitenbeschouwing laten. Bij de l0e penning van 1561worden de kinderen van Jan Pieter Jacobsz. aangeslagen voor nog maar 1,5 morgen, die ze dan verhuren aan Aerjan Walichsz. (huis Sj. Jong no. 396). Het andere morgen is dan blijkbaar verkocht.....etc
 

268. Documentnummer: 201214  
100-jarigen in Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2012)    [Smit, A.A.G. (Adrie)]
Geertje Schoen-Bakker (eerder gehuwd met Jacob Leegwater) geboren 4-9-1886 Blokker, overleden 16-3-1987 te Wognum (Sweelinckhof),100 jaar. Uit NHD, 5-9-1986: In bejaardencentrum Sweelinckhof te Wognum was het gisteren de hele dag feest omdat mevrouw Schoen, de oudste inwoonster van de gemeente, haar honderdste verjaardag vierde. Er waren bij de hoofdingang spandoeken opgehangen en verder was het hele huis feestelijk versierd. Burgemeester De Nijs vertelde dat er in de archieven van Wognum geen vermelding is van iemand die deze leeftijd ooit heeft bereikt. Hij overhandigde de jarige een grote fruitmand. etc..
 

269. Documentnummer: 201215  
Van fruittuin tot De Bloesem
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2010-2011)    [Boots, M. (Mary)]
In 2010-2011 kreeg de Kerkweg in Wognum een totaal ander aanzien.
De rechte weg werd halverwege, op de kruising met de Stolphoevelaan, voorzien van een rotonde. De fruittuinen aan de noordkant verdwenen, er kwamen zand, grond, stenen en asfalt voor in de plaats. En daarop groeide langzaam maar zeker de nieuwe wijk Bloesemgaerde. etc

 

270. Documentnummer: 201216  
Open monumentendag 2011
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2011)    [Sloëtjes, H. (Henk)]
In 1996, de eerste keer dat Wognum meedeed, was het een gekkenhuis. Aan het eind van de dag bleek dat we meer dan zeven honderd mensen ontvangen hadden. Ik verwachtte niet dit aantal opnieuw te halen, maar je moet op alles voorbereid zijn.
Dus allereerst maar in de vrienden- en familiekring surveillanten gecharterd. In iedere te bezoekenruimte moest immers iemand de boel in de gatenhouden en vragen beantwoorden. Vervolgens al het oude boerengereedschap opgehangen en van een nummer met beschrijving voorzien. etc..

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 14 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 april 2022