Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'
Homepage CL Documenten CL Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1995-2000     

Aantal gevonden publicaties : 82   (uit: 413)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Documentnummer

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Documentnummer: 199801  
Voorwoord 1998
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1998)    [Broekhuizen-Slot, C.C. (Ina)]
Met een gevoel van trots presenteert de Historische Stichting `De Cromme Leeck' haar eerste jaarboek.
Het is een boekwerk geworden met artikelen en verhalen over allerlei onderwerpen uit de rijke historie van de gemeente Wognum. Daarnaast treft u een kroniek over 1997 én een over 1897 aan. Zoals u zult begrijpen zijn de teksten voor dit jaarboek geschreven in 1997 en ook een rubriek als `Wat verdween ... ' gaat over dit jaar.
Voor `De Cromme Leeck' is 1997 een `historisch' jaar geworden. In het najaar van '96 werden er plannen gemaakt om een historische stichting op te richten. Een klein aantal personen was na de succesvol verlopen Monumentendag, die gehouden werd op 14 september, en na een oproep in de gemeentelijke voorlichtingsrubriek bij elkaar gekomen om na te gaan of er voldoende draagvlak zou zijn om een dergelijke club op te richten.

 

2. Documentnummer: 199802  
Ontstaan van ons landschap
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1998)    [Groot, K. (Ko)]
ENKELE BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN IN DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN ONZE GEMEENTE (40.000 V00R TOT 1000 NA CHRISTUS)

Op verzoek van de Historische Stichting `De Cromme Leeck' heb ik op 6 februari 1997 een inleiding gehouden over de vroegste bewoningsgeschiedenis van onze gemeente. Men heeft mij gevraagd om een korte samenvatting van dat verhaal te maken ten behoeve van het eerste jaarboek van de vereniging.
Aan deze wens wil ik graag voldoen.

 

3. Documentnummer: 199803  
Het verhaal van een huis
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1998)    [Baar, T.C. (Tom) van, Schouten, T. (Trudy), Stam, P. (Peter)]
Bebouwings- en bewoningsgeschiedenis van Kerkstraat 84, Wognum
Voor de Werkgroep Bebouwing en Bewoning was het moeilijk, voor de eerste maal een woning uit te zoeken die interessant genoeg is om onder de loep te nemen. We keken in eerste instantie uit naar een huis meteen aparte bouwstijl. Toen hebben we alle bewoners op een rij gezet met elk hun eigen geschiedenis m.b.t. het huis. Toch blijkt dan dat de eerste bewoner natuurlijk het grootste stempel op het huis heeft gedrukt. Wat is zijn beweegreden geweest om het huis te laten bouwen. Tijdens ons onderzoek is gebleken, dat niet alleen de bewoners maar ook de woningen in de omgeving een grote rol spelen bij het laten bouwen en bewonen van een nieuw huis. Zelfs de geschiedenis van de straat gaat meespelen en je wordt teruggeplaatst naar het jaar 1923, het jaar waarin `ons' huis is gebouwd.

 

4. Documentnummer: 199806  
Molens
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1998)    [Bleeker, H. (Hans)]
Môlens
Ik wul 't efkes hewwe over môlens, die d'r weest benne hier in de buurt en over môlens die d'r nag stane. Wai weune in een vraai nattig landje en deer hore vezelf môlens bai. 't ls nôselijk dat ze her en der verdwoine omdat ze niet meer nôdig benne.
Gelukkig worre d'r nag een deél restaureerd en in ere hersteld, want 't is toch een mooi gezicht as ze draaie. Wognum had ôk z'n oigen môlens. Ientje sting op de Grôte Zeumerdoik, an 't Zwet.

 

5. Documentnummer: 199812  
Boerderijen die verdwenen
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1947-1997)    [De Cromme Leeck]
In de afgelopen vijftig jaar, tot 1997, zijn onderstaande boerderijen door brand of sloop verdwenen. Etc.
 

6. Documentnummer: 199816  
Wat verdween in 1997
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1997)    [De Cromme Leeck]
Wat verdween in 1997
 

7. Documentnummer: 199817  
Jaarkroniek van de gemeente Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1997)    [De Cromme Leeck]
Jaarkroniek van de gemeente Wognum
 

8. Documentnummer: 199903  
Interview met Siemen van Zelm
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke)]
Op 26 juni 1998, een heerlijke zonnige donderdagmorgen, had ik een interview met de heer Siemen van Zelm in de tuin van zijn schoonzuster aan de Wijzend in Nibbixwoud. Ik heb nog maar net met hem kennis gemaakt en vraag hem beleefd waarom hij is geëmigreerd.....etc
 

9. Documentnummer: 199904  
Jaarkroniek 1998 van de gemeente Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [De Cromme Leeck]
Jaarkroniek 1998 van de gemeente Wognum
 

10. Documentnummer: 199908  
Oude kerken en een kerkepad
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [Groot, K. (Ko)]
Na mijn verhuizing in de zomer van 1998 naar ‘Het Woud’ nam ik mij voor om de geschiedenis van deze straat, en de mogelijke herkomst van de straatnaam eens uit te zoeken en daarover verslag te doen in het jaarboek van 1999.Het is echter allemaal anders gelopen door de vondst van een oude akte van 22 september 1593,waarvanikaanvankelijk dacht dat die betrekking had op de weg ‘Het Woud’, maar die -naar later bleek-betrekking heeft op de kerkgeschiedenis van Nibbixwoud. Het voorgenomen verhaal heeft dus een heel andere wending gekregen.
 

11. Documentnummer: 199909  
Over duitjes, oordjes en penningen
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1500-2000)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Aanvankelijk bestonden er vanaf ongeveer de 13e eeuw vrijwel alleen gouden en zilveren munten. Bekend uit die periode zijn de Engelse nobels, Duitse goudguldens en Franse ecu’s. Na verloop van tijd nam de handel in omvang toen kwam er veel meer behoefte aan kleingeld. Eerst werd dit opgelost door bepaalde munten in stukken te hakken(‘halven en kwarten’). Later werden er kleinere denominaties geslagen. Nog steeds voornamelijk in edelmetaal. De zilveren groot was op dat moment de meest gangbare munt. Etc.
 

12. Documentnummer: 199910  
Over roken en rode satelieten
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Bij de vaandeltentoonstellingvan17,18 en19 april 1998 prijkten twee vaandels van de Stille Omgang: één uit Zwaagdijk-West en één uit Nibbixwoud van de R.K. Rijwielclub‘ Piëtas’. Ook in Wognum heeft zo’n fietsclub bestaan (van 1921 tot 1964).De laatste jaren was dhr. A. Ligthart secretaris.....etc
 

13. Documentnummer: 199911  
Vaandels door de eeuwen heen
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke)]
(N.a.v. de vaandeltentoonstelling op 17 t/m 19 april 1998 in de Hervormde kerk te Wognum)
Voor de oorsprong of het ontstaan van het vaandel moeten wij terug gaan naar de tijd van de Griekse mythologie met haar goden zoals Hera en Zeus en de tijd van de Romeinse veldheren met hun helden en krijgsheren.

 

14. Documentnummer: 199912  
Voorwoord
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1999)    [Broekhuizen-Slot, C.C. (Ina)]
Voor u ligt het tweede jaarboek van de Historische Stichting 'De Cromme Leeck.'
Diverse artikelen over de geschiedenis van onze dorpen vormen tezamen met de al enigszins bekende rubrieken als de kronieken van 1898 en 1998 en `Wat verdween in 1998...' een lezenswaardig geheel.
Nieuw dit jaar zijn een tweetal bijdragen van leden van de werkgroep Interviews namelijk een artikel over wijlen de heer Gert Groen en één over de heer Simon van Zelm.
Behalve een aantal bestuursleden van De Cromme Leeck hebben ook verschillende donateurs een bijdrage geleverd aan dit jaarboek.
Wellicht hebt u suggesties voor een interview weet u een historisch interessant onderwerp waarover geschreven kan worden of waarover u zelf wilt schrijven.
De redactiecommissie houdt zich aanbevolen voor uw idee Er is weer veel werk verzet om uit een grote hoeveelheid teksten en foto's een verantwoord jaarboek samen te stellen.
Bij dezen bedank ik alle mensen die meegewerkt hebben aan de totstandkoming hiervan.

 

15. Documentnummer: 199913  
Wta verdween in 1998
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [De Cromme Leeck]
Wat verdween... in 1998
 

16. Documentnummer: 200001  
Voorwoord en terugblik
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (2000)    [Broekhuizen-Slot, C.C. (Ina)]
Met genoegen presenteert de stichting De Cromme Leeck het Jaarboek 2000.
Tweeduizend - een jaartal waar we aan moeten wennen.
Een heel nieuw getal dat beloften inhoudt dat nieuwe kansen en mogelijkheden schept.
Hoe de toekomst zich zal ontplooien is onbekend. En hoewel het stichtingsbestuur voortdurend plannen maakt en ideeën uitwerkt richten wij ons wat betreft het vastleggen en schrijven grotendeels op het verleden.
Zo ook in dit jaarboek. U vindt hierin de langzamerhand vertrouwde rubrieken 'Jaarkroniek 1999' en 'Honderd jaar geleden' alsmede de ledenlijst en een terugblik op de activiteiten van De Cromme Leeck.

 

17. Documentnummer: 200002  
Vijftig jaar Sint Lidwinaschool
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (1999)    [Broekhuizen-Slot, C.C. (Ina)]
In de maand september 1999 vierden leerlingen ouders leerkrachten en oud-leerlingen en oud-leerkrachten van de Sint Lidwinaschool in Zwaagdijk het 50-jarig bestaan van deze onderwijsinstelling. Dit gebeurde met een druk bezochte reünie op zaterdag 18 september en een feestdag voor de huidige leerlingen op vrijdag 24 september.

Oud-leerling Jaap Laan en oud-onderwijzeres Ans Vermaat vertellen over hun herinneringen aan deze school.
Het artikel wordt afgesloten door een kort overzicht van de geschiedenis van de school. Deze gegevens zijn afkomstig uit het archief van de kerk.

Naar school in Zwaagdijk: geweldig alles nieuw!
Als een van de oudste leerlingen ging hij op 1 september 1949 naar de nieuwe school in Zwaagdijk-West. Hij kwam in de klas bij meester Derriks. 'Geweldig was het alles nieuw! En meester Derriks? Van het begin af aan liepen we met hem weg!'
Jaap Laan (61) werd geboren in de boerderij achter `De Gare Goedsbogert' aan het Keern. Samen met zes broers en zussen bezocht hij de Sint Lidwinaschool. Later zat hij in de oudervereniging en in het schoolbestuur.
En in 1999 maakte hij bijna vanzelfsprekend deel uit van het reünie-comité.
Een gesprek over schoolgaan met een man die als kind nooit naar school wou.

 

18. Documentnummer: 200003  
Twee eeuwen familieleven
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (1814-2000)    [Admiraal-Koemeester, J. (Joke)]
Interview met mevrouw Annie Neefjes-Stuyt.
Geboren 5 oktober 1927 te Nibbixwoud.
Thans wonende aan de Dorpsstraat 32 te Nibbixwoud.
Gehuwd met Jac. Neefjes geboren 16 mei 1930 te Obdam overleden 11 april 1981 te Nibbixwoud.

 

19. Documentnummer: 200004  
Schenkingen aan 'De Cromme Leeck' in 1999
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (1999)    [De Cromme Leeck]
Schenkingen aan 'De Cromme Leeck' in 1999
 

20. Documentnummer: 200007  
Jaarkroniek 1999 van de gemeente Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (1999)    [De Cromme Leeck]
Jaarkroniek 1999 van de gemeente Wognum
 

21. Documentnummer: 200008  
Interview met Koos Smit
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (1999)    [Zult-Smit, K. (Karin)]
In dit interview vertelt Koos Smit over zijn opa Jacobus (Jaap) Smit en zijn vader Jacob (Jaap) Smit.
Jacobus Smit, geboren 30 juli 1862 te Wognum, overleden 27 september 1919 te Wognum, zoon van Pieter
Smit en Jannetje Bakker. Gehuwd met Elisabeth (Betje) Groot op 21april 1887

 

22. Documentnummer: 200009  
Inhoudsopgave Jaarboek 2000
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (2000)    [De Cromme Leeck]
Inhoudsopgave Jaarboek 2000 De Cromme Leeck
 

23. Documentnummer: 200013  
De Volharding
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (1919-1999)    [Kreuk, G.J.A.]
COÖPERATIEVE MARKTVERENIGING. `DE VOLHARDING. Op 24 mei 1999 was het 80 jaar geleden dat in Wognum werd opgericht de veiling 'De Volharding'.
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum in 1969 werd er feest gevierd.
Tevens was 'de pen ter hand genomen om het wel en wee op eigen manier en in verkorte vorm op te schrijven'.
Het resultaat hiervan was een gedenkschrift in plaats van een te duur bevonden gedenkboek dat was samengesteld door de heer G. Kreuk en dat in eigen beheer werd uitgegeven.
Dit was bedoeld 'als klein cadeau voor alle leden'.
De bedoeling van het boekje was 'hoofdzakelijk aan de jongere leden te vertellen WAAROM de veiling was ontstaan en WAT er zoal was geschied'.

 

24. Documentnummer: 200014  
De Kromme Leek
Jaarboeken -- Jaarboek 2000           (1000-1999)    [Schneider, P. (Piet)]
Een veenriviertje door de binnenlanden van West-Friesland werd in het afgelopen millennium beroofd van bijna alles wat een waterloop tot rivier maakt.

Tijdens de oprichtingsvergadering van de historische stichting in de gemeente Wognum werd gekozen voor de naam 'De Cromme Leeck'). Dit was de naam van een oud veenriviertje dat stroomde door een deel van het gebied dat we nu West-Friesland noemen.
Het bestuur ziet deze naamgeving symbolisch als de verbindende schakel die ook het riviertje vormde tussen de dorpen Nibbixwoud Wognum en Zwaagdijk.
Deze dorpen vormen nu de huidige gemeente Wognum.

 

25. Documentnummer: 200104  
Het levensverhaal van Willem Vriend
Jaarboeken -- Jaarboek 2001           (1906-2001)    [Boots, J. (Jaap)]
Ik ben geboren op 9 februari 1906 op het einde van de Hoornse weg die vanaf Wognum naar de Zwaagdijk loopt.
Op het einde van deze weg tegen Zwaagdijk stonden er aan de linkerkant vroeger acht werkmanshuisjes.
Men noemde deze hoek met de huisjes 'De Acht Zaligheden (red.: Zie ook artikel 'Ien van de Acht Zalighede' op blz. 50 en 51).
Ik ben geboren in het derde huisje vanaf de Zwaagdijk gerekend.
Mijn vader was beroepsvisser/jager en los werkman.
Op 6 mei 1907 is ons gezin vanaf 'De Acht Zaligheden' verhuisd naar Nibbixwoud (als er een bedrijf verkocht werd gebeurde dit meestal in mei).

 

26. Documentnummer: 200116  
Stamreeks van een Wognumse familie Blauw
Jaarboeken -- Jaarboek 2017           (1700-2000)    [Smit, A.A.G. (Adrie)]
Cornelis Blauw (Kees). Beroep veehouder. Geboren op 9-7-1894 te Wognum. Overleden op 5-9-1960 te Hoorn (St. Jans Gasthuis), bediend op 18-7-1960. Begraven op 9-9-1960 te Wognum, R.K. kerkhof.
Burgerlijk gehuwd op 23-4-1925 te Hoogwoud. Kerkelijk (RK) gehuwd op 30-4-1925 te De Weere (getuigen Joannes van Diepen en Petrus Blauw)met Alida Angelina van Diepen (Alie),geboren op 6-11-1902 te Hoogwoud (De Weere). Overleden op 7-3-1992 te Wognum (Westeinderweg 25). Begraven op 11-3-1992 te Wognum, R.K. kerkhof. Dochter van Dirk van Diepen, beroep veehouder(Tropweere),en Maartje Neefjes. Aantal kinderen 6. ...etc

 

27. Documentnummer: 200404  
De Firma Kuip
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (1799-2004)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina) & Sloëtjes, H. (Henk)]
Op 1 januari 1999 stopte de Fa. Kuip met het garage-bedrijf aan de Oosteinderweg in Wognum. Hiermee kwam een einde aan de tweehonderdjarige geschiedenis van deze onderneming. Begonnen als wagenmakerij groeide de Fa. Kuip voor de Tweede Wereldoorlog uit tot een vermaard carrosseriebedrijf dat bussen en vrachtwagens bouwde, een buslijn exploiteerde, auto's repareerde en verhuurde en een rijwielhandeldreef. Daarnaast werden enige tijd café De Eendracht (tegenover Oude Hoornseweg) en café De Hervatting (nu cafié Stam) uitgebaat. In een poging iets van de rijke bedríjfsgeschiedenis vast te leggen, volgen hieronder een korte genealogie van de familie alsmede de weergave van drie interviews met mensen die bij de Fa. Kuip betrokken waren: mevr. V. M. Kuip-Komen uit Haarlem en mevrouw C. Bijman-Kuip en de heer C. Kuip, beiden uit Wognum.....etc
 

28. Documentnummer: 200405  
Het levensverhaal van Jaap Ridder
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (1919-2003)    [Boots, J. (Jaap)]
Jaap Ridder uit Nibbixwoud vertelt in onderstaand artikel over zijn leven. Het verhaal werd in juni 2003opgeschreven door Jaap Boots, lid van de werkgroep Interviews. Jacobus Rídder werd geboren op 22 januarí 1919 in Obdam als zoon van Bertus Ridder en Jansie Hoebe. Hij huwde op 5 juni 1946 met Maria Elisabeth (Riet) Bijl, geboren op 5 juni 1922 te Nibbixwoud als dochter van Dirk Bijl en Maartje Schoenmaker. Zij kregen zeven kinderen.. Peter, Dick, Gitta, Marry, Joke, Ben en Elma.

„Ik ben geboren in Obdam. Ik was het zevende kind in ons gezin dat totaal uit dertien kinderen bestond(negen jongens en vier meisjes) te weten: Henk, Cor, Baaf, Kees, Piet, Niek, Jaap, Jan, Bernhard, Breggie, Aaf, Gré en Alie. M'n oom en tante Piet de Vries en Breggie Hoebe konden geen kinderen krijgen. Ze hadden de afspraak met m'n vader en moeder gemaakt dat als er weer een kind in ons gezin bijkwam zij het op een na jongste kind voor zes weken meenamen......etc

 

29. Documentnummer: 200406  
De rusteloze Van Woggelums
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (1580-2004)    [Woggelum, J. van (Jan)]
Het hoe en waarom.
Reeds op jonge leeftijd was ik geïnteresseerd in de herkomst van mijn familienaam. Deze belangstelling ontstond doordat een leraar in de 5e klas zo boeiend kon vertellen over mijn geboortestad Delft en over de manier van regeren van keizer Napoleon. Met name over de wet van 1812, die iedere burger noodzaakte een eigen familienaam te hebben. Heel veel mensen baseerden hun familienaam toen op hun beroep of op de naam van de plaats waar ze geboren waren. Toch waren er mensen die al een familienaam hadden. Dit was ook met mijn familie het geval. Wij heetten Van Woggelum. Het doel van mijn onderzoek was nu te onderzoeken of deze familienaam gebaseerd was op de naam van de plaats Wognum. Op een dag las ik een streekroman, waarin het leven van alledag in West-Friesland werd belicht. Er werd verhaald over de haringvisserijen de strijd tegen het water van de Zuiderzee. Er kwamen namen in voor als Hoogwoud, Wadway en Woggelum. Deze laatste naam wekte natuurlijk direct mijn interesse. Even vroeg ik me af of de naam Woggelum misschien fictief zou zijn, maar een blik in de atlas overtuigde me dat het hier het huidige Wognum betrof. Nu deed in mijn familie het verhaal de ronde dat een van mijn voorouders, waarschijnlijk in de Napoleontische tijd, vanuit Noord-Holland als hoefsmid met de soldaten was meegegaan en uiteindelijk in Delft was komen wonen. Hier is tijdens mijnonderzoek echter niets van gebleken. Door omstandigheden kreeg ik meer vrije tijd, die ik benutte door wekelijks antiekwinkels in mijn huidige woonplaats Den Haag te bezoeken, om daar te vragen naar oude landkaarten waar het dorp Wognum op zou staan als Woggelum. Ik vond diverse varianten waarvan Woggenum de meest voorkomende was.etc

 

30. Documentnummer: 200903  
100 jaar Kerkstraat 65
Jaarboeken -- Jaarboek 2009           (1909-2009)    [Bos-Bleeker, C en Y (Coos en Yvonne)]
Piet (Pieter Cornelis) Bijman, geboren op 13 januari 1850, trouwde op 23 april 1879 met Trijntje (Catha-rina) Groot.
Zij was geboren op 3 juli 1854. Piet en Trijntje woonden in Wadway, op huisnummer 7.
Als ze wat op leeftijd raken, en hun zoon Cees de boerderij over wil nemen, kopen ze in 1908 grond van Paulus Otter, gelegen aan de huidige Kerkstraat. Hier gaan ze een rentenierswoning bouwen. De grond lag naast de boerderij van Paulus Otter en Grietje Appel, waar hun zoon Crelis (Cornelis) Otter en zijn vrouw Cornelia Groot woonden.
De boerderij is begin jaren 70 gesloopt om de toegangsweg, de Korte Regel, naar de nieuwbouw te maken. De laatste bewoners van de boerderij waren Gert en Gré Oudejans-Ridder.

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 september 2022