Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'
Homepage CL Documenten CL Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Kok, N.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 7   (uit: 413)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Documentnummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Documentnummer: 201018  
Het kaartboek van de Huiszittende Armen
Jaarboeken -- Jaarboek 2010           (1600-1700)    [Kok, N. (Niel)]
In de 17e eeuw was behoorlijk wat land in Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk eigendom van wat we nu goede doelen zouden vinden.
Deze landerijen waren in bezit van o.a. het Kerkenarmenfonds, de Huiszittende Armen en het Weeshuis, alle te Hoorn.
Om een registratie te hebben van de landerijen die de instellingen in hun bezit hadden, lieten zij nauwkeurige en fraai getekende kaartboeken maken. Elk perceel werd getekend in vogelvlucht en voorzien van maatvoeringen en benamingen. ETC

 

2. Documentnummer: 201109  
Liggers der wegen in de gemeente Nibbixwoud
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (1890-1910)    [Kok, N. (Niel)]
In het Westfries Archief in Hoorn bevinden zich de ‘Liggers der Wegen van de voormalige gemeente Nibbixwoud’, waaronder ook Hauwert viel. De liggers zijn behoorlijk aangetast door vocht en schimmels maar ze geven nog een goed beeld van hoe de wegen, sloten en kavels er ruim 110 jaar geleden uitzagen.
Deze kaarten vermelden de lengte en breedte van de wegen, beplantingen in de bermen, belendingen en de namen van eigenaars en onderhoudsplichtigen. De ‘Liggers der Wegen in de Gemeente Nibbixwoud’ zijn in 1897 getekend door P. J. Balk uit Weesp. Meerdere gemeenten lieten in die tijd hun wegen optekenen, zoals Sijbekarspel, Midwoud en Westwoud.

 

3. Documentnummer: 201209  
De weegschaal van Oma Kok
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2011)    [Kok, N. (Niel)]
Café en kruidenierswinkel.
Mijn opa en oma, Simon en Anna Kok, hadden een café en kruidenierswinkel aan de Dorpsstraat in Nibbixwoud. Op 4-10-1927 hebben ze die gekocht. De weegschaal was wellicht al bij die koop inbegrepen of is toen tweedehands aangeschaft. Bijna veertig jaar later, namelijk op 16-9-1965, zijn het café en de kruidenierswinkel verkocht en daarna gesloopt. Hier staat nu autobedrijf Beets. etc

 

4. Documentnummer: 201221  
Muurankers
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2012)    [Kok, N. (Niel)]
De oudste gevelankers in Nederland dateren uit de dertiende eeuw, zij zijn onder andere te vinden aan de gevels van kasteel Ammersoyen. Dit soort ankers bestaan meestal uit een `schieter', een verticale staaf met een vierkante doorsnede, die door het vierkante oog van een `veer', een horizontale staaf, wordt gestoken. Het uiteinde van deze staaf wordt door de gevel aan de houtconstructie bevestigd. Een dergelijk anker wordt een `schootanker' genoemd. Aan de schieter wordt een neus of haak gesmeed om te voorkomen dat de schieter naar beneden zakt. De lengte varieert rond de 80 cm. Ook komt het voor dat een dergelijk anker met een achterliggende muurstijl van een houtskelet is verbonden. Aan de bovenkant van de schieter wordt ook wel een schuine V-vorm toegepast om nog meer metselwerk te kunnen vasthouden. De ankers werden soms voorzien van haken of houders om luifels of toortsen aan te kunnen hangen.....etc
 

5. Documentnummer: 201224  
De knotwilg
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2012)    [Kok, N. (Niel)]
Nederland is ontstaan uit wilgen.
Stel een boomstronk voor, die blijft hangen in de oever van de rivier.
Achter de stronk verzamelt zich een ophoping van onder andere takken en klei. In het voorjaar zakt het water en de stronk loopt uit, wortelt en zet zich opnieuw vast. In het volgende najaar groeit de berg met takken en klei nog meer en krijgt de wilg gezelschap van de volgende wilg. Water wordt moerasbos, moerasbos wordt veen en veen wordt Nederland. In de duinen legt de kruipwilg het zand vast en bouwt langs de zee aan ons land. De nieuwetwijgjes net boven het vers opgestoven zand, zo groeit het duin om de golven te weerstaan. Nederlanders bouwen dijken en leggen eerst een ondergrond van wilgentenen verzwaard met stenen; de zinkstukken waarop de nieuwe dijk vorm krijgt....etc

 

6. Documentnummer: 201307  
Sellecum, een geheimzinnige naam
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2013)    [Kok, N. (Niel)]
De naam Sellecum komt uit een akte van een openbare verkoop uit 1815 die gehouden werd in café De Boerendans in Hauwert.
Maar wat is de betekening van de naam Silkum/Sellecum?
Het laatste gedeelte van de naam, um, is afgeleid van heem en staat voor erf, huis, woonplaats, dorp. Dit um komen we ook tegen in Wognum en, in een iets andere vorm, in bijvoorbeeld Ursem en Etersheim. Volgens senior archeoloog Gerard Alders van Cultuurcompagnie Noord-Holland is dit naam-type tot de tiende eeuw voor nieuwe woonplekken gebruikt en daarna niet meer ....etc

 

7. Documentnummer: 201316  
Kaartboek van het Kerkenarmenfonds
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1600-1700)    [Kok, N. (Niel)]
De kaartboeken van bovengenoemde instellingen bevinden zich in het Westfries Archief. In het jaarboek van 2010 zijn de kaarten van de `Huyssittende Armen deser stede Hoorn' afgebeeld.
In dit artikel laten we oude kaarten van het Kerkenarmen-fonds zien. H
et betreffen kaarten van landerijen in Wognum en Zwaag (waarvan percelen grenzend aan de Zwaagdijk). Het Kerkenarmenfonds bezat voor zover we weten geen land in Nibbixwoud. De kaarten van het Weeshuis zullen we in een volgend jaarboek beschrijven....etc

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 29 april 2022