Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'
Homepage CL Documenten CL Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Jong, S.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 9   (uit: 413)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Documentnummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Documentnummer: 199815  
Gespuis in de Cromme Elleboogh
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1550-1600)    [Jong, S. (Sjaak)]
Tot in het midden van de 16e eeuw stonden er aande Hoomseweg twee huizen waar drank getapt werd. De bekendste was de herberg `De Vier Heemskinderen', aan het einde van de Hoornseweg, dus vlk bij het centrum van Wognum. Maar ook bij het huis stamde naast de overtoom op de hoek van de Kleine Zomerdijk kon men voor een neutje terecht. In 1553 kwam hier nog een concurrent bij. Op 5 april van dat jaar kwam Jan Melisz. alias De Goyer ten huize van Neel Michielsdochter, waardin te Hauwert, overeen met de vredemakers van Hauwert, dat hij op bepaalde voorwaarden een huis mocht timmeren op de hoek van de Hoornseweg en de Zwaagdijk, op een stukje land dat eigendom was van de gemeente Hauwert. Etc
 

2. Documentnummer: 199902  
Een Zwaagdijkse activiste
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1650-1672)    [Jong, S. (Sjaak)]
1672, ook wel bekend als het rampjaar, was een turbulent jaar in de Nederlandse geschiedenis. Om iets van alle commotie te begrijpen eerst een korte opfrissing van het geheugen.Etc
 

3. Documentnummer: 200411  
Het landgoed met herenhuis op Zwaagdijk
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (1850-1900)    [Jong, S. (Sjaak)]
Anderhalve eeuw geleden stond er in Zwaagdijk een prachtig herenhuis. Achter het huis vond men een aangelegde vijver en wat moestuinen, maar voor de rest was het door een imposant bos omgeven. Met zijn witte muren en voorname uitstraling moet dit huis een lust voor het oog geweest zijn. Geen wonder dat er inde vorige eeuw dan ook vele verhalen over dit huis en zijn bewoners de ronde deden. Zelf hoorde ik voor het eerst over het vroegere bestaan hiervan op de lagere school. De hoofdonderwijzer vertelde tijdens een geschiedenisles dat hij gehoord had dat er ooit op Zwaagdijk een kasteeltje had gestaan. Het zou gestaan hebben naast de spoorlijn, op het land, toen in gebruik door Leen Bruin. Door het bos dat zich rond het kasteel uitstrekte, heette dit land in de volksmond dan ook nog altijd `Het bosstuk' . Met rode oortjes had ik het verhaal aangehoord, want een kasteel ! Daar woonden vroeger toch ridders? En dat allemaal in Zwaagdijk! Toen ik de zojuist opgedane kennis thuis onder het eten enthousiast doorvertelde, werd mijn euforie wel wat getemperd door mijn vader die zei uit overlevering te weten dat het niet om een kasteel ging, maar `slechts' om een herenhuis. Oud-Zwaagdijker Klaas Rood, wiens voorvaders al bijna 200 jaar op Zwaagdijk woonden, ....etc
 

4. Documentnummer: 201105  
Een kapitale Zwaagdijkse boerderij
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (1600-1800)    [Jong, S. (Sjaak)]
Eeuwenlang moest deze boerderij van alle huizen op Zwaagdijk de meeste onroerendgoedbelasting betalen. En ook in het dorp Zwaag, onder welks banne deze boerderij in vroeger eeuwen viel, stonden geen boerderijen die meer belasting betaalden. Om u een indruk te geven in welke verhouding we deze boerderij moeten zien tot andere huizen en boerderijen, volgt hier een verpondings(belasting)lijst van Zwaag uit 1632. Genoemd worden van west naar oost alle achttien huiseigenaren ten zuiden van de Zwaagdijk n het bedrag dat ze over hun huis moesten betalen in stuivers en penningen. etc..
 

5. Documentnummer: 201213  
De huizen naast het Kerkenarmenland
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (1550-1700)    [Jong, S. (Sjaak)]
Voor de oudste gegevens gaan we terug naar het jaar 1558. In dat jaar staat er in de tiende penning van Wognum vermeld, dat er 2,5 morgen eigendom is en gebruikt wordt door Jan Pieter Jacobs kinderen uit Zwaag. Later zal blijken dat dit het stuk land van 1,5morgen is, met nog een morgen, die we hier buitenbeschouwing laten. Bij de l0e penning van 1561worden de kinderen van Jan Pieter Jacobsz. aangeslagen voor nog maar 1,5 morgen, die ze dan verhuren aan Aerjan Walichsz. (huis Sj. Jong no. 396). Het andere morgen is dan blijkbaar verkocht.....etc
 

6. Documentnummer: 201319  
Over enkele Cafe's en een opgraving in Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1582-1700)    [Jong, S. (Sjaak)]
Op l2 juli l582 bekent Taems Jansz. uit Wognum f 150,- schuldig te zijn aan een zekere Geerte Lubbertsdochter wegens geleverd Delfts bier.
Van deze som mag hij f l00,- zonder rente blijven gebruiken zolang hij van Geerte bier slijt en zonder dat hij buiten haar wil om ook van een ander bier slijt.
Als borg voor deze lening stelt hij zijn huis en erf in Wognum, waar hij nu in en op woont. Het belendt met Pieter Stansz. ten westen en het predicantshuis(de pastorie dus) ten oosten. Ik heb nog te weinig onderzoek verricht om te kunnen vaststellen of dit caf al lang bestond of wanneer het verdwenen is. Wel wordt het al genoemd in de l0e penning van1561. Dan is de bewoner Pieter Heijckxsz., waard. En het belendt aan de oostkant met het `paestors huis' ....etc

 

7. Documentnummer: 201419  
Een 17e eeuwse cramerij in Wadway
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (1600-1700)    [Jong, S. (Sjaak)]
Tot nu toe waren de historici altijd van mening dat de mensen op het platteland voornamelijk van hun diggelenwerk voorzien werden door rondreizende marskramers, die met hun potten en pannen langs de deuren gingen. Sommige geschiedschrijvers maken ook wel melding van schippers uit Friesland, die met een schuit vol terpaarde ten behoeve van grondverbetering de boeren langs gingen en dan wat extra inkomsten probeerden te genereren door aardewerk te verkopen dat ze meegenomen hadden van pottenbakkers uit bijvoorbeeld Makkum.
Heel verrassend is het dan ook dat uit een akte, opgemaakt voor notaris Sijplandt te Opmeer in dato 20-12-1670, blijkt dat er in die tijd gewoon in de plaatselijke winkel in Wadway ook potten, pannen, borden en schalen verkocht werden. Dat werd in dit geval gedaan door Claes Jansz. Cramer met zijn vrouw Marij Aerjensdr. Omdat laatstgenoemde in 1670 kwam te overlijden heeft Claes Jansz. Cramer hierna een lijst van hun gezamenlijke inventaris opgesteld. Ze blijken een huis in Wadway te hebben, waarin in het voorhuis een cramerij (winkel) wordt gedreven.
Op het moment dat de inventarislijst wordt opgesteld, telt men in de winkel 51 borden, schalen en kommen en voorts een partij potten en pannen en andere koopwaar, waarvan het precieze aantal niet kan worden vastgesteld, wegens de dagelijkse aan- en verkoop. Waar deze winkel in Wadway ooit gestaan heeft, is misschien door archiefonderzoek nog eens te achterhalen.
Maar hier volgt over deze interessante vondst alvast een transcriptie van de akte zoals opgemaakt voor notaris Sijplandt.

 

8. Documentnummer: 201508  
Het Lazarushuis in Wognum
Jaarboeken -- Jaarboek 2015           (1200-1700)    [Veken, C.A.G. (Kees) & Jong, S. (Sjaak)]
In vroegere eeuwen stonden er in het Westeinde van Wognum veel boerderijen die eigendom waren van Hoornse regenten of rijke kooplieden. De weg volgt hier een oude kreekrug, waardoor de grond bestaat uit een makkelijk te bewerken zavelgrond.
Dat bracht de oudste bewoners van deze streek ertoe om deze grond al heel vroeg te ontginnen en juist hier een groot aantal boerderijen te bouwen. etc

 

9. Documentnummer: 201609  
De boerderij tegenover de kerk
Jaarboeken -- Jaarboek 2016           (1400-2000)    [Jong, S. (Sjaak)]
In het hart van Zwaagdijk-West recht tegenover de kerk stond tot in de 19e eeuw een eeuwenoude boerderij.
Die plek is al zo lang bewoond dat ik, toen ik in 1983 met toestemming van Aad Sijm, het toenmalige hoofd van de Lidwinaschool, daar een archeologisch onderzoek uitvoerde, zelfs het vermoeden kreeg dat op die plek wel eens het eerste huis van Zwaagdijk-West kan hebben gestaan.

n mijn eerdere publicaties vermeldde ik al dat er vier huizen op Zwaagdijk stonden toen Zwaag in 1406 stadsrechten kreeg. Dit huis lijkt gezien de vondsten zo niet het eerste dan toch wel n van de eerste vier huizen van Zwaagdijk-West geweest te zijn.
Opvallend naast onder andere het voorkomen van blauw/grijs aardewerk was de vondst van grapen (kookpotten) met klauwpootjes. Deze waren rond 1400 slechts korte tijd in de mode en ik heb ze op Zwaagdijk-West nog niet eerder gevonden. Wat het uiterlijk van deze vroege boerderij aangaat, moeten we denken aan een grote rijke boerderij.
Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk. De eerste boerderijen hier heeft men gebouwd midden op de oude kreekrug, die zich uitstrekt van Hoogwoud tot Schellinkhout, en die rond deze plek de Zwaagdijk kruist. Ook zal de vruchtbare makkelijk te bewerken zavelgrond niet direct door arme sloebers gekocht zijn. Dat blijkt wel uit de verpondings (belasting) boeken. Die zijn bewaard vanaf het midden van de 16e eeuw en...... etc

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 mei 2022