Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'
Homepage CL Documenten CL Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Broekhuizen-Slot, I.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 30   (uit: 413)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Documentnummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Documentnummer: 199804  
De terugkeer van een vaandel
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1899)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Zeker vroeger, maar ook heden ten dage, was menige vereniging in het bezit van een vaandel. Doorgaans een schitterend geborduurd kunstbezit met de naam van de vereniging, het oprichtingsjaar en soms ook een embleem of een afbeelding van de heilige waarde vereniging haar naam aan ontleende. In de herfst van 1997 kwam een dergelijk vaandel ineens weer boven water. Het betreft het vaandel van het mannenkoor Sint Caecilia uit Wognum, met daarop het jaartal 1899.
Een dochter van de heer Henk Lam (uit Wognum) studeert in Utrecht. Een mede-studente vertelde haar dat haar grootmoeder, mevrouw Vos wonende in Nijmegen (!), een Wognums vaandel in haar bezit had.

 

2. Documentnummer: 199910  
Over roken en rode satelieten
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1998)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Bij de vaandeltentoonstellingvan17,18 en19 april 1998 prijkten twee vaandels van de Stille Omgang: één uit Zwaagdijk-West en één uit Nibbixwoud van de R.K. Rijwielclub‘ Piëtas’. Ook in Wognum heeft zo’n fietsclub bestaan (van 1921 tot 1964).De laatste jaren was dhr. A. Ligthart secretaris.....etc
 

3. Documentnummer: 200402  
Voorwoord jaarboek 2004
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (2004)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Voorwoord jaarboek 2004
 

4. Documentnummer: 200404  
De Firma Kuip
Jaarboeken -- Jaarboek 2004           (1799-2004)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina) & Sloëtjes, H. (Henk)]
Op 1 januari 1999 stopte de Fa. Kuip met het garage-bedrijf aan de Oosteinderweg in Wognum. Hiermee kwam een einde aan de tweehonderdjarige geschiedenis van deze onderneming. Begonnen als wagenmakerij groeide de Fa. Kuip voor de Tweede Wereldoorlog uit tot een vermaard carrosseriebedrijf dat bussen en vrachtwagens bouwde, een buslijn exploiteerde, auto's repareerde en verhuurde en een rijwielhandeldreef. Daarnaast werden enige tijd café De Eendracht (tegenover Oude Hoornseweg) en café De Hervatting (nu cafié Stam) uitgebaat. In een poging iets van de rijke bedríjfsgeschiedenis vast te leggen, volgen hieronder een korte genealogie van de familie alsmede de weergave van drie interviews met mensen die bij de Fa. Kuip betrokken waren: mevr. V. M. Kuip-Komen uit Haarlem en mevrouw C. Bijman-Kuip en de heer C. Kuip, beiden uit Wognum.....etc
 

5. Documentnummer: 201002  
Voorwoord en terugblik
Jaarboeken -- Jaarboek 2010           (2010)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Voorwoord en terugblik
 

6. Documentnummer: 201005  
Van boerenknechtje tot eigen baas - Het leven van Berend Wagenaar
Jaarboeken -- Jaarboek 2010           (2010)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Sinds 1960 woont Berend Wagenaar aan de Parallelweg. Daarvoor (van 1950 -1960) woonden zijn schoonouders er: Jacob Louwsma en Marijtje Deugd.
Voor hen waren Simon Bontekoning en Jannie Kee de bewoners (ongeveer1948 -1951).De eerste bewoners waren Piet Kuiper en Antje Coevert. Kuiper verkocht het huis aan de diaconie van de hervormde kerk in Wognum.
Bij de verkoop werd bedongen dat Piet en zijn vrouw gratis mochten wonen in het bejaardenhuis Avondlicht in Hoorn (destijds eigendom van de diaconieën uit deze streek).
Het huis werd rond 1938 gebouwd. Voor de bouw gebruikte men materiaal dat afkomstig was van een gesloopte woning aan de Hoornseweg. Dat huis (gebouwd in 1922) moest wijken voor de aanleg van de A7....etc.

 

7. Documentnummer: 201102  
Voorwoord 2011
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (2011)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Voorwoord 2011
 

8. Documentnummer: 201103  
Terugblik op 2010
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (2011)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Terugblik op 2010
 

9. Documentnummer: 201107  
Het belangrijkste is "Er Zijn"
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (2011)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Niek op den Kelder: verzekeringsman in hart en nieren

Foto: Het gezin van Roelof op den Kelder en Cornelia Groot. Staand, bovenste rij, v.l.n.r. Roelof (geëmigreerd naar Canada), Jacob (oudste zoon), Ciel en Niek. Staand, tweede rij, v.l.n.r. Theo, de tweeling Gré en Alie (beiden ingetreden in het klooster). Zittend, v.l.n.r. Marie (oudste zus, ook ingetreden), vader Roelof, Herman (overleden op 18-jarige leeftijd, toen hij op studie was), moeder Cornelia en Lies.

Nicolaas (Niek) op den Kelder werd geboren in Nibbixwoud op 24 december 1926 als zevende kind van Roelof op den Kelder en Cornelia (Neeltje) Groot. Het gezin bestond uiteindelijk uit: Marie, Jacob, Roelof, Lies, Sijtje (later Ciel genoemd), Niek, de tweeling Alie en Gré, Theo en Herman. etc

 

10. Documentnummer: 201111  
Marathonschaatser Joop Zuiker, man van de lange adem
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (1976-1980)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Vorig jaar werd de tentoonstelling ‘Winter in de zomer’ gehouden in de stallen bij het Huis van Oud. In de verblijfsruimte stond een vitrinekast, waarin een grote hoeveelheid bekers en medailles prijkte. Het resultaat van de flitsende schaatscarrière (1976-1979) van Wognumer Joop Zuiker.
Reden voor een gesprek met een sportman, die in ‘zijn tijd’ veel marathonwedstrijden won met als belangrijkste wapenfeit het Nederlands Kampioenschap Marathonschaatsen voor veteranen in december 1978

 

11. Documentnummer: 201203  
Thuishaalders
Jaarboeken -- Jaarboek 2012              [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Thuishaalder wordt in het Westfriese woordenboek van Jan Pannekeet omschreven als: pleegkind, vreemd kind (vaak van familíeleden) dat men in hun huis of gezin opneemt.

Er waren vroeger veel thuishaalders ín West-Fries-land. In onze vorige jaarboeken kwam dit begrip enkele keren ter sprake in een artikel. In het jaarboek van 2000 (pagina 52) vertelt Herman op den Kelder uit Nibbixwoud dat hij direct na zijn geboorte bij zijn tante Sijtje op den Kelder en oom Dirk Doodeman in huis kwam. Hermans moeder was ernstig ziek en Sijtje en Dirk hadden geen kinderen. Hun pleegzoon groeide bij hen op. Jaap Boots beschrijft in het jaarboek van 2004 het levensverhaal van Jaap Ridder, eveneens uit Nibbixwoud. Jaap Ridder werd geboren ín Obdam als zevende kind in een gezin van dertien. Zíjn oom en tante Piet de Vries en Breggie Hoebe konden geen kinderen krijgen. Jaap vertelt: etc...

 

12. Documentnummer: 201222  
Historisch hekwerk bij Wognumse kerk.
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2012)    [Hania, J. (Jan & Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Eind 2009 kwam een deskundige op het gebied van hekwerken toevallig in Wognum en hij bekeek het hek. Hij zei tegen koster Vincent Geurtsen dat het een bijzonder hekwerk betrof. Hij vertelde dat het waarschijnlijk van de ijzergieterij De Prins van Oranje afkomstig was. Vermoedelijk was het tussen1850 en 1870 geplaatst. Dit maakte hij op uit de toegepaste ornamenten en paalkopversieringen, die bekend waren uit de oorspronkelijke catalogus van de betreffende ijzergieterij. Dit betekent dat het hekwerk circa l50 jaar oud is. De ijzergieterij De Prins van Oranje was een grootbedrijf in Den Haag, dat van 1840 tot 1897 heeft bestaan. Later werd het ook machinefabriek.......etc
 

13. Documentnummer: 201304  
Voorwoord jaarboek 2013
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (2013)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina) & Schouwe-Schouten, T. (Trudy)]
Voorwoord jaarboek 2013
 

14. Documentnummer: 201309  
Mario Kesteloo's gloriejaren bij het Wognums Zangkoor
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1903-1915)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Marius Leendert Kesteloo (Benningbroek 23-11-1886-Venhuizen 24-11-1944) was een zoon van Jan Karel Kesteloo en Jacoba Bastiana Haringman. Zijn ouders waren afkomstig uit Zeeland.
In 1880 kreeg vader Kesteloo een aanstelling als hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school in Benningbroek. In 1905 kreeg hij een prachtig boekwerk ter gelegenheid van zijn 25-jarige ambtsvervulling. Daarin staan, geschreven in schoonschrift, alle namen van zijn oud1eerlingen. Vlaaren en Bontekonings naastelkaar, want de school was destijds voor alle gezindten. etc.

 

15. Documentnummer: 201313  
De Beukenhoeve in Nibbixwoud
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1920-2000)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina) & Sloëtjes, H. (Henk)]
De voorstolp meet globaal 14 bij l8 meter.
Het woongedeelte langs de noordgevel (wegzijde) en westgevel is in de jaren l920 verbouwd en uitgebreid, wellicht in l928 toen Dirk Ruijter het complex kocht.
Aan de voorzijde verrees naast de darsdeuren (van smalle kraaldelen) een nieuwe gevel met bovenverdieping en plat dak. Iets uit het midden een fraaie voordeur, met langwerpige zijruitjes en drie bovenlichten (`melkmeisje'), die aan beide zijden geflankeerd wordt door twee drielichts kozijnen met bovenlichten.
Op de verdieping twee dubbele uitzet-ramen met twee horizontale roetjes. Verspreid over de gevel zeven rozetankers plus twee in het geveldeel naast de darsdeuren.
Dit vernieuwde voorhuis omvat ook de plek waar zich vroeger een zout/kaaskamer bevonden zal hebben, rechts van de darsdeuren. etc

 

16. Documentnummer: 201317  
Honderd jaar later - Oude Hoornseweg
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1913-2013)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Een ansicht en een foto van de Oude Hoornseweg, met een aantal vrolijk poserende Wognummers. De ansicht dateert van 1913.
Honderd jaar later, in het vroege voorjaar van 2013, maakte Martin Stam op dezelfde plek een foto van de straat en twaalfbuurtbewoners...etc

 

17. Documentnummer: 201402  
Voorwoord 2014
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (2014)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Voorwoord 2014
 

18. Documentnummer: 201403  
Terugblik op 2013
Jaarboeken -- Jaarboek 2014           (2013)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Terugblik op 2013
 

19. Documentnummer: 201503  
Voorwoord
Jaarboeken -- Jaarboek 2015           (2015)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Voorwoord
 

20. Documentnummer: 201505  
Tuberculose in gezin Koeleman
Jaarboeken -- Jaarboek 2015           (1925-1935)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Pap eten en plat liggen.
Truus en Kees Koeleman zijn kinderen van Chris Koeleman en Joanna (Jannetje) Hulst.
Het gezin telde zes kinderen: Marie (1926), Vera (1927), Truus (1929), Jan (1928), Kees (1932) en Joke (1937). Truus en Kees vertellen in november 2014 over de jaren dat vier kinderen uit het gezin tuberculose hadden.
Zij lagen lange tijd ziek, thuis en in een sanatorium. Het gesprek vindt plaats in de woning van Kees, Ganker 7 in Nibbixwoud, het huis waar de kinderen opgroeiden. etc

 

21. Documentnummer: 201507  
Gevelstenen in oude luister hersteld
Jaarboeken -- Jaarboek 2015           (1880-2000)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Vrijwel ieder jaar reikt De Cromme Leeck een oorkonde uit als waardering voor het verfraaien van het dorpsbeeld door het in ere herstellen van gebouwen of details daarvan.
In 2014 wordt de oorkonde overhandigd aan Elise en Piet Konijn, eigenaren/bewoners van de boerderij Geloof, Hoop en Liefde aan de Kerkstraat 102 in Wognum.
Zij zorgden ervoor dat de gevelstenen in de voorgevel in oude luister werden herstel etc

 

22. Documentnummer: 201513  
Bijzondere kist
Jaarboeken -- Jaarboek 2015           (1587)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
In de hal van het kantoor van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard staat een deel van de collectie historische voorwerpen van de voormalige waterschappen tentoongesteld. Hensbekers, bodebussen, penningen, wandborden, bestek, een peilschaal en dijkwerkersgereedschap vertellen verhalen van het rijke verleden van het hoogheemraadschap.
Ook staat er een fraaie kist met daarop geschilderd de wapens van de Vier Noorder Koggen - Medemblik, Wognum, Hoogwoud en Sijbekarspel - en het jaartal 1587. De kist is gemaakt van hout en ijzer en dateert uit de achttiende eeuw, in tegenstelling tot wat het geschilderde jaartal doet vermoeden. Het beslag is mogelijk wel ouder.
De collectie van het hoogheemraadschap bevat verschillende van dit soort zware kisten met sloten. Zij werden gebruikt voor archiefstukken en waardepapieren. Vaak zaten er meerdere sloten op één kist. Elke sleutel werd door een andere persoon bewaard. Zo kon niemand alleen de kist openen.

 

23. Documentnummer: 201527  
Nieuwe boerderijen aan de Oosterwijzend in Nibbixwoud
Jaarboeken -- Jaarboek 2015           (1970-2010)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina) & Ooijevaar, J. (Joop)]
De Oosterwijzend in Nibbixwoud: een rustige, doodlopende weg te midden van goede agrarische grond. Logisch dat daar veel boerderijen staan. Oude stolpen, maar ook nieuwe. De afgelopen zeven jaar zijn hier vier nieuwe boerderijen gebouwd.
Drie daarvan staan op of dicht bij de plek van een oude ‘boereplaas’ die gesloopt werd, één kwam in plaats van een woonhuis. Het silhouet van de rij piramidedaken blijft gehandhaafd, de nieuwe panden zijn stuk voor stuk robuust en beeldbepalend. Waarom kozen de bewoners voor deze bouw-vorm? Welke authentieke details zijn er te vinden in hun pand? En hoe bevalt het wonen in zo’n moderne stolp?
Daarover vertellen zij in onderstaand artikel. Joop Ooijevaar (1939), geboren en getogen op de Oosterwijzend en begiftigd met een goed geheugen, beschrijft zijn herinneringen aan de oude panden, de voorgangers dus van deze vier nieuwe stolpen

 

24. Documentnummer: 201603  
Jaarboek 2016 - terugblik
Jaarboeken -- Jaarboek 2016           (2015)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina) & Schouwe-Schouten, T. (Trudy)]
Jaarboek 2016 - terugblik
 

25. Documentnummer: 201612  
De Speelwagen in 1975 en 2015
Jaarboeken -- Jaarboek 2016           (1975-2015)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
In mei 2012 werd het gebouw van basisschool De Speelwagen aan de Boogerd gesloopt. In januari van datzelfde jaar waren de leerlingen al begonnen in hun nieuwe school in MFC De Bloesem. Vlak voor de sloop verwijderden leden van onze Bouw-historische Commissie het kunstwerk van een speelwagen uit de oostelijke gevel. Het werd naar het terrein van de buitendienst van de gemeente Medemblik getransporteerd. In de zomer van 2015 werd de plastiek herplaatst bij de fietsenberging naast het speelplein van de Speelwagen. Op 1 september 2015 onthulden Jayden en Rona, de oudste en de jongste leerling, het kunstwerk. Ze kwamen aanrijden op de ruim honderd jaar oude wagen van koetsier Simon Commandeur. Alle leerlingen zongen een passend lied met als refrein: Net als vroeger bij ’t oude schooltje staat hij er nu weer, het is nog mooier en nog beter dan de vorige keer.....etc
 

26. Documentnummer: 201703  
Voorwoord jaarboek 2017
Jaarboeken -- Jaarboek 2017           (2017)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Dit jaar viert onze stichting het twintigjarig bestaan. Niet direct een jubileum, maar toch een mijlpaal in onze nog maar korte geschiedenis.
Op 28 april 1997 passeert de oprichtingsakte bij de notaris. De Historische Stichting De Cromme Leeck gaat officieel van start. Het werkgebied omvat Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West, de dorpen van de toenmalige gemeente Wognum. Doelstelling is: het onderzoeken, vastleggen en onder de aandacht brengen van een breed publiek van de historie van deze dorpen... etc

 

27. Documentnummer: 201704  
Terugblik in jaarboek 2017
Jaarboeken -- Jaarboek 2017           (2016-2017)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Koude opening
Zo koud als op zondag 24 april 2016 is het nog nooit geweest bij een opening van het Huis van Oud.
Rond kwart over één teistert een laatste hagelbui huis, erf en tent, daarna blijft het gelukkig droog. Bij het welkomstwoord van voorzitter Ina Broekhuizen zijn enkele tientallen belangstellenden en genodigden aanwezig.
Achter haar staat het Sylvidakoor opgesteld, bijgestaan door drie musici en gedirigeerd door de immer enthousiaste Margreet Drijver. Gehuld in dikke jassen openen deze diehards met een warm aandoend lied. etc

 

28. Documentnummer: 201705  
In memoriam Adrie Smit
Jaarboeken -- Jaarboek 2017           (2017)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Op woensdag 11 januari 2017 overleed in Wognum ons bestuurslid Adrie Smit. Hij werd 73 jaar. Vanaf de oprichting van onze stichting in 1997 maakte Adrie deel uit van het bestuur van De Cromme Leeck.
Het verleden in beeld. Zo luidt de titel van het in 1988 verschenen boek dat Adrie met zorg samenstelde.
In dit boekwerk geeft hij door middel van woord en beeld een inkijkje in de geschiedenis van Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West. In feite besteedde hij daar een groot deel van zijn leven aan: het verleden zichtbaar maken, voor hemzelf en voor anderen.
Het kerkelijk leven op de eerste plaats, maar ook het dorpsleven en het familieleven: de onderste steen moest boven om dat ene feit of het juiste jaartal te weten te komen. etc

 

29. Documentnummer: 201712  
Jaap Commandeur - een Wognumse naïef
Jaarboeken -- Jaarboek 2017           (1915-2000)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Twee keer worden in 2016 een aantal werken van kunstschilder Jaap Commandeur (1915-2000) uit Wognum tentoongesteld. Beide keren betreft het een initiatief van de Kunstkring Wognum. Deze vereniging, die is opgericht in 2014 en nu 22 leden telt, heeft als doel een platform te vinden voor het werk van plaatselijke kunstenaars.

In het weekend van 28 en 29 mei organiseert de vereniging een Kunstroute, die voert langs huizen en tuinen waar schilderijen, keramiek, glaskunst, foto’s e.d. worden geëxposeerd. Schilderijen van Jaap staan opgesteld bij zijn voormalige woonhuis aan de Grote Zomerdijk 12.Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober is er een tentoonstelling in de protestantse kerk in Wognum. Ook daar is werk van Jaap te bezichtigen: landschappen (zelfs tropische taferelen), bloemen, huizen en stillevens en portretten.

Jaap Commandeur, zoon van Simon Commandeur en Aaltje Schouten, komt uit een gezin van elf kinderen. Hij woont samen met zijn broers Jan en Piet en zijn zus Alie op de Grote Zomerdijk 12. Daar bouwt hij in 1950 een ‘burcht’ om bevers te fokken. Dit blijkt geen succes. Later houdt hij onder meer varkens in de burcht ofwel de bunker zoals het gebouw in de volksmond wordt genoemd. etc

 

30. Documentnummer: 201721  
Willem Retze Talsma: organist en componist
Jaarboeken -- Jaarboek 2017           (1927-2017)    [Broekhuizen-Slot, I. (Ina)]
Een telefoontje uit Spanje vormt de aanleiding tot het schrijven van onderstaand artikel.
Karen Hegemann, wonend in Torrevieja in de Spaanse provincie Alicante, belt me in juni 2016 op. Ze vraagt me of er gegevens bekend zijn van de familie van Willem Retze Talsma, geboren op 3 januari 1927 in Wognum. Zij vertelt dat er in Spanje belangstelling bestaat om zijn boek ‘Wiedergeburt der Klassiker’ uit te geven in de Spaanse taal.
Willem Talsma overleed in 2007 in Spanje. Om toestemming te krijgen voor deze uitgave is ze op zoek naar familieleden van Talsma. Ik beloof op onderzoek uit te gaan.

Goede namiddag Mevrouw Broekhuizen,
Het was heel aangenaam met U over de telefoon te kunnen spreken in verband met wat de Heer Talsma heeft betekend voor de muziek. En ik dank U vriendelijk bij voorbaat om me bij het zoeken van familie te willen helpen. Het zou fantastisch zijn, mochten we iemand van zijn familie kunnen vinden. Zijn boek over de tempo giusto is een inspiratiebron voor vele muzikanten die aansluiten bij de ideeën van de Heer Talsma .... etc.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 5 juni 2022