Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'
Homepage CL Documenten CL Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Baar, T.C.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 8   (uit: 413)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Documentnummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Documentnummer: 199803  
Het verhaal van een huis
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1998)    [Baar, T.C. (Tom) van, Schouten, T. (Trudy), Stam, P. (Peter)]
Bebouwings- en bewoningsgeschiedenis van Kerkstraat 84, Wognum
Voor de Werkgroep Bebouwing en Bewoning was het moeilijk, voor de eerste maal een woning uit te zoeken die interessant genoeg is om onder de loep te nemen. We keken in eerste instantie uit naar een huis meteen aparte bouwstijl. Toen hebben we alle bewoners op een rij gezet met elk hun eigen geschiedenis m.b.t. het huis. Toch blijkt dan dat de eerste bewoner natuurlijk het grootste stempel op het huis heeft gedrukt. Wat is zijn beweegreden geweest om het huis te laten bouwen. Tijdens ons onderzoek is gebleken, dat niet alleen de bewoners maar ook de woningen in de omgeving een grote rol spelen bij het laten bouwen en bewonen van een nieuw huis. Zelfs de geschiedenis van de straat gaat meespelen en je wordt teruggeplaatst naar het jaar 1923, het jaar waarin `ons' huis is gebouwd.

 

2. Documentnummer: 199811  
De Kleipijp
Jaarboeken -- Jaarboek 1998           (1600-1900)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Als kleine jongen vond ik het prachtig om lekker door mijn vaders tuin te struinen en alles wat, in mijn ogen, maar een bijzondere vorm had op te rapen en mee te nemen. Steentjes, knikkers, scherven, af en toe een pijpekop of, nog zeldzamer, een muntje en noem maar op. Mijn moeder was er vast niet blij mee. Het duurde echter niet lang of de pijpekoppen en -stelen, kalkpijpen noemden we ze toen, vond ik niet interessant genoeg meer om op te rapen. Daarvan lagen er zoveel dat het gewoon werd. Een pijp was gewoon maar een pijp tenslotte.
 

3. Documentnummer: 199909  
Over duitjes, oordjes en penningen
Jaarboeken -- Jaarboek 1999           (1500-2000)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Aanvankelijk bestonden er vanaf ongeveer de 13e eeuw vrijwel alleen gouden en zilveren munten. Bekend uit die periode zijn de Engelse nobels, Duitse goudguldens en Franse ecu’s. Na verloop van tijd nam de handel in omvang toen kwam er veel meer behoefte aan kleingeld. Eerst werd dit opgelost door bepaalde munten in stukken te hakken(‘halven en kwarten’). Later werden er kleinere denominaties geslagen. Nog steeds voornamelijk in edelmetaal. De zilveren groot was op dat moment de meest gangbare munt. Etc.
 

4. Documentnummer: 201110  
De Kaas coldcase van Nibbixwoud
Jaarboeken -- Jaarboek 2011           (1861)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Een onopgeloste diefstal te Nibbixwoud uit 1861. Gevonden in het archief van de arrondissements-rechtbank te Hoorn.
De zaak is afgelegd als zijnde ‘onopgelost’.

Boer Klaas Pieters Commandeur en zijn vrouw Aafje Kieftenburg verhuizen in december 1860 van Wognum naar een boerderij in Nibbixwoud. In de nacht van 9 op 10 december 1861 worden een aantal kazen van Klaas Pieters Commandeur ontvreemd. Klaas Pieters Commandeur is geboren op 17 maart 1827 in Wognum en overleden op 23 mei 1880 in Nibbixwoud. Hij huwde op 22 april 1852 in Wognum met Aafje Kieftenburg, geboren op 10 augustus 1829 in Westwoud en overleden op 25 augustus 1906 in Nibbixwoud. Aafje trouwde voor een tweede maal met D. Ruiter.

Proces-verbaal opgemaakt door rijksveldwachter L. van Breemen Aan den Hoogedelgestrengen Heer den Heer Officier van Justitie in het arrondissement Hoorn. Bij deze neem ik de vrijheid U HoogEdel Gestrengen dit Proces verbaal toe te zenden, aangezien het mij bekend is dat Klaas Commandeur Pzn. den Heer Burgemeester van de genoemde Gemeente van het voorgevallen kennis heeft gegeven. De Rijksveldwachter te Nibbixwoud L. van Breemen etc

 

5. Documentnummer: 201217  
Foto beheer systeem
Jaarboeken -- Jaarboek 2012           (2012)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Omdat er onder onze donateurs ook altijd veel belangstelling voor is, hebben wij sinds begin 2010 een groot deel van de verzameling ook beschikbaar gemaakt voor het grote publiek. Op onze website www.decrommeleeck.nl krijgt u via de menukeuze `Foto Beheer Systeem' direct toegang tot de database ie op eenvoudige wijze doorzoekbaar is.
Eind 2011 zijn er ruim 5200 foto's in de database opgenomen. Hiervan zijn er zo'n 4400 openbaar.
Dat we hiermee in een behoefte voorzien, blijkt uit het feit dat het aantal bezoekers per maand gestaag groeide van 48 tot 775. etc.

 

6. Documentnummer: 201320  
Belevenissen van burgemeester Jan Commandeur Tzn
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1835-1860)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Beschuldiging van sodomie
Op 22 december 1854 stuurt burgemeester Jan Commandeur Tzn. een brief met bijlagen aan de wel Edele Heer Officier van Justitie bij de Arrondissementsrechtbank te Hoorn. Het betreft een aanklacht van Cornelis van der Hulst wegens belediging door Pieter Hes. Het schrijven begint met getuigenverklaringen vande echtelieden Antje Bakker en Willem Stegeman, in wiens huis de beledigingen hebben plaatsgevonden. Hierna volgt de aanklacht van Cornelis van der Hulstzelf. Ten slotte komt beklaagde Pieter Hes aan het woord. Zijn verklaring volgt hierna......etc

 

7. Documentnummer: 201321  
Het meisje dat nooit in Wognum kwam
Jaarboeken -- Jaarboek 2013           (1911-1915)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Ik stel me voor dat Willem `s avonds na het eten rustig de poststukken van die dag een voor een opent. Het zijn doorgaans uitnodigingen en dankzeggingen voor optredens die hij ontvangt. Soms een brief vaneen familielid. Maar vandaag zit er een bijzondere brief bij. Het is een brief van een onbekend meisje van 24 jaar. En in de brief stort dat meisje meteen haar hele hart uit.
Ze schrijft over zichzelf, haar familie, haar dorp, haar uitgemaakte verloving en haar nieuwe onbereikbare liefde. Ze is niet gelukkig, zo schrijft ze, en ze roept de haar totaal onbekende Willem Saal op om haar te helpen. Willem leest de brief nog een of twee keer nauwgezet door totdat zijn vrouw hem roept voor een kopje thee.
Maar de dag erna laat de brief hem niet los en het eerste wat hij doet als hij klaar is met zijn werk, is hem nogmaals lezen. Ja, het staat er echt: 'Als U mij nu kunt helpen, maakt u een jong meisje gelukkig! etc.

 

8. Documentnummer: 201522  
Een vergeten Wognumer oorlogsheld
Jaarboeken -- Jaarboek 2015           (1870-1930)    [Baar, T.C. (Tom) van]
Het fotobestand op de website van De Cromme Leeck leidt regelmatig tot verrassende en soms internationale contacten. Zo ontving ik eind 2013 een e-mail uit Zuid-Afrika van de mij onbekende Tarryn Powell. Op de website van De Cromme Leeck had ze een foto ontdekt van haar betovergrootvader Ludovicus Hubertus Wilhelmus Janssens, huisarts te Wognum. Die foto was haar en haar familie onbekend en ze vroeg om een kopie. Die kreeg ze natuurlijk!

In de e-mailwisseling die daarop volgde, vertelde ze te werken aan een stamboom (parenteel) van haar betover-grootouders. Ze liep echter al vast bij de tweede generatie. Van een van de kinderen was behalve zijn naam (Fernand) helemaal niets bekend binnen de familie. Haar oma wist (of vertelde)geen verdere details. Mijn interesse was gewekt...etc

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 30 april 2022