Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Documenten De Cromme Leeck
 → 
 →  [Documentnummer 201713]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 201713
 
Titel : De banpalen van Wognum
Auteur(s) : Groot, K. (Ko)
Datering : 1414-1850
Beschrijving : Banpalen komen nog slechts sporadisch voor. Ze zijn ontstaan in het verre verleden, vanaf het moment dat de eerste stadsrechtverleningen ontstonden. In onze regio gebeurde dat vanaf de 13e eeuw. Het doel van banpalen was de grenzen van de bannen (gemeenschappen) aan te geven, waarbinnen het stadsrecht functioneerde.
Na het verlenen van de stadsrechten kregen de stadsbesturen de mogelijkheid om binnen het grondgebied van de banne keuren (verordeningen) te maken die voor dat gebied van toepassing waren. Het was dus zinvol om aan te geven waar of de grenzen van de bannen begonnen en eindigden.
Zo kon een burger het rechtsgebied herkennen waar de verschillende keuren van toepassing waren en welke gemeente bevoegd was om handhavend op te treden. Banpalen kwamen daardoor in het verleden veelvuldig voor.
De vorm van de banpalen was zeer divers. Bovendien waren zij qua verschijningsvorm aan mode onderhevig: in arme tijden eenvoudige houten banpalen en in rijke tijden luxueuze banpalen.

De gemeenschap Wognum (bestaande uit Nibbixwoud, Wadway en Wognum) verkreeg in 1414 stadsrechten. Als gevolg daarvan zullen de eerste banpalen zijn opgericht. Dit waren aanvankelijk eenvoudige houten palen, al dan niet voorzien van versieringen, zoals het gemeentewapen of de tekst Stede Wognum. etc,
 
Collectie : Historische Stichting "De Cromme Leeck"
Type document : Jaarboeken
Uitgave : Jaarboek 2017
Download PDF-document : www.decrommeleeck.nl/documenten/pdf/201713.pdf
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 22 mei 2022