Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Documenten De Cromme Leeck
 → 
 →  [Documentnummer 201514]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 201514
 
Titel : De Bedijkte Leekerpolder in Wognum
Auteur(s) : Groot, K. (Ko)
Datering : 1500-1700
Beschrijving : Aan de Kleine Zomerdijk in Wognum ligt de Bedijkte Leekerpolder.
Een van de meest laaggelegen stukken grond in onze gemeenschap, die tezamen met de Kerkepolder een prachtig natuurgebiedje vormt. Duizenden vogels vertoeven in dit landschap. In eerdere artikelen in ons jaarboek schreef ik over het onbekende westelijke deel van de Kromme Leek en de invloed van deze veenstroom op de omgeving en de noodzaak om het water van deze veenrivier binnen de perken te houden.
De aanleg van de Grote en Kleine Zomerdijk, de Bobeldijk en het Keern rond 1350 waren daarvan het gevolg. Door een betere bemaling werd de stroombreedte uiteindelijk rond 1500 teruggebracht tot brede sloten en kon het onderliggende land weer voor agrarische doeleinden worden gebruikt. Een uitzondering daarop vormde het zeer laag gelegen gebied van de Bedijkte Leekerpolder.
Dit bleef water tot 1635. In 1633 nam een burger van Hoorn, Sijbrant Albertszoon Curtius, het initiatief om het gebied te voorzien van een omringdijkje en het droog te malen. etc
 
Collectie : Historische Stichting "De Cromme Leeck"
Type document : Jaarboeken
Uitgave : Jaarboek 2015
Download PDF-document : www.decrommeleeck.nl/documenten/pdf/201514.pdf
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 30 april 2022