Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Documenten De Cromme Leeck
 → 
 →  [Documentnummer 201416]
 

 
 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 201416
 
Titel : Een historische akte uit 1063
Auteur(s) : Kuijlman, J.,W.
Datering : 1063
Beschrijving : Dat de naam Woggungen (Wognum) voorkomt in een akte uit 1063 is bij velen bekend.
950 jaar geleden werd in deze akte geschreven over de kerk van dit dorp! Dat betekent dat hier ruim voor die tijd al bewoning was: die eerste Wognumers bouwden een aan de heilige HiŽronymus gewijde kapel op de plaats van de protestantse kerk aan de Raadhuisstraat.
Archeologisch onderzoek tijdens de restauratie van die kerk in 1974 bracht aan het licht dat onder het gebouw overblijfselen aanwezig zijn van vrijwel zeker de oude HiŽronymuskapel.
In de akte uit 1063 worden meer namen genoemd van dorpen in het huidige Noord- en Zuid-Holland. Zij bestonden dus alle reeds in de 11e eeuw. De heer J.W. Kuilman uit Zandvoort heeft de akte bestudeerd en daarover onderstaand artikel geschreven etc
 
Collectie : Historische Stichting "De Cromme Leeck"
Type document : Jaarboeken
Uitgave : Jaarboek 2014
Download PDF-document : www.decrommeleeck.nl/documenten/pdf/201416.pdf
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 30 april 2022