Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Documenten De Cromme Leeck
 → 
 →  [Documentnummer 201301]
 

 
 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 201301
 
Titel : De strandwal Zandwerven
Auteur(s) : Bijman, A. (Arie)
Datering : 2013
Beschrijving : Zo'n 5000 jaar geleden ontstond de strandwal Zandwerven in een waddenzee.
Gedurende de periode van 4700 tot 3900 jaar geleden werd de strandwal bewoond door jagers/vissers/verzamelaars die ook vee hielden en wat graan verbouwden. Door veranderde waterstromen en veenvorming werd bewoning daar onmogelijk. Tijdens de ontginning van het gevormde veen rond het jaar l000 kwam de strandwal tevoorschijn. Inmiddels is veel zandweggegraven.....etc
 
Collectie : Historische Stichting "De Cromme Leeck"
Type document : Jaarboeken
Uitgave : Jaarboek 2013
Download PDF-document : www.decrommeleeck.nl/documenten/pdf/201301.pdf
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 27 april 2022