Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Documenten De Cromme Leeck
 → 
 →  [Documentnummer 201224]
 

 
 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 201224
 
Titel : De knotwilg
Auteur(s) : Kok, N. (Niel)
Datering : 2012
Beschrijving : Nederland is ontstaan uit wilgen.
Stel een boomstronk voor, die blijft hangen in de oever van de rivier.
Achter de stronk verzamelt zich een ophoping van onder andere takken en klei. In het voorjaar zakt het water en de stronk loopt uit, wortelt en zet zich opnieuw vast. In het volgende najaar groeit de berg met takken en klei nog meer en krijgt de wilg gezelschap van de volgende wilg. Water wordt moerasbos, moerasbos wordt veen en veen wordt Nederland. In de duinen legt de kruipwilg het zand vast en bouwt langs de zee aan ons land. De nieuwetwijgjes net boven het vers opgestoven zand, zo groeit het duin om de golven te weerstaan. Nederlanders bouwen dijken en leggen eerst een ondergrond van wilgentenen verzwaard met stenen; de zinkstukken waarop de nieuwe dijk vorm krijgt....etc
 
Collectie : Historische Stichting "De Cromme Leeck"
Type document : Jaarboeken
Uitgave : Jaarboek 2012
Download PDF-document : www.decrommeleeck.nl/documenten/pdf/201224.pdf
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 27 april 2022