Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Documenten De Cromme Leeck
 → 
 →  [Documentnummer 201210]
 

 
 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 201210
 
Titel : Co÷peratieve zuivelfabriek De Verwachting te Wognum
Auteur(s) : SloŰtjes, H. (Henk)
Datering : 2010
Beschrijving : Op 29 augustus 1891 verschijnen acht Wognumers ten kantore van notaris Cornelis Donker te Benningbroek, ten einde te komen tot de oprichting en bouw van een co÷peratieve zuivelfabriek.
Daartoe is op 15mei een stuk grond van plm. 10 are 70 centiare aan de Oude Gouw gekocht van Dirk Pels en zijn vrouw Jantje Winkel. De overeengekomen prijs bedraagt fl. 326,70.
De acht kopers, tevens de eerste leden van de co÷peratie, zijn:
Klaas Slagter Klaaszoon voor veertien koeien
Willem Saal voor elf koeien
Willem Kooiman voor tien koeien
Arien zijp Janszoon voor twaalf koeien
Klaas Slot voor zeven koeien
Gijsbert pijl voor veertien koeien
Jacob Jonker voor veertien koeien
Dirk Pels voor twaalf koeien
 
Collectie : Historische Stichting "De Cromme Leeck"
Type document : Jaarboeken
Uitgave : Jaarboek 2012
Download PDF-document : www.decrommeleeck.nl/documenten/pdf/201210.pdf
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 27 april 2022