Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Documenten De Cromme Leeck
 → 
 →  [Documentnummer 201203]
 

 
 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 201203
 
Titel : Thuishaalders
Auteur(s) : Broekhuizen-Slot, I. (Ina)
Datering :
Beschrijving : Thuishaalder wordt in het Westfriese woordenboek van Jan Pannekeet omschreven als: pleegkind, vreemd kind (vaak van familíeleden) dat men in hun huis of gezin opneemt.

Er waren vroeger veel thuishaalders ín West-Fries-land. In onze vorige jaarboeken kwam dit begrip enkele keren ter sprake in een artikel. In het jaarboek van 2000 (pagina 52) vertelt Herman op den Kelder uit Nibbixwoud dat hij direct na zijn geboorte bij zijn tante Sijtje op den Kelder en oom Dirk Doodeman in huis kwam. Hermans moeder was ernstig ziek en Sijtje en Dirk hadden geen kinderen. Hun pleegzoon groeide bij hen op. Jaap Boots beschrijft in het jaarboek van 2004 het levensverhaal van Jaap Ridder, eveneens uit Nibbixwoud. Jaap Ridder werd geboren ín Obdam als zevende kind in een gezin van dertien. Zíjn oom en tante Piet de Vries en Breggie Hoebe konden geen kinderen krijgen. Jaap vertelt: etc...
 
Collectie : Historische Stichting "De Cromme Leeck"
Type document : Jaarboeken
Uitgave : Jaarboek 2012
Download PDF-document : www.decrommeleeck.nl/documenten/pdf/201203.pdf
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 27 april 2022