Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Documenten De Cromme Leeck
 → 
 →  [Documentnummer 200011]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 200011
 
Titel : De Firma Appelman en de Brusselse kantdoos
Auteur(s) : Appelman, G.
Datering : 1826-1896
Beschrijving : Met vertrouwen dat de nu volgende mededelingen u mogen interesseren waag ik het het een en ander uit mijn geheugen op te diepen en zo goed mogelijk aan u door te geven.
Ik ben tot het schrijven van dit artikel gekomen omdat ik het interessant en meer nog belangrijk vond om dit als een familie aandenken op schrift te stellen.
Ik had het nu nog goed in mijn geheugen en dat kan op den duur ook minder worden.
 
Collectie : Historische Stichting "De Cromme Leeck"
Type document : Jaarboeken
Uitgave : Jaarboek 2000
Download PDF-document : www.decrommeleeck.nl/documenten/pdf/200011.pdf
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 04 mei 2022