Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Documenten De Cromme Leeck
 → 
 →  [Documentnummer 200006]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 200006
 
Titel : Kerkgeschiedenis Nibbixwoud tot 1877
Auteur(s) : Admiraal, J. (Joke), Wester, T. (Tom)
Datering : -1877
Beschrijving : In de vorige twee uitgaven van het jaarboek heeft al veel gestaan over de geschiedenis van de Cunerakerk in Nibbixwoud. Deze geschiedenis blijkt zeer bewogen en veel omvattend te zijn. In het volgende artikel wordt er nog heel wat meer oververteld. De spijtige gebeurtenissen rondom de bouw en vervolgens de sloop van twee Waterstaatskerken in de 19e eeuw zullen velen zeker verbazen. Misschien zullen de alleroudste Nibbikkers onder ons eruit mondelinge overlevering nog wat van weten. We beginnen dit artikel echter bij het begin, dus in de tijd dat het christendom in onze streek werd verspreid.
 
Collectie : Historische Stichting "De Cromme Leeck"
Type document : Jaarboeken
Uitgave : Jaarboek 2000
Download PDF-document : www.decrommeleeck.nl/documenten/pdf/200006.pdf
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 28 april 2022