Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Documenten De Cromme Leeck
 → 
 →  [Documentnummer 199807]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 199807
 
Titel : De St. Cunerakerk
Auteur(s) : Admiraal-Koemeester, J.A. (Joke)
Datering : 1863
Beschrijving : In ons eerste jaarboek leek het mij een aardige gedachte om meteen maar een artikel te wijden aan deze zo bijzondere kerk in het dorp Nibbixwoud, temeer ook omdat dit jaar de restauratie van de kerktoren gereed is gekomen. Wij mogen blij zijn dat zoveel mensen ertoe hebben bijgedragen, dat deze restauratie tot een goed einde is gebracht. Overigens is erin het bijna 120-jarige bestaan van de kerk al vele malen gerestaureerd en dat is van groot belang geweest voor het behoud van `Het Sieraad van Westfriesland' zoals deze kerk al direct na het gereedkomen van de bouw werd genoemd. Gemakkelijk ging dit echter niet, want zoals altijd was er vaak geld tekort.
 
Collectie : Historische Stichting "De Cromme Leeck"
Type document : Jaarboeken
Uitgave : Jaarboek 1998
Download PDF-document : www.decrommeleeck.nl/documenten/pdf/199807.pdf
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 26 april 2022