Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Documenten De Cromme Leeck
 → 
 →  [Documentnummer 199803]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 199803
 
Titel : Het verhaal van een huis
Auteur(s) : Baar, T.C. (Tom) van, Schouten, T. (Trudy), Stam, P. (Peter)
Datering : 1998
Beschrijving : Bebouwings- en bewoningsgeschiedenis van Kerkstraat 84, Wognum
Voor de Werkgroep Bebouwing en Bewoning was het moeilijk, voor de eerste maal een woning uit te zoeken die interessant genoeg is om onder de loep te nemen. We keken in eerste instantie uit naar een huis meteen aparte bouwstijl. Toen hebben we alle bewoners op een rij gezet met elk hun eigen geschiedenis m.b.t. het huis. Toch blijkt dan dat de eerste bewoner natuurlijk het grootste stempel op het huis heeft gedrukt. Wat is zijn beweegreden geweest om het huis te laten bouwen. Tijdens ons onderzoek is gebleken, dat niet alleen de bewoners maar ook de woningen in de omgeving een grote rol spelen bij het laten bouwen en bewonen van een nieuw huis. Zelfs de geschiedenis van de straat gaat meespelen en je wordt teruggeplaatst naar het jaar 1923, het jaar waarin `ons' huis is gebouwd.
 
Collectie : Historische Stichting "De Cromme Leeck"
Type document : Jaarboeken
Uitgave : Jaarboek 1998
Download PDF-document : www.decrommeleeck.nl/documenten/pdf/199803.pdf
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 27 april 2022