De Maand van de Geschiedenis, die gehouden wordt in oktober, heeft dit jaar als thema ‘Eureka’.
Eureka betekent letterlijk vertaald: Nu heb ik het en het lukt beslist.
De Cromme Leeck organiseert op vrijdagavond 13 oktober een bijeenkomst met ‘Eureka’ als thema.
Dr. Giel Nijpels (voorheen Zwaagdijk-West), Ada en Siem Loos (Wognum), Kees Besseling (Nibbixwoud) en Hans Stam (Lekermeer) vertellen die avond over hun ‘Eureka’ moment die belangrijk is geweest in hun beroep of beroepskeuze.
Zij vertellen respectievelijk over: diabetes, wijnmakerij, duurzaamheid en robots.

Eureka
Vrijdagavond 13 oktober 2023, inloop 19.30 uur, aanvang 20 uur.
De Dres, Lange Dres 1 in Nibbixwoud
Entree: donateurs gratis, belangstellenden 3 euro.
13 oktober 2023
Donateursavond