De Maand van de Geschiedenis, die gehouden wordt in oktober, heeft dit jaar als thema Wat een ramp. De Cromme Leeck doet mee aan deze maand en organiseert op vrijdagavond 14 oktober een bijeenkomst met als titel Brand! De avond wordt gehouden in De Dres, Lange Dres 1 in Nibbixwoud en begint om 20 uur.
Meerdere boerderijen in Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West zijn ten prooi gevallen aan brand. De boerderijen waren doorgaans ook bedrijfspanden. De sprekers verloren alles toen hun pand in vlammen opging. Jolanda Kruithof-Winkel geboren in Wognum, Sjaak Jong uit Zwaagdijk-West en Elly Slagter-Broers geboren in Wognum vertellen over hun leven voor en na de brand en welke impact deze gebeurtenissen hebben gehad. Arie Schouten uit Nibbixwoud maakt het publiek deelgenoot van zijn ervaringen met de brandweer in dat dorp. Beeld- en ander materiaal verlevendigt de vier verhalen.

Brand!
Vrijdagavond 14 oktober 2022, inloop 19.30 uur, aanvang 20 uur.
De Dres, Lange Dres 1 in Nibbixwoud
Entree: donateurs gratis, belangstellenden 3 euro.
14 oktober 2022
Verhalen over branden bij donteursavond
Op 20 juli 1974 werd de boerderij aan de Westeinderweg 24 door brand verwoest.
De boerderij was eigendom van de gebroeders Tool uit Wognum