Op vrijdagavond 26 oktober organiseert De Cromme Leeck een lezing met als titel 'Zinne- en minnebeelden'. Cultuurhistoricus Bertus Bakker uit Alkmaar vertelt over de verborgen symboliek in de Hollandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. De lezing vindt plaats in partycentrum Stam in Wognum.

In de schilderkunst van de Hollandse 17e eeuw wemelt het van open en verborgen symboliek. Veel kunstwerken bezitten een dubbelzinnigheid. Schijnbaar onschuldige tafereeltjes bevatten bij nader inzien een scala aan vermaningen tegen diverse ondeugden, vooral die van de ijdelheid. Ook gaat er achter de realistische voorstellingen vaak een flinke dosis erotiek schuil. Een schilderij is dus niet alleen een lust voor het oog maar ook een uitdaging voor enige hersengymnastiek.
Kom en ontdek samen met Bertus Bakker deze bijzondere aspecten van de schilderkunst!

Lezing 'Symboliek in de 17e-eeuwse schilderkunst' door Bertus Bakker.
Vrijdag 26 oktober. Inloop 19.30 uur, aanvang 20 uur.
Partycentrum Stam, Raadhuisstraat in Wognum.
Entree: donateurs gratis, belangstellenden 3 euro.
26 oktober 2018
Symboliek in de 17e-eeuwse schilderkunst