Op zondagmiddag 22 april om 14 uur wordt de tentoonstelling 'Hoor mijn lied' geopend. Jessica Huisman, dirigente van drie koren, verricht de opening. Ook zijn op deze middag natuurlijk liederen te beluisteren.

De basis van de tentoonstelling wordt gevormd door informatie over de koren en dirigenten uit het eind van de negentiende eeuw. Denk hierbij aan: partituren, programma's, foto's, recensies, koffertje, een vaandel, grammofoonplaten.
Om een lijn naar het heden te trekken maakte Kees Tool foto's van alle koren die er nu in ons werkgebied zijn. Al die foto's hangen te pronken met daarbij de namen van de leden plus gegevens over het betreffende koor.
Het geheel wordt omlijst met oude radio's, grammofoons, bandrecorders, transistors en singletjes, langspeelplaten en cassettebandjes.
Veel herkenning dus bij deze historische en nostalgische expositie.
22 april 2018
Jessica Huisman opent 'Hoor mijn lied'
Schrift met de namen van de eerste koorleden, 1895
Attributen die horen bij het koor Jacob Kwast