De laatste getuige is de titel van een boek dat begin april verschijnt. De auteur is Frank Krake uit Hengelo (Overijssel). Hij beschrijft het enerverende levensverhaal van Wim Alosery (94), geboren in Amsterdam.
Wim Alosery zat in 1944 ondergedoken in de boerderij van Cees en Guurtje van Diepen in de Baarsdorpermeer (nu de Viersprong). Deze onderduik vormt de basis van het oorlogsverleden van Wim.

Eind 2017 nam Frank Krake contact op met de Historische Stichting De Cromme Leeck met de vraag om informatie over de boerderij en de familie Van Diepen. Die informatie kon na een behoorlijke zoektocht worden verstrekt.
Dit contact en het dramatische levensverhaal van Alosery waren voor De Cromme Leeck aanleiding om te vragen of Frank Krake een lezing zou willen houden over het boek De laatste getuige.
En waar zou dat beter kunnen dan in het Dorpshuis van de Zuidermeer?
Frank stemde toe en heel mooi is dat Wim Alosery ook aanwezig zal zijn. Hij hoopt daar enkele kinderen van Cees en Guurtje van Diepen te ontmoeten.
De lezing wordt gehouden op zaterdagmiddag 14 april. De inloop is om 14.30, de lezing begint om 15 uur.

Nooit meer iets vernomen
In het boek Zuidermeer daar wil ik wonen staat op pagina 109 onderstaande tekst.
De Zuidermeer herbergde tijdens de oorlog ongeveer 25 tot 30 onderduikers op verschillende adressen. Joden, maar ook mensen die niet tewerkgesteld wilden worden in Duitsland….
Het kon ook anders verlopen, zoals die keer dat op een zondag na het lof in de kerk een groep mensen huiswaarts keerde. Zo ook een aantal onderduikers. Op de weg kwam men een tweetal mannen van de Landwacht op motoren tegen. Deze keerden om en de onderduikers gingen er vandoor. Bij de boerderij van de familie Van Diepen in de Baarsdorpermeer vluchtte men het land in. Ondertussen probeerde de Landwacht hen in te sluiten, één aan de voorzijde over de Baarsdorpermeer en één aan de achterzijde over het spoor. Een tweetal onderduikers keerde terug en verschool zich in de boerderij van Van Diepen. De Landwacht kamde de stolp uit en vond hen. Per fiets werden ze onder geleide afgevoerd en men heeft nooit meer iets van ze vernomen.
Een van die onderduikers is Wim Alosery, de ander is Cor Sombeek uit Hoorn.
Nu, 74 jaar later, komt die ene onderduiker terug naar de Baarsdorpermeer en de Zuidermeer om zijn levensverhaal te vertellen.

Kampen
Wim en Cor worden beiden getransporteerd naar kamp Amersfoort en daarna naar kamp Neuengamme bij Hamburg.  Ze worden tewerkgesteld in Husum, bij het onmenselijk zware graafcommando voor antitankgrachten in Noord-Duitsland. Daar is Cor Sombeek overleden.
Wim Alosery overleeft dit werkkamp. Enkele dagen voor de bevrijding komt hij na een gruwelijke tocht met zevenduizend medegevangenen op de luxe oceaanstomer Cap Arcona terecht, in de baai van Lübeck en op twee kilometer van de kust. De bevrijding is nabij. Maar jachtvliegtuigen van de RAF voeren bombardementen uit op de schepen die in de baai voor anker liggen. Drie daarvan, waaronder de Cap Arcona,  worden vol getroffen. De gevangenen zitten benedendeks als ratten in de val.
Op wonderbaarlijke wijze weet Wim het inferno te ontvluchten. Totaal uitgeput bereikt hij de wal, aan de goede kant van de baai.
Op 94-jarige leeftijd is Wim Alosery de laatste overlevende die deze ramp kan navertellen.

Parkeren in de Zuidermeer is mogelijk op het verharde terrein van de firma Schagen.

Volg de borden met P en let op de aanwijzingen van de regelaars.Lezing: De laatste getuige
door Frank Krake en Wim Alosery
Dorpshuis Zuidermeer, Zuidermeerweg 54
Zaterdagmiddag 14 april 2018
Inloop 14.30 uur, aanvang 15 uur.
Entree
voor donateurs en belangstellenden € 4,-
Reserveren wordt aangeraden, via info@decrommeleeck.nl of 0229 573151.
14 april 2018
De laatste getuige
Auteur Frank Krake en Wim Alosery komen naar de Zuidermeer om te vertellen over het boek De laatste getuige
Cover van het boek
De enige foto die in 1944 gemaakt is in de Baarsdorpermeer. V.l.n.r. Kees Bos, Wim Alosery, Cor Sombeek en een onbekende inwoner van de Zuidermeer of de Baarsdorpermeer.