Prehistorie in De Bres
28 oktober 2016
Nibbixwoud is sinds kort een prachtige sport- en culturele accommodatie rijker: De Dres. Onze stichting De Cromme Leeck maakt op vrijdagavond 28 oktober graag gebruik van een van de ruimtes. Dan verzorgt amateurhistoricus Nico Bregman uit Hoogkarspel een lezing met als titel ‘Leven en sterven in prehistorisch West-Friesland’.  Hij vertelt over de bewoningsgeschiedenis van Steentijd en Bronstijd. Ook wordt aandacht besteed aan recent verschenen inzichten naar aanleiding van archeologisch onderzoek in oostelijk West-Friesland, onder andere in verband met de aanleg van de nieuwe N23/Westfrisiaweg. Kleurrijke beelden illustreren deze boeiende lezing.

Lezing: ‘Leven en sterven in prehistorisch West-Friesland’
Vrijdag 28 oktober 2016
Inloop 19.30 uur, aanvang: 20 uur.
De Dres, Lange Dres 1, Nibbixwoud
Entree: donateurs gratis, belangstellenden 2 euro.

Demonstratie over het leven in de bronstijd