Archeologie en boerderijenonderzoek
4 maart 2016
Op vrijdagavond 4 maart organiseert De Cromme Leeck een lezing over historisch en archeologisch boerderijenonderzoek. De bijeenkomst vindt plaats in zaal Stam in Wognum en begint om 20 uur.

Archeoloog Dieuwertje Duijn, verbonden aan de Archeologische Dienst West-Friesland, houdt een inleiding over dit onderwerp. Zij zal ook ingaan op het onderzoek van deze dienst bij de boerderij De Beukenhoeve in Nibbixwoud.
In oktober 2015 voerde Archeologie West-Friesland een opgraving uit aan de Dorpstraat 52 in Nibbixwoud.
Op deze plaats stond een oude stolpboerderij en een 19e-eeuwse schuur. Uit onderzoek bleek dat het vierkant van de stolp vermoedelijk uit 17e-eeuwse balken bestond. De balken zijn bemonsterd voor dendrochronologisch onderzoek  (dateren aan de hand van jaarringen).
Ook werden er resten gevonden uit de Midden-Bronstijd (ca. 1800 v. Chr.). Er kwam een oude akkerlaag tevoorschijn met kruisende krassen van de eergetouwploeg en hoefindrukken van vee.

Lezing  Archeologie en boerderijen
Locatie zaal Stam, Raadhuisstraat, Wognum.
Datum: vrijdag 4 maart.
Inloop: 19.30 uur, aanvang 20 uur.
Entree: gratis voor donateurs de Cromme Leeck, belangstellenden betalen 2 euro.
Dieuwertje Duin aan het werk bij het archeologisch onderzoek aan de Kerkstraat in Wognum
De boerderij De Beukenhoeve in Nibbixwoud
Schoolklas op visite
Vrijleggen poer van stolpboerderij
Wagenwiel onder waterput