Een steengoede tentoonstelling
26 april 2015
Steengoed heet én is de tentoonstelling die het komend seizoen te zien
is op de stallen van het Huis van Oud. Tegels met spreuken, aardewerk
uit de 17e eeuw, een fraai gedekte tafel, mooie serviezen en een keur
aan lampetstellen zijn er te bewonderen.

Een dansende opening
De tentoonstelling wordt geopend op zondagmiddag 26 april om 14 uur.
Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd! Danseressen van
balletvereniging Animo uit Nibbixwoud zullen om 14 uur en om 15 uur
een optreden verzorgen. Na de opening kunnen donateurs hun 120
pagina’s tellende jaarboek ophalen. Dit is ook mogelijk op alle zondagen
tot en met 27 september van 14 tot 17 uur. Ook het boek Het
Wassenaar van het Noorden geschreven door Pieter Roemer is voor €
5,- te koop bij het Huis van Oud.