Een steengoede tentoonstelling
26 april 2015
Steengoed heet én is de tentoonstelling die het komend seizoen te zien is
op de stallen van het Huis van Oud. Tegels met spreuken, aardewerk uit
de 17e eeuw, een fraai gedekte tafel, mooie serviezen en een keur aan
lampetstellen zijn er te bewonderen.

Een dansende opening
De tentoonstelling wordt geopend op zondagmiddag 26 april om 14 uur.
Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd! Danseressen van
balletvereniging Animo uit Nibbixwoud zullen om 14 uur en om 15 uur
een optreden verzorgen. Na de opening kunnen donateurs hun 120
pagina’s tellende jaarboek ophalen. Dit is ook mogelijk op alle zondagen
tot en met 27 september van 14 tot 17 uur. Ook het boek Het Wassenaar
van het Noorden geschreven door Pieter Roemer is voor € 5,- te koop bij
het Huis van Oud.