Tot uw dienst

Dit is de naam van een speciale uitgave van De Cromme Leeck. In het 400 pagina’s tellende boek
wordt 75 jaar middenstand van de dorpen Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West beschreven.
De feestelijke presentatie van Tot uw dienst vindt plaats op

vrijdag 25 april om 20.00 uur in Partycentrum Stam, Raadhuisstraat 1 in Wognum.

Inloop 19.30 uur. Voor iedereen vrij entree.

Op deze avond worden het eerste exemplaar van Tot uw dienst én het eerste exemplaar van het
jaarboek 2014 uitgereikt. Daarnaast is er een oorkonde voor een familie die heeft bijgedragen aan
het verfraaien en/of in standhouden van het dorpsgezicht.
Joop van Diepen, Nel Vlaar en Margo Wilcke lezen verhalen en gedichten voor over de
middenstand en oude filmbeelden voeren u terug naar vroeger tijden.
Natuurlijk kunt u aan het eind van deze avond uw jaarboek en/of het boek Tot uw dienst
meenemen.
Het boek is hier te bestellen. De kosten bedragen € 20,- voor dit unieke exemplaar.

Tentoonstelling

Tot uw dienst is ook de titel van de tentoonstelling die De Cromme Leeck deze zomer houdt in de
stallen achter het Huis van Oud. De stallen zijn ingericht met materiaal dat voornamelijk afkomstig
is van plaatselijke middenstanders uit Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West.
25 april 2014