Kunst van koning Willem II in het Wognumse Raadhuis

Vorst en volk is het thema van de Maand van de Geschiedenis. In het kader daarvan organiseert de
historische stichting De Cromme Leeck een lezing over de kunstcollectie van koning Willem II. Deze
lezing wordt gegeven door kunsthistoricus Bertus Bakker uit Alkmaar. De bijeenkomst vindt plaats op
vrijdagavond 25 oktober in het Raadhuis, Raadhuisplein 1 in Wognum.
Koning Willem II (1792-1849) bezat één van de fraaiste privé kunstcollecties van zijn tijd. Hoewel hij
een kunstminnend vorst was, toonde hij zich geen bevorderaar van de pas ontstane musea in ons land.
Met Thorbecke was hij van mening dat kunst geen regeringszaak was. Des te meer energie stak hij
echter in het verzamelen.
Zijn collectie telde onder andere schilderijen van de bekendste Vlaamse Primitieven, zoals  Jan van Eyck
en Rogier van der Weyden. Maar ook werken van Rembrandt ontbraken niet, alsmede schilderijen van
eigentijdse meesters. Voor zijn schilderijenverzameling liet de koning zelfs een door hemzelf ontworpen
neogotische galerij in Den Haag bouwen. Deze Gothische Zaal bestaat nog steeds. De werken van
Willem II zijn nu vrijwel uitsluitend in buitenlandse musea bewonderen, want een jaar na zijn dood werd
de zorgvuldig opgebouwde collectie geveild.


Kunstcollectie van koning Willem II
Lezing op vrijdagavond 25 oktober. Locatie: Het Raadhuis, Raadhuisplein 1 in Wognum
(www.hetraadhuiswognum.nl). Zaal open: 19.30 uur, aanvang 20 uur. Entree: gratis voor donateurs
van de Cromme Leeck, belangstellenden 3 euro.
25 oktober 2013
Koning Willem II bezat een fraaie en uitgebreide kunstcollectie. Hierover vertelt kunsthistoricus Bertus Bakker in het Raadhuis in Wognum.