7 oktober 2011
Bidden met beelden: unieke lezing over bid- en devotieprenten

‘Bidden met beelden’ is de titel van de lezing die kunsthistorica Evelyne
Verheggen uit Leiden op vrijdagavond 7 oktober houdt in cultureel centrum
Bessie in Nibbixwoud. Zij doet dit op uitnodiging van de historische stichting
De Cromme Leeck in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Evelyne
Verheggen is een autoriteit op het gebied van bid- en devotieprenten. Na
een algemene inleiding zal zij haar verhaal toespitsen op bidprentjes uit
West-Friesland.

Evelyne Verheggen promoveerde in 2006 op een studie naar bid- en
devotieprenten uit de 17e en 18e eeuw. Zij inventariseerde daarvoor ruim
25.000 prenten, hoofdzakelijk uit het Catharijne Convent in Utrecht en het
Breda’s museum. Dit onderzoek resulteerde in een lijvig boekwerk met als
titel ‘Beelden van passie en hartstocht. Bid- en devotieprenten in de
noordelijke Nederlanden, 17e en 18e eeuw’. De prenten in het boek geven
een kleurrijk beeld van de vroomheid in dit gebied. Verheggen is momenteel
als conservator kunstzaken verbonden aan het bisdom Rotterdam in
samenwerking met het bisdom Haarlem/Amsterdam.
De West-Friese bidprentjesdeskundige Adrie Smit uit Wognum zal deze
avond een deel van zijn collectie ter inzage leggen.

De lezing ‘Bidden met beelden’ wordt gehouden op vrijdagavond 7 oktober in
Cultureel Centrum Bessie, Dorpsstraat 60, 1688 CH Nibbixwoud.
Inloop: 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Entree: gratis voor donateurs, belangstellenden: 2 euro.

Foto: Bidprentje van Andries Magnée uit Wognum (1912). Tijdens de lezing
op 7 oktober zal verteld worden over veel oudere bid- en devotieprenten.