Wandeling en expositie oude kaarten

In samenwerking met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier organiseert
De Cromme Leeck een wandeling langs de Zwaagdijk en de Kromme Leek. Deze oude veenrivier heeft rond 800 zijn definitieve loop gekregen. Het is één van de oudste elementen in het West-Friese land. Tijdens de wandeling lopen we langs haar oevers. Landeigenaren hebben speciaal voor deze dag toestemming gegeven. Gidsen vertellen over het ontstaan van de veenstroom en over de landerijen aan het water. Ook komen de Zwaagdijk, ooit een belangrijke waterkering, en zijn bewoners aan bod.
De wandeling begint en eindigt bij de werkplaats van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan de Zwaagdijk 390, Zwaagdijk-West. Hier is men in de gelegenheid een expositie van oude kaarten en archeologische vondsten te bekijken. Ook laat het waterschap zien waaruit zijn werkzaamheden bestaan. U kunt hier een kopje koffie drinken.
Trek wel wandelschoenen of laarzen aan! Deelname is op eigen risico. Een boeiende tocht van ca. anderhalf uur.
24 oktober 2010
Bij het museum Huis van Oud wordt op zondag 5 september ouderwetse winterkost geserveerd.
Datum: Zondag 24 oktober 2010
Locatie: Werkplaats hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Zwaagdijk 390, Zwaagdijk-West
Tijd: Start wandeling tussen 13.00 en 15.30 uur
Entree / Deelname: Gratis