Vrouwenlisten

De Cromme Leeck organiseert op vrijdag 23 oktober een lezing in cultureel centrum Bessie in Nibbixwoud. De lezing, getiteld Vrouwenlisten, wordt gegeven door kunsthistoricus drs. Bertus Bakker (Medemblik, 1947). Bakker is cultuurhistoricus, natuurkundige en algemeen directeur van een scholengemeenschap.

Vrouwenlisten gaat over goede en slechte vrouwen in de beeldende kunsten.
De bijbel, maar ook de verhalen uit de klassieke oudheid of uit de middeleeuwen staan er vol mee: de man die slachtoffer wordt van een sluwe vrouw. Het thema van de mannenverleidster is in de beeldende kunst van vroeger eeuwen dan ook een dankbaar onderwerp geweest. Een wijsgeer als Aristoteles of Salomo, een sterke man als Simson, ze worden allen door een vrouw ten val gebracht. Het waren overigens niet altijd lage vrouwen, maar ook heldinnen die van de valstrik gebruik maakten. Denk maar aan Judith en haar goddeloze tegenstander Holofernes. De schilderijen of prenten en soms sculpturen of tapijten met vrouwenlisten waren geliefd vanwege hun voorbeeldfunctie. Ze hielden vrouwen én mannen een spiegel voor van gewenst of juist ongewenst gedrag. De altijd verrassende en intrigerende afbeeldingen van kenaus en pantoffelhelden werkten daarnaast natuurlijk ook op de lachspieren. We zullen zien dat veel van de voorstellingen voortkomen uit angst voor overheersing van de vrouw. Het gaat steeds om de eeuwenoude “strijd om de broek”. We krijgen via smeuïge kunstwerken een beeld van de vroegere verhoudingen tussen man en vrouw in huwelijk en samenleving.

Lezing: Vrouwenlisten door drs. Bertus Bakker
Datum: vrijdagavond 23 oktober, Cultureel Centrum Bessie, Dorpsstraat Nibbixwoud.
Inloop: 19.30 uur, aanvang 20 uur.
Entree: donateurs gratis, belangstellenden 2 euro.
23 oktober 2009