2023-09-24  Hoogwouder oud-prinsen met dames bij Welgelegen
2022-03-19 Darsverkoop een succes
2022-03 Aankondiging darsverkoop
2022-01-10 Kijk je rijk bij Welgelegen
2021-05-14 Drone opnames van Welgelegen
2021-04-19 In memoriam: Henk Sloëtjes
Boerderij Welgelegen
Welgelegen vanaf de voorzijde
Foto: Dick Ham, 14 mei 2021
Bezoek op afspraak
Boerderij Welgelegen is geopend van 1 april tot en met 31 oktober. De stolp is te bezoeken door groepen op afspraak. Een groep telt minimaal vier en maximaal 24 personen.
Een rondleiding duurt twee uur, inclusief een pauze met koffie of thee met krentenmik.

Kosten rondleiding minimaal € 50. Elke vijfde persoon of meer bij de rondleiding € 12,50.

Minder dan vier personen is mogelijk, de entree blijft echter hetzelfde als voor vier personen.
Is de groep groter dan 12 personen, dan wordt de groep gesplitst.

Nieuw in 2024:

Op de zaterdagmiddagen 1 juni, 6 juli en 3 augustus worden er rondleidingen bij inschrijving gehouden. Aanmelding is nodig, maar hoeft niet als groep.

Tijd: 14 – 16 uur.

Kosten: € 12,50 pp.
Inlichtingen Bets Tool, 0229 - 57 3397, k.b.tool@outlook.com

Adres Welgelegen: Kerkstraat 1, Wognum.
Bezoek aan de keukentafel
Grietje Commandeur
Cornelis Blauw
Museaal karakter
De boerderij Welgelegen in Wognum is een rijksmonument daterend uit 1879. De stolp ligt op een prominente plek midden in het dorp. Zowel het in- als het exterieur zijn gaaf bewaard gebleven en geven een indruk van rijke landelijke bouwkunst uit de late 19e eeuw.
In april 2021 overleed de toenmalige eigenaar Henk Sloëtjes. Hij liet Welgelegen na aan de Historische Stichting De Cromme Leeck met de bedoeling dat de boerderij haar museale karakter zou behouden. De stichting zet zich daar met een groot aantal vrijwilligers voor in. Doel is een inkijkje te geven in het wonen en werken in een stolp rond 1900.
Bewoners
De boerderij is in 1879 gezet voor het jonge echtpaar Cornelis Blauw en Grietje Commandeur. Daarvoor stond hier de ouderlijke boerderij van Grietje. Elementen uit die eerder stolp zijn hergebruikt en ook de 17e-eeuwse kelder is bewaard gebleven.
Na negen jaar ging Cornelis Blauw failliet ten gevolge van de landbouwcrisis. Veehouder Dirk Weeder uit Oostwoud kocht de stolp op een veiling. In 1888 kwamen hij en zijn vrouw Geertje Mol met tien van hun dertien kinderen wonen in Welgelegen. In het koepelkamer werden extra bedsteden getimmerd en achter de klokgevel werd een balkonkamer gebouwd met nog eens vier slaapplaatsen. De familie Weeder boerde hier honderd jaar totdat het land werd verkocht aan de gemeente Wognum. De boerderij kwam in 1989 in handen van Henk Sloëtjes.
Dirk Weeder en Geertje Mol met hun gezin


Jugendstil
Kom eens kijken op de Kerkstraat 1 in Wognum. Bewonder eerst de bijzondere voorgevel van deze gekeerde Westfriese boerderij. Ga dan niet door de voordeur met het rode glas, nee, loop achterom. Op het erf staat de kippenboet met daarin werktuigen die gebruikt werden door de boer. Ook in de boerderij is veel gereedschap te zien, op de stallen staat bij voorbeeld materiaal voor kaas- en boterbereiding. Via het kleine ‘hossie’ waar de klompen staan, kom je in het woongedeelte. Bijzonderheden te over: de okergele keuken, de kelders, de gang met Jugendstil-beschildering, de bel voor de meid in de koepelkamer en het glanzende kabinet vol textiel in de stijlvolle pronkkamer.
De boerderij dateert uit 1879
De fraaie koedeur
Onderlinge (Waterland-De Veenhoop) sponsorde de taxatie van de boerderij!