Vlaggen
Vlaggen van de kernen en dorpen van de gemeente Medemblik.

Op 26 maart 2007 heeft de raad van de gemeente Medemblik besloten om de vlag van de gemeente Medemblik, daterend uit 1959, aan te wijzen als de officiële gemeente/stadsvlag van de gemeente Medemblik.

Daarnaast werd besloten de bestaande gemeentevlaggen van vóór 1979 van de toenmalige gemeente Midwoud, Nibbixwoud, Wognum en Twisk aan te merken als dorpsvlaggen/ kernvlaggen, voor gebruik bij locale aangelegenheden. Dit om de identiteit en de eigenheid van de bestaande dorpen en kernen zoveel mogelijk te handhaven en te versterken.
De historische verenigingen en/of dorpsraden van de overige kernen van de gemeente Medemblik zijn in de gelegenheid gesteld zelf een dorpsvlag te (laten) ontwikkelen. Uiteraard met in achtneming van de daarvoor geldende banistieke- en heraldieke uitgangspunten.

Een aantal kernen die nog niet over een eigen dorpsvlag of kernvlag beschikte, hebben het initiatief van de gemeente Medemblik opgepakt en een vlag laten ontwerpen.
Zo heeft drs. J.F. van Heijningen uit Utrecht een wapen en vlag voor Zwaagdijk-West samengesteld.


Klik op een van de vlaggen hierboven voor meer informatie...


Vlag van Zwaagdijk-West
Vlag van Wognum
Vlag van Nibbixwoud